МАСАКР У СРЕБРЕНИЦИ 1995.ГОДИНЕ ЈЕ НАЈВЕЋИ ТРИЈУМФ ПРОПАГАНДЕ

  • Марко П. Атлагић
  • Александар Л. Мартиновић
Ključne reči: масакар, Сребреница, пропаганда, жртве, муслимани, бомбардовање Србије.

Sažetak


Трагајиући за истином о сребреничком злочину, аутори овог рада  пошли  су од дефиниције геноцида. Навели  су  који су то саставни елементи тога појма, а посебно нагласили  намеру да се злочин почини. Нити један од три саставна елемента геноцида нису нашли у сребреничком злочину, а посебно нису нашли на геноцидну намеру. Надаље, на темељу релевантних доступних  историјских извора и литературе, покушали су да утврде  приближан  број жртава у Сребреници. У обради  теме  углавном су се ослањали на иностране изворе, како би избегли пристраност. Посебно су посветили пажњу игри око броја жртава. На основу иностраних извора дошли су до закључка да је цифра од 8000 преувеличана. Творац пројекта Сребренице били су Клинтон, Алија Изетбеговић и Фрањо Туђман. Циљ је био преувеличати број муслиманских  жртава у Сребреници  како би се говорило о њима, а не о злочиначким  акцијама  хрватске војске која је етнички почистила РС Крајину и Хрватску, протеравши око 500.000 Срба, а у самој операцији „Олуја“ преко 250.000. Исто тако,  САД  желе ли су изазвати бомбардовање Републике Српске, зато је Клинтон тражио од Изетбеговића да се побије 5000 муслимана да би бомбардовао Србе. Углавном, аутори констатују да се у Сребреници десио злочин  над муслиманима, након што су муслиманске снаге побиле око 3000 Срба у околини Сребренице. Констатују да су српске снаге прошле кроз 42 муслиманска села и да нису убуле нити једном цивила, жену, дете, нити болесника. Исто тако,  међу убијеним муслиманима нема жена, а оне су кључ за геноцид. Стварни број муслиманских жртава процењују између 800 и 1200  у Сребреници и околини. Масакр у Сребреници 1995. године и број од 7000 убијених муслимана био је тријумф пропаганде САД и Алије Изетбеговића.

Reference

Badensky 2003: Yossef Badensky. Цитирано у: Srebrenica Contraversy Vecomes increasingly Policized and Ethnically Divisive.Increasing Pressure an Peacekeepers.Intenational Strategic Studies Association, Sept. 19.
Vlajki 2001: Emil Vlajki. Demonizacija Srba. Beograd: IKP “Nikola Pašić“.
Verzes 2003: Zan Verzes, Pravda za srpski narod. Lozana.
Vesti201221.11.http//www.vesti.rs/ratkomlad%C4%87/oluja-smo-im-dali-zbog-srebrenica.html. (Ako je moguće da autori samo pogledaju da li je ova referenca u redu, da li je ovo na početku trebao biti datum.)
Glaurić 2011: Josip Glaurić. The Haur of Europe-Western Powes the Breakup of Yugoslavia. London: Yale Universitety.
Dani 2000: br. 185. 15. decembar. Sarajevo. Špijun se pušta sa slobode.
Dani 2001: 4.maj. Sarajevo.
Dorich 2000: Bill Dorich. The Aqmerican Srbobran. 18. January. New York.
Duda, Kaštelan 1964: Dr Bonaventura Duda Dr Jure Kaštelan. Biblija-Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Zagreb: Hrvatsko biblijsko društvo.
Dobbs 1995: Michael Dobbs.War Crimes procescutor Says U.S.Information insufficient. Washington Post.7-Nov.
Иванишевић 2019: Миливоје Иванишевић. Сага о Сребреници. Београд.
Клајн, Шипка 2005: Иван Клајн, Милан Шипка. Велики речник страних речи и израза. Нови Сад: Просвета.
Kauchner 2004: Bernard Kauchner. Les Guerriers de la Paix.Paris.
Kraganovic 2012: Stephan Kraganovic. A very odd and unexpectred silence.Global Research,28. avgust.http//www.global research.ca/a-very-odd-and-unexpected-selence-regarding-the-srebrenica-genocide/32491.
Kрагановић 2013: Сребреница-службена лаж једне епохе. Печат. Београд.
Lemkin 1944: R. Lemkin. Axis Rule in occupied Europe.Washington.
LM Magazine, March 1996.
Meholjić1998: Hakija Meholjić. Pet hiljada muslimanskih glava za vojnu intzervenciju. Dani, 22. januar. Sarajevo.
Недић, Јеремић: 2005. А. Недић, М. Јеремић. Да ли је било све тако у Сребреници? Београд: Српска либерална странка.
Orić 1998: Naser Orić. Srebrenica svjedoči i optužuje.Ljubljana.
Речник 1967: Речник српскохрватскога књижевног језика. књ.1. Нови Сад-Загреб.
Rooper: Janathan Rooper. The Numbers Game,httzp://www.srebrenica-report.com/numbers.htm
2007: Србија пред Међународним судом правде. књ.1. Београд: Филип Вишњић.
The Times, London, 7. august, 1992.
The Times,London, 1. januar, 1993.
The Mirror,Londom, 4.januar, 1993.
Хониг, Бот:Вилем Хониг, Норберт Бот. Сребреница:сведочанство о једном ратном злочину. Београд: Радио Б92.
Херман 2011: Едвард Херман. Масакр у Сребреници:докази,квалитет,политика. Београд.
Hammond 1995: Philip Hammond. The UK Press on srebrenica. Цитиран по: Johnn Sweeney,The Guardian Manchester, August, 20.
1992: Hrvatski vjesnik, 25. maj. Zagreb.
Crosette 1995: Barbara Crosette.U.S. Seeks to prove Mass Kilings,The New York Times. 11. August.
Corwin: Philip Corwin. Forenword.http://www.srebrenica-report.com/foreword.htm.
Conclusion of Srebrenica Research Group, http:77www.Srebrenica-report.com/conclusion.htm.
Čekić 1998: Smail Čekić. Zločin nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku BiH. Sarajevo.
Шешељ 2019: др Војислав Шешељ. У Сребреници није било геноцида.Београд: Комитет за одбрану Војислава Шешеља.
Шешељ 2018: др Војислав Шешељ. У Сребреници није било геноцида, књ. 3. Београд: Комитет за одбрану Војислава Шешеља.
Objavljeno
2021/09/30
Rubrika
Članci