ОНОМАТОПЕЈА У ЈАПАНСКОМ КУЛТУРОЛОШКОМ КОНТЕКСТУ

  • Милица Д. Јотов
Ključne reči: ономатопеја, језик, друштво, култура, Јапан

Sažetak


Овај рад има за циљ да теоријски и емпиријски испита како лингвистичке тако и културолошке аспекте употребе ономатопејичних израза у писаном и у говорном јапанском језику, као и да укаже на нераскидиву везу између језика и друштва у процесу усвајања јапанског језика као страног.

Као илустрацију, понудићемо неке карактеристичне примере и покушати да разјаснимо и културолошки контекст у коме се дата конструкција јавља, те укључити у анализу и специфичне одлике јапанског менталитета које условљавају употребу баш тих и таквих конструкција.

Reference

Benedict, R. (1954), The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese
Bugarski, R. (2005), Jezik u društvu, Čigoja štampa, Beograd
Charles, E. Culture. Rutland, VT and Tokyo, Tuttle Co., Tokyo
Kristal, D. (2000), Kembrička enciklopedija jezika, Nolit, Beograd
Sharlin, N. (2010), Understanding Japanese Sound Symbolism, Swarthmore College. Dept. of Linguistics
https://www.tofugu.com/japanese/japanese-onomatopoeia/
http://www.fluentu.com/blog/japanese/japanese-onomatopoeia/
Objavljeno
2020/11/26
Rubrika
Članci