БЕСОВИ У ЊЕМУ И БЕСОВИ ВАН ЊЕГА – КОНАЧНА ПОБЕДА (КЊИЖЕВНИ И ПСИХОЛОШКИ ПОГЛЕДИ НА ЛИК СВЕТОГА ПЕТРА КОРИШКОГ У ТЕОДОСИЈЕВОМ ЖИТИЈУ)

  • Зорана З. Ћупић
Ključne reči: Теодосије Хиландарац, Петар Коришки, житије, средњовековна књижевност, борба, обожење, корелативност

Sažetak


У раду ће бити проблемски представљено и аналитичко-синтетички анализирано Теодосијево Житије Петра Коришког у светлу еремитске традиције. Центар истраживања чини лик Светога Петра Коришког у пустињачкој традицији средњовековне књижевности, двојност његове природе и важност борбе коју води, идући ка обожењу. У циљу да прикажемо борбу Светога Петра Коришког у сагласју са духовним, књижевним и психолошким утемељењима, посебна пажња биће усмерена ка корелацијским могућностима читања средњовековне књижевности и књижевности XIX и XX века. Спој чудесног и реалистичког, као одлика Теодосијеве поетике, воде ка разумевању Житија Петра Коришког изван задатих оквира старе српске књижевности.

Reference

ИЗВОР


Теодосије 1988: Теодосије. „Житије Светога Петра Коришког.“ Житија. Прир. Димитрије Богдановић. Данашња језичка верзија Лазар Мирковић, Димитрије Богдановић. Књига пета, свеска прва. Београд: Просвета: Српска књижевна задруга, 263‒288.


ЛИТЕРАТУРА


Бечејски 2011: Мирјана Бечејски. „Научна и стваралачка мисао Чедомира Ребића.“ Духовно стваралаштво Чедомира Ребића. Зборник радова. Ур. Срђан Словић. Приштина, Лепосавић: Институт за српку културу, 155‒189.
Богдановић 1980: Димитрије Богдановић. Историја старе српске књижевности. Београд: Српска књижевна задруга.
Богдановић 1988: Димитрије Богдановић. „Теодосије.“ Житија. Прир. Димитрије Богдановић. Београд: Просвета: СКЗ, 9‒42.
Бојовић 2004: Драгиша Бојовић. „Пројекција митарства у Житију Светог Петра Коришког.“ Црквене студије, год. I, бр. 1, 121‒129.
Витић 2012: Зорица Витић. „Демонска искушења у Теодосијевом Житију светог Петра Коришког“. Стефан Првовенчани, Доментијан и Теодосије. Антологијска едиција Десет векова српске књижевности, књига 2. Прир. Љиљана Јухас Георгиевска. Нови Сад: Издавачки центар Матице српске, 417‒425.
Голијанин 2011: Момчило Голијанин. „Манастири као носиоци духовности.“ Духовно стваралаштво Чедомира Ребића. Зборник радова. Ур. Срђан Словић. Приштина, Лепосавић: Институт за српку културу, 93‒105.
Деретић 1983: Јован Деретић. Историја српске књижевности. Београд: Нолит.
Дојчиновић 2015: Данијел Дојчиновић. „Епидеитичко бесједништво и структура житија“. Црквене студије, год. XII, бр. 12, 43‒65.
Јањић 2007: Драгана Јањић. Преподобни Петар Коришки. Приштина, Лепосавић: Институт за српску културу; Приштина, Београд: Издавачко предузеће Панорама; Зочиште: Манастир Светих Козме и Дамјана; Београд: Академија за конверзацију Српске православне цркве.
Јеротић 1997: Владета Јеротић. „Житије Петра Коришког у светлу дубинске психологије“. Дарови наших рођака: психолошки огледи из домаће књижевности. Књ. 1. Београд: Просвета, 11‒57.
Јефтимијевић Михајловић 2005: Марија Јефтимијевић Михајловић. „Православна духовност старе српске књижевности“. Баштина, св. 19, 97‒107.
Јефтимијевић Михајловић 2011: Марија Јефтимијевић Михајловић. „Светосавље у делима Чедомира Ребића.“ Духовно стваралаштво Чедомира Ребића. Зборник радова. Ур. Срђан Словић. Приштина, Лепосавић: Институт за српку културу, 189‒205.
Јухас Георгиевска 2012: Љиљана Јухас Георгиевска (прир.). Стефан Првовенчани, Доментијан, Теодосије. Нови Сад: Издавачки центар Матице српске.
Калезић 2011: Димитрије М. Калезић. „Девет књига Чедомира Ребића.“ Духовно стваралаштво Чедомира Ребића. Зборник радова. Ур. Срђан Словић. Приштина, Лепосавић: Институт за српку културу, 23‒52.
Кашанин 1975: Милан Кашанин. Српска књижевност у средњем веку. Београд: Просвета.
Костић 2016: Драгомир Ј. Костић. „Човек сједињен с Богом (Теодосијево Житије Светог Петра Коришког, тумачење).“ Зборник радова. Ур. Мирјана Лончар Вујновић. Приштина: Универзитет у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет, 87‒108.
Lotman 1976: Jurij Mihajlovič Lotman. Struktura umetničkog teksta. Beograd: Nolit.
Маринковић 1999: Радмила Маринковић. „Борба на камену. Трећи култ. Житије светог Петра Коришког“. Даница за 2000. годину, 148‒165.
Микетић 2011: Сања Микетић. „О Чедомиру Ребићу, језиком Чедомира Ребића.“ Духовно стваралаштво Чедомира Ребића. Зборник радова. Ур. Срђан Словић. Приштина, Лепосавић: Институт за српку културу, 206‒2018.
Милојевић 2018: Снежана Милојевић. „Функција анђела у опису страдања и смрти у српској житијиној књижевности XII и XIII века“. Црквене студије, год. XV, бр. 15, 735‒752.
Павловић 1988: Миодраг Павловић. „Теодосијево Житије Петра Коришког.“ Житија. Прир. Димитрије Богдановић. Београд: Просвета: СКЗ, 92‒96.
Рајковић 2011: Љубиша Рајковић. „Научно дело достојно дивљења и поштовања.“ Духовно стваралаштво Чедомира Ребића. Зборник радова. Ур. Срђан Словић. Приштина, Лепосавић: Институт за српку културу, 52‒93.
Ребић 1996: Чедомир Ребић. Естетика унутрашњег и умна виђења. Приштина: Институт за српску културу.
Ребић 1998: Чедомир Ребић. Духовност српске средњовјековне књижевне културе. Београд: Богословски факултет СПЦ.
Ребић 2003: Чедомир Ребић. Дух и истина старе српске књижевности (под видом вјечности). Приштина, Лепосавић: Институт за српску културу Приштина, Лепосавић.
Трифуновић 1990: Ђорђе Трифуновић. Азбучник српских средњовековних књижевних појмова. Београд: Нолит.
Шпадијер 2014: Ирена Шпадијер. Свети Петар Коришки у старој српској књижевности. Београд: Чигоја.
Objavljeno
2020/11/12
Rubrika
Članci