МОЗАИК ИСКОНСКИХ КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ СРБА КОСОВСКОГ ПОМОРАВЉА

  • Brankica Popović
Ključne reči: култура, уметност, народно стваралаштво, слобода, Косовско Поморавље, Драганац, Зарија Поповић, Атанасије Урошевић.

Sažetak


Обичајност, као друштвени феномен, у првом плану значи постојање реда и морала у некој заједници људи, која претпоставља унапред одређено владање, понашање и поштовање његових специфичних неписаних закона. Специфичне карактеристике и манифестације међуљудских односа и понашања видљиве су у њиховом говору, стваралаштву и уметничком изразу, архитектури и култури становања, начину одевања и израде свечаних ношњи, затим у светковању породичних, црквених, школских и осталих празника и догађаја. Богатство и разноврсност таквих особина и обичаја постаје критеријум развијености етичке свести једног друштва, једне личности или породице као и мерило нивоа њихове културе. Слобода моралне личности огледа се, поред добре воље и у исправном односу и разумевању обичајних манифестација и њима условљеним емоцијама припадника једне друштвене заједнице. Свака култура развија своју сопствену духовну и материјалну баштину и на тај начин дефинише свој идентитет и карактер, као сопствени начин разумевања света. Срби Косовског Поморавља су предани чувари све српске историјске традиције, посебно оне о Косову. На том судбинском задатку редовно су имали потпору у својој цркви и свештенсву као и у преданом раду и стваралачтву својих учитеља, попут Зарије Поповића и Атанасија Урошевића.

Reference

Гавриловић, A (1927): Историја српске и хрватске књижевности. Београд.
Ђорђевић, Т. (1984): Наш народни живот, Београд, Просвета.
Марковић, М. (1969): Народна лирика жупе, Крушевац, Багдала.
Милеуснић, С. (1999). Светиње Косова и метохије, Нови Сад.
Минић, В. (2020): Интегративна настава у савременој основној школи, у часопису БАШТИНА, главни и одговорни уредник Драган Танчић, свеска 50, Приштина-Лепосавић, Институт за српску културу.
Милојевић, С. М. (1881): Наши манастири и калуђерство, Београд.
Поповић, З. Р. (1989): Тамнине: слике из живота Срба косоваца, поводом 600 година од Косовске битке, Горњи Милановац, Дечје новине.
Поповић, Б. (2018): Философија феникс птице. Етички аспекти косовске драме, Косовска Митровица, Филозофски факултет.
Станковић, Б. (1994): Српски венац Косовског Поморавља, Ниш, Градина-Просвета.
Цветановић, В. (1981): Књижевни трагови у прошлости Косовског Поморавља, у чсаопису ОБЕЛЕЖЈА, бр.1, Приштина.
Урошевић, А.(1935): Горња Морава и Изморник. Насеља и порекло становништва, књига 28, САНУ, Београд.
Радовановић, М.(2009): Реч приређивача у Атанасије Урошевић, О Косову, градови, насеља и други антропогеографски списи, Београд, Народна и универзитетска библиотека Иво Андрић, Приштина.
Урошевић, А.(1990): Косово, Приштина, Јединство.
Hauzer, A (1966): Socijalna istorija umetnosti i književnosti I, Beograd, Kulrura.
Šiler, F. (2007): O lepom, Beograd-Užice, Grafo plast.
Objavljeno
2020/12/04
Rubrika
Članci