ТЕОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКИ ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНЕ ДЕСЕКУЛАРИЗАЦИЈЕ НА БАЛКАНУ: РЕГРУТОВАЊЕ ЏИХАДИСТА

  • Урош Б. БАБИЋ
  • Јована ПАВЛОВИЋ
Ključne reči: Балкан, византијски извори VIII–X век, регрутације, џихадисти, Европска унија

Sažetak


Анализе најновнијих Tesat извептаја и статистичких података показују да су индивидуалне екстремистичке акције у Европској унији најброније и да су углавном подстакнуте друштвеним мрежама, посебно Телеграм мрежом након 2016. године. Балкан се издваја као мултиконфесионално транзитно подручје где се двосмерно врше регрутације: ка Исламској држави и ка земљама Европске уније, представљајући самим тим увек актуелан безбедносни проблем за земље Европске уније. Статистички подаци указују да је највећи број регрутација на Балкану извршен с подручја Косова и Метохије. Анализом византијских извора из периода од VIII до X века пружа се боље разумевање теолошких позадина савремених дешавања и фундаменталних разлика ислама и хришћанства. Овај рад има за циљ да прикаже безбедосносне проблеме и принципе регрутације џихадиста на Балкану као и да укаже на неопходност усвајања европских правних оквира регулисања терористичких садржаја на друштвеним мрежама.  

Reference

Berger 1967: Peter Berger. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. New York: Doubleday and Company.


Berger 1999: Peter Berger. The Desecularization of the World. Grand Rapids: William B. Eerdman’s edition.


 


Бергер 2008: Питер Бергер. Десекуларизација света – препород религије и светска политика. Нови Сад: Прометеј.


Bećirević 2016: Edina Bećirević. Salafism vs. Moderate Islam: A Rhetorical Fight for the Hearts and Minds of Bosnian Muslims. Sarajevo: Atlantska inicijativa.


 


Вукелић 2018: Милан Вукелић. Косово и Метохија под заставом Исламске државе. Београд: Центар за проучавање религије и верску толеранцију.


Griffith 1985: Sidney H. Griffith “Theodore Abū Qurrah’s Arabic Tract on the Christian Practice of Venerating Images.” Journal of the American Oriental Society, vol. 105, no. 1, 1985, pp. 53–73.


Ducellier 1992: Alain Ducellier. “Byzance, Ange Cruel dans un environnement cruel. Notes sur le ‘Musulman cruel’ dans l'Empire byzantin entre VIIe et XIIIe siècles”, in Crudelitas: The Politics of Cruelty in the Ancient and Medieval World, eds T. Viljamas, A. Timonen and Chr. Krötzl. [First edition.] Krems: Gesellschaft zur Erforschung der materiellen Kultur des Mittelalters, 148–180.


Елзасер 2005: Јирген Елзасер. Како је џихад стигао на Балкан. Београд: НК Јасен Д.О.О.


 


Јевтић 2013: Мирољуб Јевтић. Џихад у Босни и време глобализације. Београд: Центар за проучавање религије и верску толеранцију.


 


Јевтовић 2016: Зоран Јевтовић. „Слике џихада и пропагандни ратоци на глобалним друштвеним мрежама“. Политикологија религије. Зборник радова. Ур. Мирољуб Јевтић. Београд: Центар за проучавање религије и верску толеранцију.


Kazhdan 1992: Alexander P. Kazhdan, The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 1. London: Oxford University Press.


King 1985: Geoffrey King. “Islam, Iconoclasm, and the Declaration of Doctrine.” Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, vol. 48, no. 2, 267–277.


Kuntić–Mihalinčić 2021: Dario KuntićMartina Mihalinčić. Migration and Jihadi Terrorism in Europe, Teorija in Praksa, vol. 58, 3/21, 882–900.


Lequien 1864: Michel Le Quien. “Joannis Damasceni monachi et presbyteri hierosolymitani opera omnia quae exstant. Patrologiae cursus completus, ed. Jacques Paul Migne [vol. XCIV]. Parisiis: intra moenia Parisina.


Migne 1862: Jacques Paul Migne. Patrologiae cursus completus, vol. CV. Parisiis: intra moenia Parisina.


 Neumann–Basra 2000: Peter Neumann–Rajan Basra, Criminal pasts, terrorist futures? Jihadist recruits in Western Europe: United Kingdom: Department of War Studies.  


 


Riven 2017: Maliz Riven. Islam – sažeti priručnik. Beograd: Laguna.


 


Roa 2017: Olivije Roa. Džihad i smrt. Novi Sad: Akademska knjiga.


 


Somerville 1998: Robert Somerville. “Secular Society Religious Population: Our Tacit Rules for Using The Term Secularization”. Journal for the Scientific Study of Religion 37 (2), 249–253.


Roy 1994: Olivier Roy. The failure of Political Islam. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.


Sahas 1972: John of Damascus on Islam, The heresy of the “Ishmaelites”. Leiden: E. J. Brill.


 


Simeunović 2009: Dragan Simeunović. Terorizam. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.


 


Трифковић 2007: Срђа Трифковић. Сенка џихада. Београд: Српска књижевна задруга.


Tyan 2005: “Djihâd”. Encyclopaedia of Islam. ed. H. A. R. Gibb and J. H. Kramers.  [Second edition.] Leiden: Brill, 538–540.


Firestone 1999: Reuven Firestone. The Origin of Holy War in Islam. New York: Oxford University Press.


Халид 2015: Алам Ф. Халид. Џихадиста из суседства. Београд: ИКП Евро.  


Colin 2017: Chapman Colin. “Christian Responses to Islamism and Violence in the Name of Islam.” Transformation, vol. 34, no. 2, 115–130.


Шиндлер 2009: Џон Р. Шиндлер. Несвети терор: Босна, Ал Каида и успон глобалног џихада. Београд: Службени гласник.


Analitika 2015. Makedonija: uhapšeno devet osumnjičenih u policijskoj akciji Ćelija“. <https://www.portalanalitika.me/clanak/197352--makedonija-uhapseno-devet-osumnjicenih-u-policijskoj-akciji-celija)> [1. 2. 2023].


Bojić 2015: Saša Bojić. Regrutacija za „Islamsku državu“ u BiH.  <Regrutacija za „Islamsku državu“ u BiH – DW – 9. 3. 2015.> [22. 4. 2023].


BBC 2020: <Vienna shooting: Arrests after 'freed jihadist' kills four - BBC News> [1. 3. 2023].


Garraud 2021: Jean-Paul Garraud, Threat of jihadist terrorists coming over from the Balkans. <Parliamentary question | Threat of jihadist terrorists coming over from the Balkans | E-004285/2021 | European Parliament (europa.eu)> [1. 2. 2023].


Zakonik 2019: Krivični zakonik. <Krivični zakonik (paragraf.rs)> [11. 2. 2023].


Inicijativa 2016: Between Salvation and Terror. <https://atlantskainicijativa.org/wp-content/uploads/BETWEEN_SALVATION_AND_TERROR/BetweenSalvationAndTerror.pdf > [28. 3. 2023].


Johannson 2021: EN E-004285/2021 Answer given by Ms Johansson on behalf of the European Commission (20.12. 2021). <E-9-2021-004285-ASW_EN.pdf (europa.eu)> [25. 4. 2023].


Kean 2018: Thomas Kean. Digital Counterterrorism: Fighting Jihadists Online. < https://bipartisanpolicy.org/download/?file=/wp-content/uploads/2019/03/BPC-National-Security-Digital-Counterterrorism.pdf> [1. 5. 2023].


КРИВИЧЕН ЗАКОНИК 2014: Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 37/96.                                                          <https://jorm.gov.mk/wp-content/uploads/2016/03/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf> [28. 1. 2023].


 


Marušić 2104. Kosovo leads Balkans in Internet Addiction. <Kosovo Leads Balkans in Internet Addiction | Balkan Insight> [23. 4. 2023].


Members 2023:  Members – The Global Coalition to Defeat ISIS. <Members – The Global Coalition To Defeat ISIS - United States Department of State> [13. 4. 2023].


Mironova et alii: Vera Mironova. Syria’s democracy jihad. <Syria's Democracy Jihad | Foreign Affairs> [13. 3. 2023].


Ožvat 2020: Beč – centrala za džihadiste sa Balkana? <Beč – centrala za džihadiste sa Balkana? – DW – 4. 11. 2020.> [18. 5. 2023].


Rasmussen 2011: Nicolas J. Rasmussen. Countering Violent Islamist Extremism: The Urgent Threat of Foreign Fighters and Homegrown Terror. <Countering_Violent_Islamist_Extremism.pdf (dni.gov)> [10. 5. 2023].


Roel 2014: Meijer Roel. Global Salafism: Islam's New Religious Movement. New York: Oxford University Press.


Sandžak Press 2023: Kosovska policija jutros uhapsila 12 imama. <Kosovska policija jutros uhapsila 12 imama (sandzakpress.net)> [5. 5. 2023].


Smajić 2017: Saudijska radikalizacija na Kosovu. Politika. 23. 06. 207. <https://www.dw.com/sr/saudijska-radikalizacija-na-kosovu/a-3938449> [13. 5. 2023].


Shiao 2017: Adapting to defend Homeland against the evolving international terrorist threat. <- ADAPTING TO DEFEND THE HOMELAND AGAINST THE EVOLVING INTERNATIONAL TERRORIST THREAT (govinfo.gov)> [18. 4. 2023].


 


Schmidt 2013: Eric Schmidt. <Google's Eric Schmidt: 'the solution to government surveillance is to encrypt everything' - The Verge> [5. 5. 2023].


Tesat 2018: European Union Terrorism Situation and Trend Report 2018. <tesat_2018_1.pdf (europa.eu)> [12. 4. 2023].


Tesat 2019: European Union Terrorism Situation and Trend Report 2019. <Terrorism Situation and Trend Report 2019 (TE-SAT) | Europol (europa.eu)> [12. 4. 2023].


Todenhefer 2016: Jirgen Todenhefer.  Deset dana u Islamskoj državi. Beograd: Laguna.


CEP 2016: Counter extremism project. Rachid Kassim. <Rachid Kassim | Counter Extremism Project> [28. 3. 2023].

Objavljeno
2023/07/06
Rubrika
Članci