ПОЛОЖАЈ ЕНГЛЕСКЕ КАО МЕТРОПОЛЕ У ОДНОСУ НА БИВШЕ КОЛОНИЈЕ Апстракт: Уједињено Краљевство

  • Душан З. ЈЕРОТИЈЕВИЋ
  • Бекир М. ДУДИЋ
Ključne reči: Уједињено Краљевство, Комонвелт, колоније, утицај.

Sažetak


Уједињено Краљевство и данас контролише велики део света. Прво 15 држава које су под њеном круном (односно шеф државе је енглески краљ) и друго преко Комонвелта – удружења држава на челу са Уједињеним краљевством чије су колоније некад биле. Прве колоније на тлу Америке су биле само почетак. Током векова колоније су постале многе области у Африци, Карибима, Аустралији и Океанији, велике области у Азији на челу са Индијом. И данас постоје у малом обиму колоније Уједињеног Краљевства, као што су Бермуда и још нека острва у Карибима, Малвинска острва недалеко од аргентинске западне обале, као и на другим местима и океанима. Поједине колоније задовољне статусом, као на пример Бермуда се годинама изјашњавају на референдумима за задржавање статуса колоније. Око других су вођени и ратови јер су спорне територије са суседним земљама (Малвинска острва и рат Уједињеног Краљевства и Аргентине). Без обзира на све моћ Уједињеног Краљевства и утицај у свету је и данас веома велики, у корист или још више на штету неких држава

Reference

Bell 2009: Bell Duncan. The Idea of Greater Britain: Empire and the Future of World Order, 1860-1900.


Brock 2012: Brock, William Ranulf. Britain and the Dominions, Cambridge UniversityPress.


Ferguson 2004: Ferguson Niall. Empire: The Rise and Demise of the British World Order and the Lessons for Global Power, New York: BasicBooks.


Marshall 1998: Marshall Peter James. The Eighteenth Century, The Oxford History of the British Empire Volume II, Oxford UniversityPress.


Ковачевић 2011: Ковачевић Вељко. Енглеска и право, развој и неке специфичности, у часопис: Правни записи, Година 2. бр. 2.


 

Objavljeno
2023/06/07
Rubrika
Članci