СИНТЕЗА ИЗМЕЂУ ДИГИТАЛНИХ МАРКЕТИНШКИХ СТРАТЕГИЈА И СТРАТЕГИЈА У ИГРИ ШАХ

  • Радослав В. Балтазаревић
  • Ненад В. Равић
Ključne reči: Шах, Стратегије шаха, Дигитални маркетинг, Дигиталне маркетиншке стратегије, Понашање потрошача, Конкуренција

Sažetak


Шахисти схватају да добре стратешке одлуке захтевају узимање у обзир вероватних потеза и контра потеза противничких играча. Они проучавају приступ својих противника и идентификују вероватни редослед потеза који ће уследити. Гледајући и унапред и уназад,  прилагођавају потезе и своју стратегију која их у овој игри води ка победи. Много је примера из праксе у којима су организације користиле стратегије из шаха, које су се развијале стотинама година, како би надмудриле своје конкуренте на тржишту. Могуће је повући паралелу између стратегија ове древне друштвене игре и пословног окружења, а сазнања и искуства професионалних играча шаха, могу помоћи и маркетиншким стручњацима да освоје конкурентку предност на тржишту и остваре своје пословне циљеве и у дигиталном окружењу. Бити спреман на подношење жртве зарад дугорочног добитка, креативност и експериментисање, али и адаптивност и спремност за континуирано учење, само су неке од сличности које карактеришу ове две области. Из тог разлога основни циљ овог рада је да скрене пажњу професионалцима из области дигиталног маркетинга, на све могуће бенефите имплементирања стратегија игре шах у пословне стратегије. Предмет истраживања рада је да идентификује и испита ефикасност и ефективност стратегија шаха, које када се адаптирају на реално пословно окружење могу имати позитиван утицај на понашање потрошача, али и пружити помоћ компанијама да предвиде стратегије директних и индиректних конкурената на тржишту и на њих благовремено и адекватно одговоре.

Reference

Baltezarević, I. & Baltezarević, R. 2019: Baltezarević, I. & Baltezarević, R. “Prikriveno
oglašavanje u novim medijima.” Baština, sv. 48, pp. 171-179. UDK 659.1 doi: 10.5937/bastina1948171B
Baltezarević, I., 2020: Baltezarević, I., “Senzorni Marketing - Integrisanje ljudskih čula u Brend
komunikacije“. Baština, sv. 50, pp. 184-193 UDK 659.1.013:159.931/.936659.127 doi: 10.5937/bastina30-25613
Berthozat - Nicolas 2019: Berthozat, Nicolas, 5 Business Strategies You Can Learn From Chess
Преузето: https://fairmoney.ng/5-business-strategies-you-can-learn-from-chess/ Приступљено: 25.10.2020
Bilalić, M., McLeod, P., Gobet, F., 2007: Bilalić, M., McLeod, P., Gobet, F., Does Chess Need
Intelligence? – A Study with Young Chess Players. Intelligence 35, 457–470.
Burnett, John 2002: Burnett John, Introducing Marketing, Wiley; 1st Edition. ISBN-10 :
0471395315; ISBN-13: 978-0471395317
Gobet, F., 2005: Gobet, F., Chunking Models of Expertise: Implications for Education. Applied
Cognitive Psychology 19, 183–204.
Graber, R. S., 2009: Graber, R. S., Business lessons from chess: A discussion of parallels
between chess strategy and business strategy, and how chess can have applications for business education. Academy of Educa-tional Leadership Journal, 13(1), 79–85.
DigitalMarketer, 2019: DigitalMarketer, How Digital Marketing Will Change: 17 Predictions for
2020. Приступљено: https://www.digitalmarketer.com/blog/marketing-predictions-2020/ Преузето:25.10.2020
Luenendonk, Martin, 2019: Luenendonk, Martin, Chess Principles that Make You a Better
Corporate Strategist. Преузето: https://www.cleverism.com/chess-principles-make-better-corporate-strategist/ Приступљено: 25.10.2020.
Niederle, M., Vesterlund, L., 2007: Niederle, M., Vesterlund, L., Do Women Shy Away from
Competition? Do Men Compete Too Much?. Quarterly Journal of Economics 122, 1067– 1101.
Nnabeze, Tobenna, 2020: Nnabeze, Tobenna, 12 lessons on business strategy from the game of
Chess, Преузето: https://nairametrics.com/2020/02/15/12-lessons-on-business-strategy-from-the-game-of-chess/ (Приступљено: 25.10.2020)
Onida, Nicola 2020: Onida, Nicola, Why Digital Marketing is like to play Chess, Преузето:
https://medium.com/@nicolaonida/why-digital-marketing-is-like-to-play-chess-
8ed24bdea92a Приступљено: 25.10.2020
Priya Rao, Vidya, 2015: Priya Rao, Vidya, Strategic Marketing Is A Lot Like Chess Game,
Преузето: http://marketerstouchpoint.com/blog/strategic-marketing-is-a-lot-like-chess-game/ Приступљено: 25.10.2020
Robert S. Graber, 2009: Robert S. Graber, Business lessons from chess: business lessons from
chess: a discussion of parallels a discussion of parallels between chess between chess strategy and business strategy, strategy and business strategy, and how chess can have applications and how chess can have applications for business education for business education, 79 Academy of Educational Leadership Journal, Volume 13, Number 1, 79-85
Roring III, R. W., 2008: Roring III, R. W., Reviewing Expert Chess Performance: A Production
Based Theory of Chess Skill, Dissertation Department of Psychology, Florida State University.
Shefrin, Hersh, 2006: Shefrin, Hersh, Behavioral Corporate Finance. New York: McGraw-
Hill/Irwin
Singer, Adam, 2009: Singer, Adam, Internet Marketing Is Like Chess, Преузето:
https://thefuturebuzz.com/2009/06/16/internet-marketing-is-like-chess/ Приступљено: 25.10.2020
Strawberryfields, 2017: Strawberryfields, Chess strategy – parallels in Innovation and
Marketing. Преузето: https://strawberryfields.com/chess-strategy-parallels-innovation-
and-marketing/ Приступљено: 25.10.2020
Objavljeno
2020/12/03
Rubrika
Članci