НАЦИОНАЛИСТИЧКИ ДИСКУРСИ У СФРЈ ПРЕД ЊЕН РАСПАД

  • Јелена Р. ВУКИЋЕВИЋ
Ključne reči: распад СФРЈ; национализам; политичка инструментализација национализма и традиције; митологизација историје; самовиктимизација; демонизација Другог

Sažetak


 

 Овај рад има за циљ да представи националистичке дискурсе у СФРЈ пред њен распад и начин на који је етнички национализам инструментализован као средство остварења циљева политичких елита. На основу истраживања спроводених на ту тему, у овом раду биће предочене основне одлике националистичких дискурса у бившим југословенским републикама пред распад СФРЈ, начини њиховог конструисања, ширења и популарисања, биће указано на друштвене актере који су у имали кључну улогу у томе, на мотиве којима је бујање етничког национализма било подстакнуто и импликације које је имало. У раду ће бити обухваћен период од почетка 1980-их до 1991. године, када су Словенија и Хрватска прогласиле независност и када су почели први оружани сукоби. С обзиром на то да су кључну улогу у распаду Југославије имале Словенија, Хрватска и Србија, у овом раду су представљени националистички дискурси у само ове три републике.

Reference

Guzina 2003: Dejan Guzina. „Socialist Serbia’s Narratives: From Yugoslavia to a Greater Serbia“. International Journal of Politics, Culture and Society, 17, 1, 91-112.


Бакић 2011: Јово Бакић. Југославија: разарање и његови тумачи. Београд: ЈП Службени гласник.


Бакс 2002: Март Бакс. „Варваризација у једном босанском ходочасничком центру“. Суседи у рату. Југословенски етницитет, култура и историја из угла антрополога. Ур. Џоел М. Халперн и Дејвид А. Кајдикел. Београд: Самиздат Б92, 239-259.


Ботев 2002: Николај Ботев. „Поглед преко барикада: етнички мешовити бракови у бившој Југославији“. Суседи у рату. Југословенски етницитет, култура и историја из угла антрополога. Ур. Џоел М. Халперн и Дејвид А. Кајдикел. Београд: Самиздат Б92, 279-299.


Бугарски 1997а: Ранко Бугарски. Језик у друштвеној кризи. Београд: Чигоја штампа.


Бугарски 1997б: Ранко Бугарски. Језик од мира до рата. Београд: Чигоја штампа.


Бугарски 2001: Ranko Bugarski. „Language, nationalism and war in Yugoslavia“. International Journal of the Sociology of Language, 151, 69-87.


Вудворд 1997: Сузан Вудворд. Балканска трагедија. Хаос и распад после хладног рата. Београд: Филип Вишњић.


Генјон 1994: V. P. Gagnon, Jr. „Ethnic Nationalism and International Conflict: The Case of Serbia“. International Security, 19, 3, 130-166.


Грандитс-Промицер 2002: Хенис Грандитс-Кристијан Промицер. „„Бивши другови“ у рату: историјски погледи на „етничко чишћење“ у Хрватској“. Суседи у рату. Југословенски етницитет, култура и историја из угла антрополога. Ур. Џоел М. Халперн и Дејвид А. Кајдикел. Београд: Самиздат Б92, 165-187.


Даут 2007: Keith Doubt. „Scapegoating and the Simulation of Mechanical Solidarity in Former Yugoslavia: „Ethnic Cleansing“ and the Serbian Orthodox Church“. Humanity & Society, 31, 65-82.


Денич 1996: Bogdan Denitch. „National identity, politics and democracy“. Social Science Information, 35, 3, 459-483.


Денич 2002: Бети Денич. „Растурање мултиетничности у Југославији: медији и метаморфоза“. Суседи у рату. Југословенски етницитет, култура и историја из угла антрополога. Ур. Џоел М. Халперн и Дејвид А. Кајдикел. Београд: Самиздат Б92, 60-82.


Деспалатовић 2002. Елинор М. Деспалатовић. „Корени рата у Хрватској“. Суседи у рату. Југословенски етницитет, култура и историја из угла антрополога. Ур. Џоел М. Халперн и Дејвид А. Кајдикел. Београд: Самиздат Б92, 111-138.


Ђерић 2010: Гордана Ђерић. Прошлост у садашњости. Прилози преносу сећања кроз време. Београд: Филип Вишњић.


Ђурић-Зорић 2008: Ивана Ђурић-Владимир Зорић. „Искључивање „других“, припрема рата: упоредна анализа хрватског и српског штампаног дискурса током сукоба у Хрватској“. Интима јавности: оквири представљања, наративни обрасци, стратегије, и стереотипи конструисања Другости у упечатљивим догађајима током разградње бивше Југославије: штампа, ТВ, филм. Ур. Гордана Ђерић. Београд: Фабрика књига, 126-157.


Јусић 2008: Тарик Јусић. „Медијски дискурс и политика етничког сукоба: југословенски случај“. Интима јавности: оквири представљања, наративни обрасци, стратегије, и стереотипи конструисања Другости у упечатљивим догађајима током разградње бивше Југославије: штампа, ТВ, филм. Ур. Гордана Ђерић. Београд: Фабрика књига, 40-64.


Коурветарис 1996: George A. Kourvetaris. „Ethnonationalism and subnationalism: the case of former Yugoslavia“. Journal of Political and Military Sociology, 24, 163-187.


Мадић 2008: Danilo Mandić. „Myths and Bombs: War, State Popularity and the Collapse of National Mythology“. Nationalities Papers, 36, 1, 25-55.


Михељ-Бајат и др. 2008: Сабина Михељ, Вероника Бајат и Милош Панков. „Реорганизација идентификационог обрасца: телевизуелна изградња колективног идентитета у раној фази распада Југославије“. Интима јавности: оквири представљања, наративни обрасци, стратегије, и стереотипи конструисања Другости у упечатљивим догађајима током разградње бивше Југославије: штампа, ТВ, филм. Ур. Гордана Ђерић. Београд: Фабрика књига, 98-126.


Муршић 2002: Рајко Муршић. „Југословенска мрачна страна људске природе: поглед из словеначке слепе мрље“. Суседи у рату. Југословенски етницитет, култура и историја из угла антрополога. Ур. Џоел М. Халперн и Дејвид А. Кајдикел. Београд: Самиздат Б92, 82-111.


Наумовић 2009: Слободан Наумовић. Употреба традиције у политичком и јавном животу Србије на крају двадесетог и почетком двадесет првог века. Београд: Филип Вишњић.


Павићевић-Ђуровић 2008: Ђорђе Павићевић и Срђан Ђуровић. „Односи Црне Горе и Србије од 1991. до 2006.: анализа медијског дискурса“. Интима јавности: оквири представљања, наративни обрасци, стратегије, и стереотипи конструисања Другости у упечатљивим догађајима током разградње бивше Југославије: штампа, ТВ, филм. Ур. Гордана Ђерић. Београд: Фабрика књига, 217-249.


Петровић 2002: Едит Петровић. „Етнонационализам и распад Југославије“. Суседи у рату. Југословенски етницитет, култура и историја из угла антрополога. Ур. Џоел М. Халперн и Дејвид А. Кајдикел. Београд: Самиздат Б92, 213-239.


Прошић Дворнић 2002: Мирјана Прошић Дворнић. „Србија: прича изнутра“. Суседи у рату. Југословенски етницитет, култура и историја из угла антрополога. Ур. Џоел М. Халперн и Дејвид А. Кајдикел. Београд: Самиздат Б92, 396-425.


Рибић 2009: Владимир Рибић. „Уставне промене и државно јединство у реторици „Антибирократксе револуције“ у Србији“. Етноантрополошки проблеми, 4, 1, 185-213. 


Секулић-Меси и др. 2006: Duško Sekulić, Garth Massey, and Randy Hodson. „Ethnic intolerance and ethnic conflict in the dissolution of Yugoslavia“. Ethnic and Racial Studies, 29, 5, 797-827.


Флере 1991: Sergej Flere. „Explaining Ethnic Antagonism in Yugoslavia“. European Sociological Review, 7,3, 183-193.


Флере 2003: Sergej Flere. „Blind Alleys in Ethnic Essentialist Explanations of the Downfall of the Former Yugoslavia“. Critical Sociology, 29, 2, 237-257.


Хејден 1996: Robert M. Hayden. „Imagined Communities and Real Victims: Self-Determination and Ethnic Cleansing in Yugoslavia“. American Ethnologist, 23, 4, 783-801.


Хејден 2003: Роберт Хејден. Скице за подељену кућу. Уставна логика југословенских сукоба. Београд: Самиздат Б92.


Ходсон-Секулић и др. 1994: Randy Hodson, Dusko Sekulic, and Garth Massey. „National Tolerance in the former Yugoslavia“. American Journal of Sociology, 99, 6, 1534-1558.


Џексон 2004: Tom Jackson. „Demonization and Defence of the Serbs: Balkanist Discourses During the Break-Up of Yugoslavia“. Slovo, 16, 2, 107-125.

Objavljeno
2023/07/19
Rubrika
Članci