РУСКО-ГРУЗИЈСКИ ПЕТОДНЕВНИ РАТ

  • Марко М. ПАРЕЗАНОВИЋ
Ključne reči: Русија, Грузија, Јужна Осетија, петодневни рат, НАТО, обојена револуција

Sažetak


 

 Руско-грузијски петодневни рат представља не само изразито интересантан војни феномен, већ осветљава и изазовне коридоре сложеног геополитичког оквира у региону јужног Кавказа. Иако се овај петодневни рат у домаћој јавности релативно често спомиње приликом различитих војно-политичких анализа, приметно је да не постоји адекватан фонд научних радова и других стручних анализа које би пратили ту динамику и степен интересовања. За одређене догађаје сложене структуре и карактера, а у шта свакако спада рат, па макар и петодневан, потребна је одређена временска дистанца и проток времена, како би се створили услови да се изведу објективни закључци, који би било корисни и у научном и у друштвеном смислу. Иако је у то време овај рат деловао, условно речено, као прилично једноставна и успешна операција руских оружаних снага, он је заправо његовом вишеслојном анализом, заправо избацио све аномалије на површину, не само руске војске, већ и руског друштва у целини. То је допринело да руско државно руководство донесе важне одлуке и изврши одређене системске промене, што је руској страни донело прогрес, а опонентима додатне бриге. На одликама овог рата, и многе друге државе могу извући одређена искуства, пре свега ради што ефикасније заштите свог суверенитета и територијалног интегритета.   

Reference

FB.RU 2018. FB.RU. Вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году: суть, причины, последствия, https://fb-ru.turbopages.org/fb.ru/s/article/443282/voorujennyiy-konflikt-v-yujnoy-osetii-v-godu-sut-prichinyi-posledstviya, 24.11.2018.


Gegeshidze Archil, Georgia in the Wider Europe Context: Bridging Divergent Interpretations, Center for Policy Studies, Open Society Institute, New York, 2006.


Jović-Lazić & Lađevac 2013. Ana Jović-Lazić i Ivona Lađevac. „Zamrznuti sukobi i pregovarački procesi u regionu Južnog Kavkaza“. Međunarodna politika, br. 1152. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, str. 55-73.


Jović-Lazić 2008. Ana Jović-Lazić. „Rešavanje i prevencija sukoba u regionu јužnog Kavkaza“. Savremeni međunarodni izazovi. Zbornik radova. Ur. Dragan Đukanović. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, str. 31-69.


Jović-Lazić 2009. Ana Jović-Lazić. „Odnosi Rusije i Gruzije godinu dana nakon oružanog sukoba“. Međunarodna politika, vol. 60, br. 1136. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, str. 64-77.


Kofman 2018. Michael Kofman. „The August War, Ten Years On: A Retrospective On The Russo-Georgian War“. War on the Rocks, https://warontherocks.com/2018/08/the-august-war-ten-years-on-a-retrospective-on-the-russo-georgian-war/, August 2018.


Kuster 2014. Matthias Kuster. „Грузијско-руски рат 2008. године“. Војно дело, 2/2014, Београд: Институт за стратегијска истраживања.


Lincoln 2009. Mitchell A. Lincoln. „Georgia Postbellum“. The American Interest, Vol. 4, No. 5. Washington.


Lynch 2006. Dov Lynch. „Why Georgia matters“. Chaillot Paper, No. 86. Paris: Institute for Security Studies, Paris.


Lynch 2006а. Dov Lynch. „Sharpening EU Policy towards Georgia“. EUISS Analysis. Paris: European Union Institute for Security Studies.


Secrieru 2013. Stanislav Secrieru. „Protracted Conflicts in the Eastern Neighborhood: Between Averting Wars and Building Trust“. CIES Neighbourhood Policy Papers, No. 3. Istanbul.


Благојевић & Пејић 2021: Вељко Благојевић и Игор Пејић. „Грузија као потенцијални „тројански коњ“ Запада на Кавказу“. Конфликтне зоне на постсовјетском простору и регионална безбедност. Зборник радова. Ур. Драган Петровић. Београд: Институт за међународну политику и привреду, 321-345.


Божьева 2018. Ольга Божьева. „Потери пятидневной войны России-Грузии привели к реформе армии“. MKRU, https://mk-ru.turbopages.org/mk.ru/s/politics/2018/08/07/080808-poteri-pyatidnevnoy-voyny-rossiyagruziya-priveli-k-reforme-armii.html, 07.08.2018.


Васадзе 2019. Гела Васадзе. „Уроки гибридной войны в Цхинвальском регионе Грузи“. Главком, https://glavcom.ua/ru/articles/uroki-gibridnoy-voyny-v-chinvalskom-regione-gruzii-623323.html.


Гордић 2016. Миодраг Гордић. Моделoвање као метода прогнозирања савременог система безбедности. Београд: Наука и будућност, Међународно удружење методолога друштвених наука.


Даниловић, Гордић & Благојевић 2015. Неђо Даниловић, Миодраг Гордић и Срђан Благојевић. Савремени системи безбедности. Београд: Завод за уџбенике.


Лазански 2014. Мирослав Лазански. „Судбине су нам исте“. Политика, Београд, https://www.politika.rs/scc/clanak/301739/Sudbine-su-nam-iste, 09.08.2014.


Морар 2010. Филион Морар. „Мит о замрзнутим конфликтима - превазилажење илузорних дилема“. Војно дело, вол. 62, бр. 4. Београд: Институт за стратегијска истраживања, стр.


Петровић 2008. Драган Петровић. Геополитика постсовјетског простора. Нови Сад и Београд: Прометеј и Институт за међународну политику и привреду.


Петровић 2008а. Драган Петровић. Кавкаски геополитички чвор. Београд: Српско географско друштво.

Objavljeno
2023/05/18
Rubrika
Članci