ТЕРОРИЗАМ У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ

  • Радослав В. БАЛТЕЗАРЕВИЋ
  • Ивана Ж. БАЛТЕЗАРЕВИЋ
Ključne reči: дигитално окружење, тероризам, сајбер тероризам, терористичке организације

Sažetak


 Распрострањеност дигиталних технологија и њихова моћ да повезују милијарде људи широм света, омогућила је савременом друштву ефикаснију комуникацију, доступност информација, обављање посла, али и забаву. Међутим, све је више примера у којима се оваква могућност злоупотребљава за сајбер криминалне активности, међу којима је свакако и сајбер тероризам. Активностима традиционалног тероризма, терористи  покушавају да изазову анксиозност код становништва, бирајући мете насумично или селективно, над којима се врши насиље, са намером да служе као пример осталим члановима друштва. Овакво изазивање страха је управо средство терористичких појединаца и група, којима се жели извршити притисак на владу и ширу јавност да се испуне њихови захтеви. У последње време све је више примера у којима се овакве активности селе (са више или мање успеха) у дигитално окружење. Сајбер тероризам је средство којим се шири радикална идеологија, пропаганда, регрутовање истомишљеника, али и организовање сајбер терористичких напада. Предност коју терористички активисти виде у коришћењу оваквих метода, свакако јесте могућност да остану анонимни и лако се сакрију у пространству сајбер света. Сајбер криминалци се лако прилагођавају и налазе нове методе вршења сајбер насиља, што мора бити позив владама да се синхронизованим напорима регулише законодавство, али и оформе стручни тимови који ће на време идентификовати, спречити и адекватно санкционисати овакве криминалне активности и заштитити своје становништво и критичну инфраструктуру. 

Овај рад жели да приближи и предочи информације академској заједници, али и стручњацима из области сајбер тероризма који им могу помоћи да унапреде стратегије препознавања и одбране од оваквих сајбер активности. Основни циљ овог рада је да анализира прикупљене информације из доступне научне литературе и да понуди нове смернице како би се у блиској будућности овакве активности свеле на минимум.

Reference

Baltezarević, Baltezarević 2016: Vesna Baltezarevic & Radoslav Baltezarevic. “The internet and


             virtual “reality”. In Proceedings International Conference, Technology + Society Future,


2016, Podgorica, Montenegro.Transition to a new society, Montenegrin Academy of


Sciences and Arts, World Academy of Art and Science, ALL European Academies


(ALLEA), European Academy of Sciences and Arts, Podgorica, Montenegro: Pro File,


pp. 193-200.ISBN 978-86-7215-384-2, COBISS.CG-ID 31080464.


Baltezarević, Baltezarević 2021: Ivana Baltezarević, Radoslav Baltezarević. “Sajber bezbednost:


izgradnja digitalnog poverenja.” Megatrend Revija, Vol. 18 (4). pp. 269-280 UDK 343.533: 004 DOI: 10.5937/MegRev2104269B


Baltezarević, Baltezarević 2021: Radoslav Baltezarevic & Ivana Baltezarevic. “The Dangers and


            Threats that Digital Users Face in Cyberspace”. IPSI Transactions on Internet Research,


Vol. 17, No. 1, January 2021, pp. 46-52.


Broadhurst, Woodford-Smith, Maxim, Sabol, Orlando, Chapman-Schmidt, Alazab 2017: Roderic


            Broadhurst, Hannah Woodford-Smith, Donald Maxim, Bianca Sabol, Stephanie Orlando,


Ben Chapman-Schmidt, Mamoun Alazab. “Cyber Terrorism: Research Review: Research Report of the Australian National University Cybercrime Observatory for the Korean Institute of Criminology (June 30, 2017).” SSRN: https://ssrn.com/abstract=2984101 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2984101


Brunst 2009: Phillip Brunst. “Use of the Internet by Terrorists – A Threat Analysis.” In Centre of


Excellence – Defence Against Terrorism (Ed.), Responses to Cyber Terrorism (pp. 34–60). Amsterdam: IOS Press.


Buchanan 2020: Ben Buchanan. “The Hacker and the State. Cyber Attacks and the New Normal
            of Geopolitics”. Cambridge, MA: Harvard University Press


Chomsky 2001: Noam Chomsky. “US: A leading terrorist state.” Monthly Review 53: 10–19.


COE DAT Strategic Communications Workshop May 2009


https://www.tmmm.tsk.tr/wsreports.html (Приступљено: 06.05.2022)


Conway 2003: Maura Conway. “Terrorism and IT: Cyberterrorism and Terrorist Organisations”.
            Online 6 (paper prepared for presentation at the International Studies Association
            Annual International Convention in Portland, Oregon).


Conway 2014: Maura Conway.Reality Check: assessing the (un)likelihood of cyberterrorism.”   


In: Chen, Tom, Jarvis, Lee and Macdonald, Stuart, (eds.) Cyber Terrorism:


Understanding, Assessment and Response. Springer, New York, pp. 103-122. ISBN 978-1-4939-0962-9


Cooper 2001: H. H. A. Cooper. “Terrorism: The Problem of Definition Revisited”. American


Behavioral Scientist, 44: 881–93.


Crenshaw 2001: Martha Crenshaw. “Terrorism.” In: International Encyclopedia of the Social &


Behavioral Sciences. Amsterdam, the Netherlands: Elsevier, pp. 15604–15606.


Cristiano 2018: Fabio Cristiano. “From Simulations to Simulacra of War: From Simulations


to Simulacra of War: Game Scenarios in Cyberwar Exercises.” Journal of War & Culture
Studies
11, no. 1: 22–37.


Denning 2012: Dorothy E. Denning. “Stuxnet: What Has Changed?” Future Internet 4, no. 3:


672-687. https://doi.org/10.3390/fi4030672


Eijkman, Weggemans 2013:  Quirine Eijkman, Daan Weggemans. “Open Source Intelligence


and Privacy Dilemmas: Is It Time to Reassess State Accountability?” Security and Human Rights 23, no. 4 (2013): 285–96.


Giacomello 2004: Giampiero Giacomello. “Bangs for the Buck: A Cost-Benefit Analysis of


Cyberterrorism.” Studies in Conflict & Terrorism, 27(5), 387–408.


Grosscup 2006: Beau Grosscup. “Strategic Terror: The Politics and Ethics of Aerial


Bombardment.” London: Zed Books.


Hoffman 1998: Bruce Hoffman. “Inside Terrorism.” New York: Columbia University Press.


Jackson 2008: Richard Jackson. “The Ghosts of State Terror: Knowledge, Politics and Terrorism


Studies.” Critical Studies on Terrorism, 1 (3): 377–92.


Kirichenko, Radivilova, Carlsson 2018: Lyudmyla Kirichenko, Tamara Radivilova, Anders


Carlsson. “Detecting cyber threats through social network analysis: short survey.” CoRR abs/1805.06680


Lee, Stuart 2015:  Jarvis Lee and Macdonald Stuart. “What Is Cyberterrorism? Findings from a


Survey of Researchers.” Terrorism and Political Violence 27, no. 4 (2015): 657–78


Lewis 2005: James Lewis. “The Internet and Terrorism”. Proceedings of the ASIL Annual


Meeting, 99, 112-115. doi:10.1017/S0272503700071196


Primoratz 2004: Igor Primoratz. “What is terrorism”? In: I. Primoratz (ed.) Terrorism: The


Philosophical Issues. New York: Palgrave Macmillan, pp. 15–30


Pujari 2016: Amaresh Pujari. “Cyber Terrorism. World Wide Weponisation!” TN Police


Sesquicentennial Anniversary Souvenir.


Record 2003: Jeffrey Record. “Bounding the Global War on Terrorism.” Carlisle Barracks:
            Strategic Studies Institute, US Army War College.


Rodin 2004: David Rodin. “Terrorism without intention.” Ethics 114: 752–771.


Ronen 2010: Yaël Ronen. “Incitement to Terrorist Acts and International Law”. 23 LEIDEN J. I


NT’ L L., 645, 654.


Rummel 1994: Rudolph Rummel. “Death by Government.” New Brunswick, NJ: Transaction


Books.


Sageman 2008: Marc Sageman. “Leaderless Jihad.” University of Pennsylvania Press,


Philadelphia, Pennsylvania


Schmid, Jongman 1988: Alex Peter Schmid, Albert J. Jongman. “Political Terrorism: A New


Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories and Literature.” (revised from 1983 ed.) New Brunswick, NJ: Transaction.


Tilly 2004: Charles Tilly. “Terror, terrorism, terrorists.” Sociological Theory 22(1): 5–13.


United Nations Office on Drugs and Crime. 2022: Definitions of Terrorism.      


            https://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/index.html (Приступљено: 06.05.2022)


US Code, Title 22, y 2656f(d)


Weimann 2004: Gabriel Weimann. “Cyberterrorism: How Real is the Threat?” [Electronic


            Version]. Special Report (United States Institute of Peace), 119.


Weimann 2006: Gabriel Weimann. “Terror on the Internet: The New Arena, the New  


Challenges,” US Institute of Peace Press, Washington, DC.

Objavljeno
2023/07/07
Rubrika
Članci