ХАМЛЕТ И ДЕРВИШ И СМРТ У КОНТЕКСТУ ТРАГЕДИЈЕ ОСВЕТЕ

  • Марија С, ТЕРЗИЋ
Ključne reči: трагедија освете, злочин, освета, насиље, злочинац, провиђење, стоицизам

Sažetak


 

 Овај рад бави се истраживањем особина трагедије освете у оквиру корпуса кога чине Шекспирова трагедије Хамлет, која спада у трагедије освете и роман Дервиш и смрт Меше Селимовића, књижевно дело у  којем смо истраживали оне карактеристике које дели са Хамлетом када је реч о тој (под)врсти трагедија. Циљ рада је да покаже зашто протагонисти једног и другог књижевног дела (ни)су јунаци трагедије освете. Овај рад настоји да осветли сличности и разлике међу њима и да осветли она места у српском роману која одступају од конвенција овог (под)жанра, али и места која су у складу са њима. Он ће се највише фокусирати на два најзначајнија чворишта трагедије освете као што су злочин и освета. Истовремено, рад ће истраживати аспекте бруталности који красе трагедију освете, и крвавим сценама у роману Дервиш и смрт, доказујући да се он може интерпретирати и у овом кључу с обзиром на елементе насиља попут убист(а)ва и крвожедних коњаника и коња. Уз то, овај рад ће се бавити преокретом у Хамлетовом бићу које је разапето иумеђу стоицизма и предестинације.

Reference

 

Бечановић Николић 2013: Зорица Бечановић Николић. У трагању за Шекспиром. Београд: До- сије студио.

Charlton 1946: Charlton Henry Buckley. The Senecan Tradition in Renaissance Tragedy, Manchester: Manchester University Press.

Cunlifffe 1912: John William Cunlifffe. Early English Classical Tragedies. Oxford: Oxford University Press. Lucas 1922:  Franc Laurence  Lucas. Seneca and Elizabethan Tragedy. New York: Cambridge

University Press.

Делић 2014: Јован Делић. „Златна деценија Меше Селимовића“. Меша Селимовић. Нови Сад: Издавачки центар Матице српске, 7–36.

Егерић 2000: Мирослав Егерић. Дух и чан: есеји о роману Меше Селимовића. Бања Лука-Београд: Задужбина „Петар Кочић“.

Јерков 2004: Александар Јерков. „Златна књига Меше Селимовића“. Дервиш и смрт. Београд: НИН, 413–433.

Костић 1982: Веселин Костић. Хамлет Виљема Шекспира. Београд: Завод за уџбенике и настав- на средства.

Костић 1983: Веселин Костић. Шекспиров живот и свет. Београд: Научна књига. Костић 2011: Растко Костић, Књига о Хамлету. Београд: Круг – Атос.

Кот 1967: Јан Кот. „Хамлет и Орести“. Сцена (часопис за позоришну уметност). Година III. Књига I. Број 3. Нови Сад: Стеријино позорје, 309–325.

Палавестра 1973: Предраг Палавестра. „Оријентални дух и савремена прича.“ Критичари о Меши Селимовићу: са аутобиографијом. Приредила Разија Лагумџија. Зборник радова. Срајево: Свјетлост, 106–110.

Спремић 2011: Милица Спремић. Новоисторијска тумачења Шекспирових великих трагедија, Београд: Задужбина Андрејевић.

Watson 2003: Robert N. Watson. „Tragedy“. The Cambridge Companion to English Renaissance Drama. Ed. by Albert Richard Braunmuller and Michael Hattaway. Second edition. New York: Cambridge University Press, 292–343. <https://www.pdfdrive.com/the-cambridge-

-companion-to-english-renaissance-drama-d34742533.html>. [26.6.2023]. PDF drive https://www.pdfdrive.com/

Objavljeno
2023/07/04
Rubrika
Članci