ПСИХОЛОШКИ РАТ И ВОЈНЕ НАУКЕ

  • Јелена Р. Петровић Military Academy, University of Defence, Belgrade, Serbia
Ključne reči: војна психологија, обојене револуције, рат

Sažetak


У раду је представљен кратак преглед развоја, али и савремених тренова у савременој војној психологији, у теорији и пракси. Размотрене су основе, настанак и почеци психолошког рата, његове основне карактеристике, као и по смислу и садржају слични концепти, модификовани у складу са оквирим одређењима, али и савременим тенденцијама развоја војних наука, као што су: специјални рат, хибридни рат, асиметрични ратови, сајбер ратовање, конфликти ниског интензитета, јавна дипломатија, тотални рат. Развој савремених оружја и модерних технологија са собом доноси и промене у перцепцији важности психолошког рата као таквог, али и могућностима употребе и развоја савремених техника психолошког рата. Посебну новину уноси појава друштвених мрежа, које карактерише велика брзина, распрострањеност, доступност, једноставност употребе, различитост појавних облика. Све ове промене се нужно рефлектују и на дефиницију самог појма унутар војне психологије, али и дефиниције и перцепције термина и начина вођења рата, као и и на друштвено уређење држава, геополитичку сиутацију и глобалну економију.

Biografija autora

Јелена Р. Петровић, Military Academy, University of Defence, Belgrade, Serbia

PhD of psychology, Assistant Professor

Reference

Bloom 1991: Richard W. Bloom.” Propaganda and Active Measures”. Eds: Reuven Gal, David A. Mangelsdorff. Handbook of Military Psychology. New York: John Wiley, 693-709.
Liang, Xiangsui 1999: Qiao Liang, Wang Xiangsui. Unrestricted Warfare. Beijing: PLA Literature and Arts Publishing House. Dostupno na http://www.c4i.org/unrestricted.pdf
Lodewyckx 2011: Peter Lodewyckx.„Defence sciences: do they exist?”. Vojno delo, vol. 63, no. 2, 73–77.
Matis, Hoffman 2005: James N. Mattis, Frank Hoffman. “Future Warfare: The rise of Hybrid Wars”. Proceedings Magazine. US Naval Institute,132/11/1233. Dostupno na www.usni.org/magazines/proceedings/2005/november/future-warfare-rise-hybrid-wars
Ohmstedt 1993: Holger Ohmstedt. Von der Propaganda zur Public Diplomacy: die Selbstdarstellung der Vereinigten Staaten von Amerika im Ausland vom Ersten Weltkrieg bis zum Ende des Kalten Krieges, Dissertation. München: Ludwig-Maximilian-Universität.
Szafranski 1997: Richard Szafranski. „Neocortical warfare? The ACME of skill“. Eds: John Arquilla, David Ronfeldt,Alvin Toffler, Heidi Toffler. In Athena's Camp: Preparing for Conflict in the Information Age. RAND corporation, 395-416.
Благојевић, Старчевић, Зоговић 2019: Срђан Благојевић, Срђан Старчевић, Михајло Зоговић. „Науке одбране или војне науке – пола века без одговора“. Војно дело, вол. 71, бр.7, 178-188.
Богдановић 2008: Мира Богдановић. „Југославенски дисиденти и Хладни рат“. Социологија, вол. 51, бр. 2, 113-136.
Вотсон 2002: Питер Вотсон. Психологија рата. Београд: Војноиздавачки завод.
Вучинић 2017: Дејан Вучинић. „Психолошко ратовање у простору друштвених иновационих медија – аспект хибридног ратовања“. Војно дело, вол. 69, бр. 7, 326-337.
Гаћиновић 2009: Радослав Гаћиновић. „Друштвена суштина рата“. Политичка ревија, вол. 22, бр.4, 81-100.
Главинов, Танески 2013: Александар Главинов, Ненад Танески. „Асиметричне претње и њихова рефлексија на међународну безбедност“. Ур: Милан Живковић. IV Међународни скуп – Мултикултуралност и савремено друштво, Нови Сад: Висока школа за правне и пословне академске студије др Лазар Вртакић, 459-467.
Ђорђевић, Кековић 2008: Младен Ђорђевић, Зоран Кековић. „Управљање ризицима у тајним акцијама“. Војно дело, вол. 60, бр. 1, 103-123.
Кнезовић, Милковић 2005: Звонимир Кнезовић, Дарко Милковић. „Психолошке операције, психолошки рат и ратна промиџба“. Ур: Желимир Павлина, Зоран Комар. Војна психологија, 3, Загреб: МОРХ, 369-402.
Лукић 1971: Радомир Лукић. „Војне дисциплине – науке и вештине“. Ур: Стево Илић, Михајло Вучинић. Војна наука, Београд: Војноиздавачки завод, 68-75.
Младеновић, Јовановић, Дракулић 2012: Драган Младеновић, Данко Јовановић, Мирјана Дракулић. „Дефинисање сајбер ратовања“. Војнотехнички гласник, вол. 60, бр.2, 85-117.
Николић 2017 б: Небојша Николић. „Разматрање иновативности концепта хибридног ратовања“. Војно дело, вол. 69, бр. 5, 320-332.
Николић 2017а: Небојша Николић. „Стратегијска раскршћа и хибридни рат – нови феномен или ново име за старе приступе конфликтима“. Војно дело, вол. 69, бр. 8, 31-38.
Павићевић 1971: Вуко Павићевић. „Епистемолошки статус војних знања“. Ур: Стево Илић, Михајло Вучинић. Војна наука, Београд: Војноиздавачки завод, 86-90.
Пајевић, Касагић 2003: Десимир Пајевић, Љубомир Касагић. Војна психологија. Београд: Војноиздавачки завод.
Радишић 2000: Светозар Радишић. Неокортикални рат. Београд: Војниздавачки завод.
Рупчић 2007: Марко Rupčić. „Uloga glasina u ratu“. Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, vol. 10, no. 19, 63-72.
Сун Цу 2009: Сун Цу. Умеће ратовања. Београд: Бабун.
фон Клаузевић 1951: Карл фон Клаузевиц. О рату. Београд: Војно дело.
Фукс 2011: Жељко Фукс. „О систему војних наука“. Ур: Стево Илић, Михајло Вучинић. Војна наука, Београд: Војноиздавачки завод, 208-237.
Шешић 1971: Богдан Шешић. „О чему говори војна наука“. Ур: Стево Илић, Михајло Вучинић. Војна наука, Београд: Војноиздавачки завод, 80-85.
Objavljeno
2021/11/01
Rubrika
Članci