БИБЛИЈСКИ МОТИВИ У НАРОДНИМ ЕПСКИМ ПЕСМАМА О НЕМАЊИЋИМА

  • Драгана Р. РАЈОВИЋ
Ključne reči: Библија, православље, библијски мотиви, Немањићи, народне епске песме

Sažetak


Тема овог рада су библијски мотиви у народним епским песмама о Немањићима. Светородна династија Немањића, у чије време Србија доживљава културни, економски, територијални и друштвени процват, оставила је неизбрисив траг у српском колективном памћењу.Утицај Библије на народну епску књижевност је толико снажан, да је без познавања библијских мотива и симбола немогуће разумети и протумачити ову врсту српске културне баштине.

 

Reference

Алексић 2016: Алексић Будимир, Библија и српска епика, Институт за српску културу, Никшић, 2016.


Благојевић 1989: Благојевић Милош, Србија у доба Немањића, ТРЗ Вајат и ИРО Београд, Београд 1989.


Милошевић-Ђорђевић 1971: Милошевић-Ђорђевић Нада, Заједничка тематско-сижејна основа српскохрватских неисторијских епских песама и прозне традиције, Филолошки факултет београдског универзитета, Београд, 1971.


Милошевић-Ђорђевић 2011: Милошевић-Ђорђевић Нада, Радост препознавања, Матица српска, Нови Сад, 2011.


Руварац 1934: Руварац Иларион, Цар-Немање благо, Приложак испитивању српских народних песама, у: Зборник Илариона Руварца, прир. Н. Радојчић, посебна издања Српске краљевске академије, Друштвени и историјски списи, књига 44, стр. 524–529, Београд, 1934.


Свето писмо старога и новога завјета – Библија, Британско и инострано библијско друштво, Београд 1987.


Сувајџић 2019: Сувајџић Бошко, Још једном о светородној династији (епске песме о Немањићима), Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 2019. - Књ. 14, стр. 87–101.


Сувајџић 2005: Сувајџић Бошко, Јунаци и маске, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2005.


Сувајџић 1997: Сувајџић Бошко, Библија и мотиви наше епске народне поезије, у Свето писмо и српска књижевност, Научни састанак слависта у Вукове дане, 26/ 1, стр. 173–184, Београд, 1997.

Objavljeno
2023/08/14
Rubrika
Članci