ЈАВНИ СПОМЕНИК КАО КОНСТИТУЕНТ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА СРБА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

  • Zvezdana M. Elezović
Ključne reči: јавни споменик, Срби, Србија, Косово и Метохија, културни идентитет

Sažetak


Национални и културни идентитет једног народа се између осталог утемељује и путем споменичке баштине одређеног простора. За Србе који живе на простору Косова и Метохије споменици који величају славну српску прошлост (српске хероје, владаре, ратничке подвиге) представљају спону са целим српским народом и наду у могућност опстанка на том делу Србије. Међутим, значај и број јавних уметничких споменика на Косову и Метохији, као дела културног наслеђа Срба, до сада није довољно истражен. Тачан број јавних споменика на северу Космета није познат, не постоји ни попис ових дела у Заводу за заштиту споменика културе Србије. Многи од њих су уништени од стране албанских екстремиста у њиховој жељи да униште обележја физичког и духовног постојања српског народа на Косову и Метохији.

Reference

Валтровић 1889: Михаило Валтровић. Поглед на стару српску црквену архитектуру. Београд: Српска Краљевска академија.

Vuković 2011: Marinko Vuković. Pogled na međuodnos, baštine, kulture i identiteta. Arhivski vjesnik (54), 97-113.

Елезовић 2006: Звездана Елезовић. Распеће споменика српске уметности и културе на Косову и Метохији. Баштина (21), 261-262.
Ennaji 2005: Moha Ennaji. Multilingualism, Cultural Identity, and Education in Morocco. Heidelberg: Springer Science & Business Media.

Maliqi 2014: Shkëlzen Maliqi, U: D. Brumund (Ur.). Rat simbola: sećanje na Kosovu, u Monumenti, promenljivo lice sećanja - the changing face of remembrance. Beograd: Forum Friedendiest, 26-29.

Miles 1997: Malcolm Miles. Art, Space and the City: Public Art and Urban Futures. London and New York: Routledge.

Kuljić 2019: Todor Kuljić. Novi javni spomenici u regionu: oružje u građanskom ratu sećanja. Balkan Perspectives (11), 8-10.

Savage 2009: Kirk Savage. Monument wars: Washington, DC, the National Mall, and the transformation of the memorial landscape. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Sassatelli 2009: Monica Sassatelli. Becoming Europeans Cultural Identity and Cultural Policies. New York: Palgrave Macmillan.

Smith 1991: Anthony Smith. National Identity. London: Penguin books of London.
Стојковић 1999: Бранимир Стојковић. Идентитет као детерминанта културних права. У: В. Димитријевић (Ур.). Зборник Културна права. Београд: Београдски центар за људска права, 9-97.

Tančić, Elezović 2020: Dragan Tančić, Dalibor Elezović. Political processes in Kosovo and Metohija in a comparative-historical perspective. Baština (50), 109–120. DOI: 10.5937/bastina30-25562.

Flere 1982: Sergej Flere. Identifikacija. U: R. Lukić, R. Pečujlić (Ur.). Sociološki leksikon. Beograd: Savremena administracija, 220-221.
Objavljeno
2020/12/22
Rubrika
Članci