РАД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ И УСПЕХ НА КРАЈУ 2016/2017. И 2017/2018. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

  • Петар Ђ. Рајчевић
Ključne reči: Бранко Радичевић, Косовска Митровица, образовање

Sažetak


Oсновна школа у Косовској Митровици под данашњим називом „Бранко Радичевић“основана је 1920. године. Од тада успешно се развија у сваком погледу. Прилозима мештана Косовске Митровице подигнута је школска зграда од тврдог материјала са четири учионице и једном наставничком канцеларијом. По завршетку радова било је то једно од најлепших здања у овом граду. После Другог светског рата добила је назив Прва српска основна школа. С обзиром на то да се повећао број деце и да су постојећи капацитети били недовољни, изграђена је нова зграда основне школе на Лисич Пољу. Године 1956. школи је дато име „Бранко Радичевић“ по славном песнику из епохе српског романтизма. Школа се приближава прослави једног века успешног рада. За то време кроз њу су прошле бројне генерације ученика.

Reference

Вукадиновић-Богавац 2001: Зоран Вукадиновић - Милован Богавац. Српска просвета и култура у Косовској Митровици 1836-1941. Приштина: Институт за српску културу, Призрен - Лепосавић: Учитељски факултет.
Годишњи план и програм рада ОШ „Бранко Радичевић“ (2016/2017). Косовска Митровица.
Гускова 2014: Јелена Гускова. Косово и Метохија: рат и услови мира. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица.
Дедовић 2019: Вукашин Дедовић. Планови деловања Србије у Старој Србији и Македонији и методе њиховог спровођења од 1878. до 1884. одине. У: Баштина. Приштина – Лепосавић, број 48. Стр. 327-353.
Деретић 2018: Јован Деретић. Историја српске књижевности (од романтизма до краја XX века). Том 2. Београд: Феникс либрис, Невен.
Krulj-Kačapor-Kulić 2003:Radenko Кrulj, Sait Kačapor, Radivoje Kulić. Pedagogija. Beograd: Svet knjige.
Миленовић, Ж. (2012). Упоредна анализа образовања женског становништва влашке регије Хомоље и метохијске жупе Гора. Баштина, 22(33), 233-249.
Милосављевић 2011: Мила Милосављевић. Српски великани. Београд: ЈРЈ, Лозница.
Montesori 2018: Marija Montesori. Otkriće deteta. Beograd: Propolis Books: Srpska Montesori asocijacija.
Недељковић 2000: Славиша Недељковић. Положај српских школа у Старој Србији почетком XX века. У: Учитељ. Часопис Савеза учитеља Републике Србије. Број 70, Београд, Стр. 86-95.
Радуловић-Митовић 2000: Марко Радуловић и Љубиша Митровић. Косовскомитровачки округ. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Рајчевић 2019: П. Рајчевић, Основна школа „Свети Сава“ у косовској Митровици и успех на крају 2016/17. и 2017/18. школске године. Баштина, 29(48), 421-435.
Рајчевић 2018а: П. Рајчевић, Основна школа „Бановић Страхиња“ Бањска. Баштина, 28(44), 315-329.
Рајчевић 2018б: П. Рајчевић, Основна школа „Свети Сава“ у Жеровници. Баштина, 28(45), 395-410.
Рајчевић 2017: П. Рајчевић, Развојни пут Основне школе „Вук Караџић“ Звечан и успех у 2016/17. години. Баштина, 27(43), 135-147.
Рајчевић 2016: П. Рајчевић, Развојни пут основног школства у Лешку и околини и стање у Основној школи „Стана Бачанин“ на крају 2014/15. школске године. Баштина, 26(40), 155-171.
Рајчевић 2015: П. Рајчевић, Рад основне школе у Соћаници и њених издвојених одељења. Баштина, 25(39), 249-262.
Рајчевић 2014: П. Рајчевић, Основна школа „Лепосавић“ – вежбаоница Учитгељског факултета. Баштина, 24(37), 249-265.
Ристић 2004: Хаџи Серафим Ристић. Плач Старе Србије. Исток-Лепосавић: Дом културе „Свети Сава“: Хвосно.
Српски великани. (2011). Крагујевац: Империја књига.
Статистички извештај о успеху ученика.
Чановић 1976: Светозар Чановић. Српске школе на Косову у XIX веку. Приштина: Јединство.
http://sr.wikipedija.org/sr/Косовска_Митровица 02. 06. 2018. 09.05.
Objavljeno
2020/12/22
Rubrika
Članci