РАЗВОЈ ТЕМПУС ПРОГРАМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У KОСОВСKОЈ МИТРОВИЦИ

  • Горан Б. ЛАЗИЋ
  • Игор Р. ЂУРИЋ
Ključne reči: Темпус, реформа, модернизација, високо образовање.

Sažetak


Процеси реформе и модернизације високог образовања у Србији инцирани су свеобухватним пројектом ‘’Европа знања’’ који је у себи обухватио Болоњску и Лисабонску декларацију са циљем придруживања земаља Западног Балкана јединственом европском простору за високо образовање. Доношењем Закона о високом образовању 2005. године ови процеси су добили правну основу у Србији, па је овим законом регулисано спровођење принципа обе декларације, док је Темпус (Пан-европски програм мобилности за универзитетске студије) као програм Европске уније за реформу и модернизацију високог образовања додатно допринео интернационализацији високошколских институција у Србији и усклађивању њихових курикулума са највишим европским образовним стандардима. Овај рад даје осврт на развој Темпус програма на Универзитету у Приштини са привременим седиштем у Kосовској Митровици од 2009. године када је универзитет по први пут аплицирао за ову врсту донације, па све до његовог званичног затварања и завршетка имплементације свих његових пројеката у којима је универзитет учествовао

Reference

Божовић, Лазић 2015: Божовић, Ј. и Лазић, Г. "Реформа и модернизација система високог образовања у изабраним земљама Западног Балкана / Reform and modernization of the higher education systems in the chosen western Balkan Countries", Национална конференција са међународним учешћем: Реинжињеринг пословних процеса у образовању, Зборник радова, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: Чачак, 22-27. Септембар 2015., стр. 407-416. Доступно на интернет адреси:http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/rppo15/
Весковић, Маринковић Недучин, Симић, Цвејић Познић 2013: Весковић Мирослав, Маринковић Недучин Радмила, Симић Милан, Цвејић Познић Јелена: Темпус пројект ГОМЕС-Реформа управљања и руковођења у високом образовању у Србији, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2013
Вујачић, Ђорђевић, Kовачевић, Шундерић 2013: Вујачић Илија, Ђорђевић Снежана, Kовачевић Маја, Шундерић Ивана: Country Report: Serbia-Overview of Higher Education and Research Systems in the Western Balkans, Норвешки савет за истраживање, Београд, 2013
Дукиандијев, Дукић 2010: Дукиандијев Стефан анд Дукић Софија: Tempus programme and reform of higher education in Serbia and Montenegro, Фондација Темпус, Београд, 2010.
Ђурашевиц, Вујаков, Филиповић-Ожеговић, Банковић, Станојловић, Жувела, Драгаш, Шкаљац 2015: Ђурашевиц Синиша, Вујаков Ивана, Филиповић-Ожеговић Марија, Банковић Марко, Станојловић Бојан, Жувела Ирена, Драгаш Јелена, Шкаљац Милена: Мобилност у високом образовању-Водич за високошколске институције, Фондација Темпус, Београд, 2015.
EACEA: Overview of the Higher Education Systems in the Tempus Partner Countries: Western Balkans, EACEA, Brussels, 2012.
EU and EFTA/EEA: Study on Higher Education provision and labour market opportunities in the Western Balkan - Serbia Country Report, European Commission, Brussels, 2015.
European Commission/EACEA/Eurydice: Modernization of the Higher Education in Europe, European Commission/EACEA/Eurydice, Brussels, 2014.
European Commission: State of Play of the Bologna process in the Tempus Countries (2009 - 2010), European Commission, Luxembourg, 2010.
European Commisssion: From University to Employement-Higher Education Provision and Labour Market Needs in Serbia, European Commission, Brussels, 2016.
Лазић, Божовић 2017: Лазић Горан и Божовић Јелена, Реформа високог образовања у Србији-Социјална димензија и критички осврт, Зборник радова „Изазови одрживог развоја-економски и друштвени аспект“, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Kосовској Митровици-Економски факултет, Kосовска Митровица, 2017.
Лазић 2015: Лазић Горан: Магистарски рад „Kомпаративна студија прогреса реформе високог образовања у земљама Западног Балкана”, Факултет Политичких Наука, Београд, 2015.
Филиповић Ожеговић, Дукић, Шкаљац, Банковић, Жувела, Стојановић, Бабић 2015: Филиповић Ожеговић Марија, Дукић Софија, Шкаљац Милена, Банковић Марко, Жувела Ирена, Стојановић Нина, Бабић Ивана: Дванаест година програма Европске уније из области образовања у Републици Србији, Фондација Темпус, Београд, 2015.
Филиповић Ожеговић, Дукић, Шкаљац, Банковић, Жувела, Стојановић, Бабић 2015: Филиповић-Ожеговић Марија, Дукић Софија, Шкаљац Милена, Банковић Марко, Жувела Ирена, Стојановић Нина, Бабић Ивана: Учешће Србије у програму Еразмус+, Фонација Темпус, Београд, 2015
Фондација Темпус 2015: Фондација Темпус: Мобилност у високом образовању-Водич за високошколске институције, Фондација Темпус, Београд, 2015.
Objavljeno
2020/12/03
Rubrika
Članci