ОДЛАЗАК ИВАНА СТАМБОЛИЋА У КОСОВО ПОЉЕ 6. АПРИЛА 1986. ГОДИНЕ

  • Petar R. Ristanović
Ključne reči: : САП Косово, косовско питање, Иван Стамболић, Коста Булатовић, Добрица Ћосић, Српски покрет отпора, Косово Поље

Sažetak


У раду су анализиране околности под којима је дошло до одласка председника Председништва ЦК СК Србије, Ивана Стамболића, у Косово Поље 6. априла 1986. године, и последице те посете. Након отпочињања масовних долазака Срба из САП Косово у Београд, у фебруару 1986, праћеним учесталим претњама да ће организовати колективу сеобу и све чешћим контактима са противницима режима из редова критичких интелектуалца, одлазак Ивана Стамболића у Косово Поље је имао за циљ да утиче на смиривање ситуације, како би српско руководство добило довољно времена да на савезном нову добију подршку за редефинисање уставних односа републике Србије и њених покрајина. Архивска документација баца ново светло на ове догађаје и открива деликатну политичку позицију у којој се Стамболић налазио.

Reference

Архивски извори:

Архив Југославије (АЈ)
фонд 507 – Централни комитет Савеза комуниста Југославије
фонд 803 – Председништво СФРЈ

Архив Србије
фонд ђ2 – Централни комитет Савеза комуниста Србије
фонд ђ2 ПК СКК – Покрајински комитет Савеза комуниста Косова
фонд г274 – Председништво СР Србије

Архив Косова (АК):
фонд 151 – Председништво Покрајинског комитета Савеза комуниста Косова

Историјски архив Београда (ИАБ)
фонд 2769 – Лични фонд Драже Марковића

Објављени извори:

Одбор за одбрану слободе мисли и изражавања 2009: Одбор за одбрану слободе мисли и изражавања. Саопштења и други документи, прир. Коста Чавошки, Службени гласник, Београд 2009.
Suđenje Slobodanu Miloševiću. Transkripti, VII/17: Сведочење Косте Булатовића, 14. април 2005, у: Suđenje Slobodanu Miloševiću. Transkripti, Haški tribunal VII/17.
Suđenje Slobodanu Miloševiću. Transkripti VII/15: Сведочење Митра Балевића, 25. јануар 2005, у: Suđenje Slobodanu Miloševiću. Transkripti, Haški tribunal.

Периодика:

Борба 1982: „Закључци Скупштине СР Србије о проблему исељавања Срба и Црногораца са Косова“, Борба, 24. април 1982.
Борба 1985: „Својеврстан политички памфлет“, Борба, 13. децембар 1985.
Борба 1986: „Наша решења наших пробелма“, Борба, 7. април 1986.
Борба 1993: „Србија нема решење за Косово“, Борба, 11. фебруар 1993.
Вечерње Новости 1986: „Делегација са Косова у Скупштини СФРЈ“, Вечерње Новости, 26. фебруар 1986.
Вјесник 1986: „Дани Косова у Скупштини СФРЈ“, Vjesnik, 8. март 1986.
Интервју 1986: „Нијесу Албанци, но неправда“, Интервју, 28. март 1986.
Комунист 1986: „Употпуњен ареснал мера“, Комунист, 7. март 1986.
НИН 1986: „Шта су косовци рекли у скупштини“, НИН, 23. март 1986 – 13. април 1986.
НИН 1986а: „Морате се овде борити“, НИН, 13. април 1986.
Политика Експрес 1986: „Одлагање закључака?“, Политика Експрес, 26. фебруар 1986.
Политика Експрес 1986а: „Договор овде, а не у Београду“, Политика Експрес, 7. април 1986.
ТВ Новости: „Како је настала петиција“, ТВ Новости, 13. децембар 1985.

Литератира:

Барјактаревић 1995: Радојица Барјактаревић. Бесане ноћи. Истина о српском покрету. Пергамент: Приштина.
Vladisavljević 2004: Nebojša Vladisavljević. „Grassroots groups, Milošević or dissident intellectuals? A controversy over the origins and dynamics of the mobilisation of Kosovo Serbs in the 1980s“. Nationalities Papers. Vol. 32 No. 4 (2004).
Гаталовић 2016: Миомир Гаталовић. Косово и Метохија у државној политици Југославије 1958-1965. Институт за савремену историју, Друштво историчара Србије: Београд.
Глигоријевић 2018: Милорад Глигоријевић. Српска мала у Ђаковици. Лестве: Косовска Митровица.
Doderović 1990: Milorad Doderović. Kako se dogodio Šolević. Gradina: Niš.
Ристановић 2019: Петар Ристановић. Косовско питање 1974-1989. Прометеј, Информатика: Нови Сад.
Silber, Litl 1996: Laura Silber. Alan Litl. Smrt Jugoslavije. Radio B92: Beograd.
Spasojević 1986: Svetislav Spasojević. Slučaj Martinović. OOUR Izdavačka publicistička delatnost: Beograd.
Stambolić 1995: Ivan Stambolić. Put u bespuće: odgovori Ivana Stambolića na pitanja Slobodana Inića. Radio B92: Beograd.
Ћосић 2009: Добрица Ћосић. Лична историја једног доба. Књ. 3. Време распада 1981-1991. Службени гласник: Београд.
Objavljeno
2020/11/25
Rubrika
Članci