УЛОГА ПАРАВОЈНИХ ФОРМАЦИЈА У САВРЕМЕНИМ ОРУЖАНИМ СУКОБИМА: СТАТУС, ДИЛЕМЕ И КОНТРОВЕРЗЕ

  • Velibor Lalić
  • Milan Lipovac
Ključne reči: паравојне формације, плаћеници, страни борци, страни терористички борци, ПВБК, савремени оружани сукоби

Sažetak


Апстракт: Савремени оружани конфликти учинили су паравојне формације актуелним проблемом, а који се тематизује на нивоу међународног хуманитарног права, али и на нивоу националне легислативе. Традиционални појмови плаћеника и страних бораца последњих година допуњени су појмом страних терористичких борца, као и појмом приватних војних и безбедносних компанија. Циљ овог рада је да се укаже на кључне проблеме њиховог одређења, односно статуса, као и дилема и контроверзи које се намећу у вази са њиховим правним третманом, али и њиховим учешћем у савременим оружаним сукобима. На основу прегледа академске литературе, анализе докумената, званичних саопштења и медијских садржаја представљене су ове четири категорије паравојних формација, а као оквир за илустрацију уочених дилема и контроверзи коришћени су ратови у Авганистану, Ираку и Украјини.

 

 

Objavljeno
2023/07/20
Rubrika
Članci