ПОЈАМ ЛОГОСА ОД СТАРОЕГИПЋАНА, ЗАВРШНО СА ФИЛОНОМ АЛЕКСАНДРИЈСКИМ

  • Милан С. МАГДАЛЕНИЋ
Ključne reči: Логос, човек, биће, мислилац, жртва

Sažetak


Тема рада представља појам логоса код одређених мислилаца и појединих философских праваца. Логосу су приписивана многобројна значења у оној мери, у којој је могао бити прихваћен у различитим епохама. Човек је биће заједнице, напретка и узрастања. Своје постајање доживљава у односу са другим. Обузет размишљањем о постојању нечег узвишенијег од себе осећао је непрестану глад у тражењу начина комуникације са вишим силама, приносећи жртву као чин поштовања и понизности.

Reference

Бунић 1976: Томислав Шаги Бунић. Повјест кришћанске литературе. Загреб.
Велимировић 2009: Николај Велимировић. Нове беседе под гором. Евро – Невен, Београд.
Глумац 1967: Душан Глумац. Староегипатско учење о логосу. Зборник филозофског факултета, књ. 1, Београд.
Деретић 2008: Ирина Деретић. Улога логоса у Платоновом одређењу знања, Архе, 5.
Лосев, Тахо- Годи 1996: Алексеј Лосев, Аза А. Тахо- Годи. Платон, прев. Небојша Ковачевић, Београд.
Коплстон 1988: Фредерик Коплстон. Историја филозофије Грка и Рима, том 1. Издавачки графички завод, Београд, 1988.
Купер 2004: Дејвид Купер. Светска филозофија и историјски увод, превод
Нолит 2004: Логос Енциклопедија живих религија. Нолит, Београд.
Павловић 1997: Бранко Павловић Филозофски речник (одредница логос. Плато, Београд.
Пољак 2009: Маја Пољак. Филон Александријски, Као спона између Антике и средњег века, Филозофска истраживања, Загреб.
Поповић 1951: Владан Поповић. Појам Бога код Аристотела, Зборник Правословно- богословског факултета, 2.
Св. Атанасије Велики 2008: Против идола и очовечење Бога Логоса. Беседа, Нови Сад.
Свето Писмо Старог и Новог Завета 2007: превод Св. Арјихерејског Синода Српске Православне Цркве.
Томасовић 2000: Мирко Томасовић. Бог Логос. Београд – Атина.
Херш 1998: Жана Херш. Историја филозофије, филозофско чуђење. Светови, Нови Сад.
Шијаковић 2012: Богољуб Шијаковић. Мит и философија. Иснтитут за теолошка истраживања, П. Б. Ф, Београд.
Objavljeno
2021/11/25
Rubrika
Članci