ИЗРАЕЛСКА ПРЕЕМПТИВНА УПОТРЕБА ВОЈНЕ СИЛЕ У ШЕСТОДНЕВНОМ РАТУ 1967. ГОДИНЕ

  • Душан М. РАДОЊИЋ
Ključne reči: преемптивни рат, Израел, Блискоисточни сукоб, призма ставова, Холокауст

Sažetak


Доступна домаћа и страна литература која се бави преемптивном употребом војне силе је јединствена у ставу да напад војске Израела на оружане снаге Египта, Сирије и Јордана који се десио 5. јуна 1967. године представља један од најбољих примера ове војне тактике. Полази се од политичких и војних аспеката који утичу на институционални процес доношења одлуке о употреби преемптивне војне силе, а који су универзалног карактера односно који су карактеристични за све државе. Ови политички и војни аспекти су затим упарени са конкретним догађајима из маја и јуна 1967. године ради њиховог стављања у одговорајући историјски контекст. Ради објашњења мотива и механизма доношења одлуке Израела да преемптивно нападне своје противнике користимо теоријски појам „призме ставова“. На крају истичемо посебну улогу теоријског појма који је у страној научној литератури означен као „траума или синдром Холокауста“, сматрајући да он представља differentia specifica израелске „призме ставова“ у односу на све остале државе. 

Reference

Бериша, Цветићанин 2018: Хатиџа Бериша, Невен Цветићанин. „Преемптивна и превентивна употреба војне силе у међународним односима“. Београд: Култура полиса,  стр 39-52.


Животић 2011: Александар Животић. Форсирање песка. Београд: Медија центар Одбрана.


 


Aloni 2019: Shlomo Aloni. Six-Day War 1967: Operation Focus and the 12 hours that changed the Middle East. Osprey Publishing.


Brecher 1972: Michael Brecher. The Foreign Policy System of Israel: Setting, Images, Process. Connecticut: Yale University Press.


Brecher 1980: Michael Brecher. Decisions in Crisis: Israel 1967 and 1973. Berkley: University of California Press.


Bregman 2016: Ahron Bregman. Israel’s Wars: A history since 1947. London: Routledge.


Flynn 2008: Matthew J. Flynn. First Strike: Preemptive War in Modern History. New York: Routledge.


Gluska 2007: Ami Gluska. The Israeli Military and the Origins of the 1967 War. New York: Routledge.


Jovanović, Radonjić 2021: Dejan Jovanović, Dušan Radonjić. „Israeli State-Building Idea As Defense Against Antisemitism“. Synagogues and Jewish Heritage in Southeastern Europe - International Scientific Proceeding, Ur. Rastislav Stojsavljević. Novi Sad: Arhiv Vojvodine, pp 31-66.


Laron 2017: Guy Laron. The Six Day War - The Breaking of the Middle East. London: Yale University Press.


Mueller 2006: Karl P. Mueller. Striking First: Preemptive and Preventive Attack in U.S. National Security Policy. Pittsburgh: RAND Corporation.


Oren 2002: Michael B. Oren. Six Days of War June 1967 and the Making of the Modern Middle East. New York: Oxford University Press.


Teveth 1972: Shabtai Teveth. Moshe Dayan. Jerusalem: Weidenfeld and Nicolson.

Objavljeno
2023/07/06
Rubrika
Članci