НЕСТВАРНА ПРИЧА О СТВАРНОМ СНУ (Сан као „друга стварност“ у приповеци „Сахрана у Сушићу“ Петра Сарића)

  • Marija S. Jeftimijević Mihajlović
Ključne reči: Петар Сарић, „Сахрана у Сушићу“, прича, приповедање, сан, стварност, страдање, смрт.

Sažetak


: У раду се тумачи фунција сна у причи „Сахрана у Сушићу“ Петра Сарића (2015), где се сан о смрти онога који приповеда показује као предикција вести о смрти блиске особе. Потирање граница између страхоте сна и страхоте стварности, у којој је садржано и суштинско значење приповетке, омогућило је писцу да кроз причу о злу, које је захватило и просторе стварности и просторе снова, и самог читаоца увуче у магични свет приче и причања, али и да „Сахрана у Сушићу“ добије карактер универзалне приче о човековом страдању савременог доба.  Вредност сна о којем се приповеда утолико постаје конститутивнијим елементом приповетке, уколико се стварност која личи на сан и исприповеда тако као да је заиста реч о сну.    

Reference

Делић 2017: Јован Делић. „Колико су блиске поезија и проза Петра Сарића: уводна ријеч на Симпозијуму критике Пјесничке ријечи на извору Пиве 2016“. У: Песничко и прозно ткање Петра Сарића. Зборник. Уредник: Јован Делић. Нови Сад – Плужине: Фондација Група север – Центар за културу, 7–9.
Јелушић 2017: Синиша Јелушић. „Напомене о злу и сну у приповијетки Петра Сарића Сахрана у Сушићу“. У: Песничко и прозно ткање Петра Сарића. Зборник. Уредник: Јован Делић. Нови Сад – Плужине: Фондација Група север – Центар за културу, 48–53.
Јефтимијевић Михајловић 2012: Марија Јефтимијевић Михајловић. „Светлост као божански (духовни) принцип једног савременог романсијера“. У: тематски зборник Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју, национални научни скуп са међународним учешћем, Лепосавић, 15. новембар 2011. године, Лепосавић, 131–139.
Јефтимијевић Михајловић 2016: Марија Јефтимијевић Михајловић. Стилско-тематске одлике романа Петра Сарића. Докторска дисертација. Универзитет у Приштини: Филозофски факултет, Косовска Митровица.
Јефтимијевић Михајловић 2017: Марија Јефтимијевић Михајловић. „Значај приче и причања (структурно двогласје као семантички слој романа Петруша и Милуша Петра Сарића)“, Баштина, свеска 42. Институт за српску културу – Приштина / Лепосавић, Лепосавић, 73–82.
Katroga 2011: Fernando Katroga, Istorija, vreme i pamćenje. Prevela s portugalskog Sonja Asanović Todorović. Beograd: Clio.
Костић 2018: Драгомир Костић. „Прича: сан, прича: есеј, прича: енигма (Приповетка Петра Сарића „Сахрана у Сушићу“). Сарић – светлост, стварање, страх, зборник радова. Уредници: Марија Јефтимијевић Михајловић и Жарко Миленковић, Грачаница: Дом културе „Грачаница“, 171–181.
Сарић 2009: Петар Сарић, Сара. Друго издање. Београд: Српска књижевна задруга.
Сарић 2015: Петар Сарић. „Сахрана у Сушићу“. У: Летопис Матице српске, год. 191, књ. 495, св. 3 (март 2015), 230–236.
Сарић 2017: Петар Сарић. „О сумњи и страху, о вери и нади“. У: Песничко и прозно ткање Петра Сарића. Зборник. Уредник: Јован Делић. Нови Сад – Плужине: Фондација Група север – Центар за културу, 113–115.
Solar 1980: Milivoj Solar. Ideja i priča: aspekti teorije proze. Zagreb: Znanje.
Fon Franc 2010: Marija Lujza fon Franc. Snovi. Prevela s nemačkog Daniela Tkalec. Beograd: Fedon.
Цвијетић 2017: Мићо Цвијетић. „Косовско опредељење Петра Сарића“. У: Песничко и прозно ткање Петра Сарића. Зборник. Уредник: Јован Делић. Нови Сад – Плужине: Фондација Група север – Центар за културу, 17–22.
Objavljeno
2020/11/16
Rubrika
Članci