ПРЕДСЕДНИШТВО СФРЈ О СИТУАЦИЈИ НА САП КОСОВУ У ПРВИМ МЕСЕЦИМА 1989. ГОДИНЕ

  • Nemanja S. Dimitrijević
Ključne reči: Председништво СФРЈ, САП Косово, Азем Власи, Слободан Милошевић, вандредно стање, 1989.

Sažetak


Чланак је базиран на фонду Председништвo СФРЈ и допуњава тренутна историографска сазнања о ситуацији на САП Косову током 1989. године.  У чланку  су приказани ставови Председништва СФРЈ  према хапшењу  политичких и привредних руководилаца САП Косова  и  мартовским дешавањима на САП Косову.

Reference

Аntonić 2002: Slobodan Antonić. Zarobljena zemlja: Srbija za vreme vlade Slobodana Milosevića. Beograd: Otkrovenje.
Dizdarević 1999: Raif Dizdarević.Od smrti Tita do smrti Jugoslavije. Svjedočenja. Sarajevo: Svjetlost.
Димић 2001: Љубодраг Димић. Историја српске држаности.Нови Сад: САНУ.
Jović 2003: Dejan Jović. Jugoslavija - država koja je odumrela : uspon i pad Četvrte Jugoslavije (1974-1990). Beograd: Samizdat.
Jović 2007: Dejan Jović. “Osma sednica: uzroci, znacaj, interpretacije” у: Zbornik radovа sa medjunarodnog naučnog skupa održanog u Beogradu 21. i 22. septembra 2007 “Slobodan Milosević: put ka vlasti. Osma sednica SK SKS: uzroci, tok i posledice. Srbija 20 godina kasnije 1987-2007“. Ур. М. Pavlović, D. Jović и др. Београд. Институт за савремену историју.
Милошевић 1989: Слободан Милошевић. Године расплета.Београд: БИГЗ.
Николић-Цветковић 2014: Коста Николић – Срђан Цветковић. Срби и Албанци на Косову и Метохији у 20. веку (1912-1990). Београд: ИСИ.
Николић 2017: Коста Николић. Једна изгубљена историја - Срби у 20. веку. Београд: Службени гласник.
Николић 2018: Коста Николић. Југославија, последњи дани 1989-1992: Сви Срби у једној држави. Београд: Службени гласник.
Petrović 2013: Vladimir Petrović. “Uloga medija u učvršćenju vlasti Slobodana Miloševića.” у: Istorija 20. veka.2/2013. Ур. Бојан Димитријевић. Београд. Институт за савремену историју
Ристановић 2018: Петар Р. Ристановић. Српска интелектуална елита и косовско питање 1974-1989. Докторски рад. Београд: Филозофски факултет.
Ристановић, 2018б: Петар Р. Ристановић. “Југословенски програм мера и активности за заустављање исељавања Срба и Црногораца са Косова (1987)” у: Баштина св.46,2018. Ур. Драган Танчић. Лепосавић. Институт за за српску културу.
Objavljeno
2020/12/29
Rubrika
Članci