ОБЛИЦИ УЧЕЊА НА МРЕЖИ – ОД ИМИТАЦИЈЕ ДО ИНОВАЦИЈЕ

  • Анита В. ЈАНКОВИЋ
Ključne reči: онлајн учење; колаборативно учењe на мрежи; масивни отворени онлајн курсеви; модел обрнуте учионице; комбиновано учење; високо образовање: дигитална технологија

Sažetak


Онлajн учење је интегрални део образовног окружења, посебно у високом образовању. Иако пракса још увек није распрострањена или систематизована, чини се да је све већи број институција и појединаца који прибегавају овој иновацији. Ово повећање није ограничено само на развијени свет; наставни кадар у земљама у развоју је подједнако ентузијастичан за посредовано учење из више разлога, укључујући проширење приступа и пружање флексибилности популацији која жели да се школује и континуирано обучава. Свеприсутност и мноштво начина и алата за комуникацију међу људима је најупечатљивија карактеристика културе и економије засноване на мрежи. Институције које су се раније ослањале на студенте који се окупљају у учионицама одједном су у могућности да понуде своје студијске програме на мрежи. Циљ овог рада је да кроз преглед доступне литературе представи различите облике онлајн учења од оних који имитирају обрасце традиционалне учионице до модела који у потпуности користе потенцијале дигиталне технологије да створе аутентично окружење за учење. 

Reference

Видосављевић 2023: Милена М. Видосављевић. „Значај мултимодалности у онлајн настави српског као страног језика.“ Баштина, 33 (59), 81–92.


Anderson 2008: Terry Anderson, A. “The Theory and Practice of Online Learning.” Athabasca AB: Athabasca University Press.


Bates 2015: Tony Bates. „Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning.“ Vancouver: BC Campus.


Bates 2019: Tony Bates. „What's Right and What's Wrong about Coursera-Style MOOCs.“ EdTech in the Wild. Preuzeto sa: https://edtechbooks.org/wild/mooc_right_wrong/simple


Buzzard–Crittenden et al. 2011: Christopher Buzzard–Victoria L. Crittenden–William F. Crittenden–Paulette McCarty. „The Use of Digital Technologies in the Classroom: A Teaching and Learning Perspective.“ Journal of Marketing Education, 33 (2), 131–139.


Carliner 2004: Saul Carliner. „An Оverview of Оnline Learning.“ Armherst, MA: Human Resource Development Press.


Cole 2001: Robert A. Cole. „Issues in Web-Based Pedagogy: A Critical Primer.“ Greenwood Publishing Group, 2001.


Dziuban–Hartman et al. 2004: Charles D. Dziuban–Joel L. Hartman–Patsy D. Moskal. „Blended Learning.“ Educause Center for Applied Research Bulletin, 7. Preuzeto sa: http://net.educause.edu/ir/library/pdf/erb0407.pdf


Flynn, 2013: James T. Flynn. „MOOCS: Disruptive Innovation and the Future of Higher Education.“ Christian Education Journal, 10(1), 149–162.


Fu 2013: Jo Shan Fu. „ICT in Education: A Critical Literature Review and Its Implications.“ International Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology, 9(1), 112–125.


Garrison–Vaughan 2008: Randy D. Garrison–Norman D. Vaughan. „Blended Learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines.“ John Wiley & Sons.


Graham 2006: Charles R. Graham. „Blended Learning Systems.“ The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs 1, 3–21.


Harasim 2012: Linda Harasim. „Learning Theory and Online Technologies.“ New York/London: Routledge.


Janković–Spasić 2014: Anita V. Janković–Dragana M. Spasić. „Tackling Blended Learning at the Department of English in Kosovska Mitrovica.“ Sinteza 2014-Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, 412–417.


Kirtman 2009: Lisa Kirtman. „Online Versus In-Class Courses: An Examination of Differences in Learning Outcomes.“ Issues in Teacher Education, 18(2), 103–116.


Lagace 2008: Martha Lagace. „How Disruptive Innovation Changes Education“. Harvard Business School. Preuzeto sa: https://hbswk.hbs.edu/item/how-disruptive-innovation-changes-education


Liyanagunawardena–Adams et al. 2013. Tharindu Rekha Liyanagunawardena–Andrew Alexandar Adams–Shirley Ann Williams. „MOOCs: A Systematic Study of the Published Literature 2008–2012.“ International Review of Research in Open and Distributed Learning, 14(3), 202–227.


McLuhan 1964: Marshall McLuhan. “Understanding Media: The Extensions of Man.” McGraw-Hill.


Moore–Dickson-Deane et al. 2010: Joi L. Moore–Camille Dickson-Deane–Krista Galyen. „E-Learning, Online Learning, and Distance Learning Environments: Are they the Same?.“ Internet and Higher Education, 14(2), 129–135.


Porter–Graham 2016: Wendy W. Porter–Charles R. Graham. „Institutional Drivers and Barriers to Faculty Adoption of Blended Learning in Higher Education.“ British Journal of Educational Technology, 47(4), 748–762.


Schenker 2013: Theresa Schenker. „Contemporary Computer-Assisted Language Learning.“ CALICO Journal 30(3), 449–451.


Shank 2011: Patti Shank. „The Online Learning Idea Book: 95 Proven Ways to Enhance Technology-based and Blended Learning.“ New York: John Wiley and Sons.


Singh– Thurman 2019: Vandana Singh–Alexander Thurman. „How Many Ways Can we Define Online Learning? A Systematic Literature Review of Definitions of Online Learning (1988-2018).“. American Journal of Distance Education, 33(4), 289–306.


Thorne 2003: Kaye Thorne. „Blended Learning: How to Integrate Online & Traditional Learning.“ Kogan Page Publishers.


Zawacki-Richter–Anderson 2014: Olaf Zawacki-Richter–Terry Anderson. “Online Distance Education: Towards a Research Agenda.” Athabasca AB: Athabasca University Press.


Weller 2020: Martin Weller. „25 Years of Ed Tech.“ Edmonton, Canada: AU Press


Zhao–Song 2021: Shurong Zao–Junxia Song. „What Kind of Support do Teachers Really Need in a Blended Learning Context?.“ Australasian Journal of Educational Technology, 37(4), 116–129.

Objavljeno
2023/07/04
Rubrika
Članci