БУНА У ДОЊИМ ВАСОЈЕВИЋИМА1898. ГОДИНЕ

  • Вукашин Д. Дедовић
Ključne reči: Доњи Васојевићи, Срби, Србија, Црна Гора, Порта, српска села, Арбанаси, Руговци, Рожајци, Бихорци

Sažetak


У раду је реч о буни српског становништва у Доњим Васојевићима крајем маја 1898. године. Српско становништво из ове области било је све чешће изложено нападима муслимана и Арбанаса из Бихора, Рожаја и Ругове. Турске власти из Берана нису хтеле да их заштите, него су хапсиле поједине доњовасојевићке прваке. Један од јачих напада на српско становништво у Доњим Васојевићима почео је 31. маја, из три правца на села с десне стране Лима.

Очекујући шире сукобе, Турска је довлачила нове таборе војске од Пећи, Ругове и Бихора, тако да је у Беранама и околини било сконцентрисано 15 табора турске војске. На дати знак она се пресвукла у народну ношњу и одмах кренула у напад на српско становништво у околини Берана. Владе Србије и Црне Горе чиниле су велике дипломатске напоре да зауставе арбанашки и муслимански башибозук и турски аскер од даљег пљачкања и уништавања Доњих Васојевића. На упорна инсистирања српског и црногорског посланика у Цариграду, Стојана Новаковића и Митра Бакића, уз помоћ руског амбасадора Зиновјева, Султан је обећао да ће војне и цивилне власти у Беранама бити кажњене за почињена насиља и да ће српском живљу бити дата пуна амнестија и потребна средства за обнову порушених кућа.

Reference

НЕОБЈАВЉЕНИ ИЗВОРИ:

Архив Србије (АС), Министарство иностраних дела (МИД), 1898, фасц. 66/а.
Архив Србије АС, Министарство иностраних дела – Политичко одељење (МИД-ПО), 1898.
Архив Србије АС, Министарство иностраних дела – Политичко пропагандно одељење (МИД-ПП), 1898.
Државни архив Црне Горе (ДАЦГ), Министарство иностраних дјела (МИД), 1898, фасц. 47, 48. и 92/VI,
Државни архив Црне Горе (ДАЦГ), Министарство унутрашњих дјела (МУД), 1898, фасц. 47, 48. и 92.
Музеј Цетиња (МЦ) – фонд Никола I.


ОБЈАВЉЕНИ ИЗВОРИ:

Петровић, 1994: Милић Ф. Петровић, Документа о Рашкој области 1890-1899, Београд.
Преписка, 1998: Преписка о арбанашким насиљима у Старој Србији 1898-1899, Репринт издање из MDCCCXCIX, Министарство иностраних дела, Београд: Издавачко-књижарско предузеће „Никола Пашић“.


ЛИТЕРАТУРА:

Боричић, 1929: Драгиша Боричић, Анегдоте испод Комова, „Јужна Србија“, Скопље.
Војводић, 1998: Михаило Војводић, Србија у међународним односима крајем XIX и почетком XX века, Српска академија наука и уметности, Београд.
Вуковић, 1995: Гавро Вуковић, Мемоари, I-III, Цетиње-Титоград.
Вулетић, 1983: Душан Вулетић, „Два значајна споменика Горњег Полимља“, Токови, бр. 19-20, стр. 133-134.
Јагодић, 2009: Милош Јагодић, Српско-албански односи у Косовском вилајету (1878-1912), Београд.
Јоксимовић, 1998: Миодраг Јоксимовић, Народна војска Васојевића (1858-1918), Андријевица.
Пејовић, 1973: Ђорђе Пејовић, Политика Црне Горе у Затарју и Горњем Полимљу 1878-1912, Титоград.
Рајић, 2007: Сузана Рајић, Владан Ђорђевић – биографија једног познатог Обреновићевца, Београд: Завод за уџбенике.
Ракочевић 1983: Новица Ракочевић, Црна Гора и Аусро-Угарска 1903-1914, Титоград.
Станић, 2003, стр. 103;
Цемовић, 1922: Марко Цемовић, Ђурђеви Ступови, Београд.
Ћоровић, 1992: Владимир Ћоровић, Односи између Србије и Аустро-угарске у XX веку, репринт издање из 1936, Београд.


ШТАМПА:

Браник (Нови Сад), бр. 67, од 9 (21) VI 1898.
Браник (Нови Сад), бр. 68, од 11(23) VI 1898.
Глас Црнорца, бр. 23, од 6. VI 1898, стр. 1.
Глас Црногорца, 1898, бр. 24, од 13. VI 1898.
„Штампа у служби лажи“, Глас Црногрца, бр. 29, од 18. VII 1898.
Застава (Нови Сад), 1898, бр. 95, (23. VI), стр. 2-3.
Невесиње (Никшић), 1/1898, бр. 8, од 24. VI 1898, стр. 2-3.
Невесиње (Никшић), 1/1898, бр. 9, од 1. VII 1898, стр. 2
Невесиње (Никшић), 1/1898, бр. 15, од 12. VIII 1898, стр. 2-3.
Невесиње (Никшић), 1/1898, бр. 16, од 19. VIII 1898, стр. 2.
Невесиње (Никшић), 1/1898, бр. 17, од 26. VIII 1898, стр. 2-3.
Невесиње (Никшић), 1/1898, бр. 23, од 23. X 1898, стр. 2.
„Са црногорско-турске границе“, Цариградски гланик, бр. 25, од 18. VI 1898.
„Турска и Црна Гора“, Цариградски гласник, 1898, бр. 26, од 25. VI 1898.
Цариградски гласник, 1898, бр. 31, од 30. VII, стр. 4.
Цариградски гласник, 1898, бр. 35, од 27. VIII, стр. 3.
Objavljeno
2020/11/30
Rubrika
Članci