ПРОЈЕКТИ ВЕЧНОГ МИРА У КАСНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

  • Срђан. Ж Словић
Ključne reči: вечни мир, рат, црква, держава, међународно право, апсолутна монархија.

Sažetak


Пројекти о успостављању вечног мира у касном средњем веку су у почетку били обележени црквеним погледом на свет. Хришћанска црква је била субјект рата и мира и није правила разлику међу нацијама. Имала је универзалне претензије. Овакво догматско схватање ће бити напуштено појавом националних држава, када држава постаје субјект рата и мира. Тада се јавља подела међу нацијама и могућност њиховог међусобног признања. На тај начин се односи међу државама почињу међународноправно регулисати. Његов основни принцип постаје суверена једнакост држава. Ово је могло да се деси након завршетка верских ратова, што је врхунило Вестфалским миром.

Почев од Пјера Дибоа,  Подјебрада, Пена, Војводе од Силија преко Хобса, Гроцијуса и Пуфендорфа, моћи ће да се утврди како су промене у друштву, политичким системима и начину производње утицали на развој људских идеја о вечном миру.

Reference

Campbell Smith 2016: Mary Campbell Smith (trans.). Perpetual Peace – a Philophical Essay by Immanuel Kant. London: George Allen, e-book.
Fraser 1926: Henry S, Fraser.“A Sketch of the History of International Arbitration“. Cornell Review, 179-208.
Janković (1981). Branimir Janković. Međunarodno javno pravo. Beograd: Naučna knjiga.
Slović (2019): Srdjan Slović. Peace and War – Eternal Companions ofInternational Relations. Leposavić: Institut za srpsku kulturu.
Terminski 2010: Bogimil Terminski. „The Evolution of the Concept of Perpetual Peace in the History of Political-Legal Thought“. Revista escuela de historia, vol. 6, 1/2010, 277-291.
Vujadinović-Milinković 1996: Dragica Vujadinović-Milinković, Političke i pravne teorije, Beograd: Pravni fakultet.
Словић 2018;: Срђан Словић. „Хобсова теорија човека, друштва, државе, религије и међународних односа: студија случаја Косова и Метохије“, Зборник радова, Уредници: Драган танчић, Јасмина Ахметагић и Далибор Елезовић, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, стр. 197-210
Словић, 2019: Срђан Словић. „Концепт међународног права у реалистичким теоријама међународних односа“, Зборник радова, том 1, Правни факултет у Косовској Митровици. Главни уредник проф. др Дејан Мировић, стр. 391-408
Objavljeno
2020/11/12
Rubrika
Članci