ОСНИВАЊЕ ЖЕНСКОГ ДОБРОТВОРНОГ ДРУШТВА „СРПКИЊА“ У ПРИЗРЕНУ 1909. ГОДИНЕ

  • Мирослав С. МИЛОШЕВИЋ
Ključne reči: Женско добротворно друштво „Српкиња“, Београдско женско друштво, Женска раденичка школа, Косово и Метохија, Призрен.

Sažetak


У раду је дат приказ оснивања и деловања Женског добротворног друштва „Српкиња“ у Призрену. Српкиња је започела свој рад након крупних политичких промена у Османском царству изазваних Младотурском револуцијом. Иако је ово удружење имало хуманитарни карактер, убрзо је прерасло у центар који је окупљао младе, школоване жене из призренског краја. Настало је као подружина Београдског женског друштва, које је широм Краљевине Србије имало сличне центре. Намера овог рада је да се на основу архивске грађе и остале релевантне историографске литературе, хронолошки представе циљеви и делатност овог удружења у првим годинама након оснивања.

Reference

Видосављевић 2015: Слађана Т. Видосављевић. „Делатност женске занатске школе у Ђаковици (1922 – 1941).“ Баштина, св. 38, 131 – 142.
Видосављевић-Круљ 2021: Слађана Т. Видосављевић, Јелена Р. Круљ. „Образовна и хуманитарна улога женске подружине и њене женске занатске школе у Гњилану (1914 – 1941).“ Баштина, св. 54, 1 – 15.
Виријевић 2007: Владан Виријевић. „Делатност женске занатске школе у Призрену 1919 – 1928. године.“ Баштина, св. 25, 173 – 182.
Војводић 1999: Михаило Војводић. Путеви српске дипломатије, Београд: Clio.
Војводић 2007: Михаило Војводић, „Србија и Срби на Косову и Метохији од Берлинског конгреса до Балканских ратова.“ Косово и Метохија, прошлост, садашњост, будућност, књига CXV. Зборник радова. Ур. Коста Михаиловић. Београд: Српска академија наука и уметности, 85 – 94.
Костић 1933: Петар Костић. Просветно-културни живот православних Срба у Призрену и његовој околини у XIX и почетком XX века (са успоменама писца). Скопље.
Крушић 2016: Хаџи Драган Крушић. „Протојереј Стеван Димитријевић (1866 – 1953).“ Свевиђе, бр. 102, 27 – 29.
Симијановић 2010: Јован Симијановић. „Један осврт на историјски значај оснивања Кола српских сестара.“ Баштина, св. 29, 81 – 91.
Симић 2013: Мирјана Симић. „Школство у Призрену у периоду од 1906. до 1909. године.“ Баштина, св. 35, 269 – 278.
Станојевић 2015: Саша Д. Станојевић. „Културно-политичко ангажовање омладине према Старој Србији уочи Балканских ратова.“ Зборник радова Филозофског факултета XLV (2)/2015. Ур. Бранко Јовановић. Косовска Митровица: Универзитет у Приштини Филозофски факултет, 207 – 217.
Стојанчевић 1994: Владимир Стојанчевић. Срби и Арбанаси 1804 – 1912. Нови Сад: Прометеј.
Танчић 2010: Драган Танчић. „Положај Косова и Метохије од Балканских ратова до 1945. године.“ Баштина, св. 28, 293 – 311.
Tančić-Elezović 2020: Dragan Lj. Tančić, Dalibor M. Elezović. “Political process in Kosovo and Metohija in a comparative-historical perspective. Баштина, св. 50, 109 – 120.
Терзић 2012: Славенко Терзић, Стара Србија (XIX-XX век) драма једне цивилизације: Рашка, Косово и Метохија, Скопско-тетовска област. Нови Сад: Православна реч. Београд: Историјски институт.
Objavljeno
2021/11/22
Rubrika
Članci