UNMANNED AERIAL SYSTEMS AS A REVOLUTIONARY TOOL IN MODERN ARMED CONFLICTS

  • Ivan B. PETROVIĆ
  • Miodrag L. GORDIĆ
Ključne reči: Беспилотне летелице, дрон, оружани сукоб

Sažetak


Прошло је више од једног века како је трећа димензија простора (ваздушни простор) постало значајно место одигравања борбених и неборбених активности. Способност ваздухопловних снага да извршава широку лепезу садржаја борбених дејстава и других активности из ваздушног простора обезбедило је развој нових квалитативних карактеристика модерних оружаних сукоба. Непостојање физичких ограничења, висока маневарабилност и динамичност, кратко време реакције, као и високи интезитет дејстава које ваздухопловне снаге изводе, омогућило је да ове снаге од Другог светског рата имају стратегијски значај у оружаним сукобима. Паралелно са развојем цивилизације,  и настанком квалитативно нових технологија, развијају се скоковито унапређена технолошка решења која значајно мењају начин живота људи широм света, унапређујући га буквално из дана у дан. Свака технолошка генерација доноси нови степен цивилизацијског развоја доводећи човека као људског бића до нивоа симбиозе са модерним техничко – технолошким средствима. Несумњиво је да такав случај постоји и у развоју савремених борбених система оружја и опреме која се примењују у оружаним сукобим. Такав је случај и са револуционарним развојем нових бробених система и у ратним ваздухопловствима широм света. Развој савременог наоружања у ваздухопловним снагама најбоље је уочљив кроз развој ваздухоповних платформи беспосадног типа (беспилотне летелице). Развој ових средстава представља последицу надолазеће индустријске револуције четврте генерације и њихов значај у реализацији задатака у савременим оружаним сукобима је готово немерљив. Наиме, сваки сукоб доноси експонецинјални развој ових средстава, како у техничком, тако и у тактичком смислу. Развој ових средстава у савременим оружаним сукобима је континуиран процес који се одиграва на свакодневном нивоу на основу претходних искустава из тактичке употребе беспилотних летелица  у конкретним борбеним дејствима.

Несумљиво је да је технолошки напредак ових средстава нешто што ће у будућности омогућити готово неограничену примену ових летелица у извршавању најразличитијих задатака без минималне опасности по људски живот стране која их примењује.

Овај рад, чији је основни циљ да опише беспилотну летелицу као средство за извршење широке лепезе задатака у нелимитираном ратном формату, се поред увода и закључка састоји још из три поглавља. У првом поглављу је извршено теоријско одређење беспилотне летелице као система оружја – опреме. У другом поглављу је анализирана употреба беспилотних летелица на примерима оружаних сукоба у Сирији и Нагорно – Карабаху. У трећем поглављу извршена је анализа потенцијалних ваздухопловних шаблона налета беспилотних летелица и дронова самоубица у борбеним дејствима. 

Reference

Antal 2021: John Antal. ''The First War Won Primarily with Unmanned Systems: Lessons from the Second Nagorno-Karabakh War''. European Security & Defence, 76-78.< https://euro-sd.com/2021/04/articles/exclusive/22071/the-first-war-won-primarily-with-unmanned-systems-lessons-from-the-second-nagorno-karabakh-war/>. [1. June 2023].


Asma 2021: Rashid Asma. ''Nagorno-Karabagh conflict and role of major powers: an international law perspective''. Margalla Papers, Vol. 25, No.2, 61-70.


Banjac - Petrović – Živković 2023: Goran Banjac – Ivan Petrović – Miladin Živković. ''Značaj ugradnje lekcija iz drugog sukoba u Nagorno-Karabahu u sadržaje predmeta  na studijskom programu protivvazduhoplovne odbrane''. Zbornik apstrakata Konferencija o vojnim naukama (VOJNA 2023), Beograd: Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, 285-286. < Zbornik Apstrakta VojNA 2023.pdf (mod.gov.rs)>. [31. May 2023].


Bento 2008: Maria Nunes Bento. ''Unmanned aerial vehicles: an overview''. Inside GNSS, Vol. 3, No.1, 54-61.


Bivainis 2022: Andrius Bivainis.”Multi-dimensional assessment of the Second Nagorno-Karabakh War.” Security and Defence Quarterly, Vol. 38, No.2, 51-61.


Carley 1998: Patricia Carley. “Nagorno-Karabakh: Searching for a Solution”. Waashington DC: A United States Institute of Peace Roundtable Report.< Nagorno-Karabakh Searching for a Solution: Peaceworks: Publications: U.S. Institute of Peace (fdlp.gov)>. [20. May 2023].


Congressional Research Service 2021: Azerbaijan and Armenia: The Nagorno-Karabakh Conflict. Washington DC. Report. < apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1147494.pdf> [20. May 2023].


Gordić – Cvetković – Petrović 2013: Miodrag Gordić – Krum Cvetković – Ivan Petrović. ''Effect of air force and air defense operations on the physiognomy of contemporary armed conflicts''. Vojno delo, Vol. 65, No.2, 228-247.


Guelfi – Jayamaha – Robison 2020: Edward A. Guelfi - Buddhika Jayamaha - Travis Robison. ''The Imperative for the US Military to Develop a Counter-UAS Strategy''. Forum / Developing a Counter-UAS JFQ 97, 2nd Quarter 2020, StrategyAir Force Academy United States. < https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1099501.pdf> [10.05.2023]


Gupta – Ghonge – Jawandhiya 2013: Suraj G. Gupta - Mangesh M. Ghonge, P. M. Jawandhiya. ''Review of unmanned aircraft system (UAS)''. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET), Vol. 2, No. 4, 1646-1658.


Hirling – Holzapfel 2012: Oliver Hirling – Florian Holzapfel. ''Applicability of Military UAS Airworthiness regulations to civil fixed wing Light UAS in Germany''. Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2012, DocumentID: 281162  Bonn, Germany: Deutsche Gesellschaft für Luft-und Raumfahrt-Lilienthal-Oberth eV, 1-25. < Applicability of Military UAS Airworthiness Regulations to Civil Fixed Wing Light UAS in Germany (dglr.de)> [2. June 2023].


Ho 2021: Ben Ho. ''The Second Nagorno-Karabakh War: Takeaways for Singapore’s Ground-Based Air Defense''. Journal of Indo-Pacific Affairs, Vol. 4, No. 5, 24-39.


Ilić – Tomašević 2021: Damir Ilić – Vladimir Tomašević. ''The impact of the Nagorno-Karabakh conflict in 2020 on the perception of combat drones''. Serbian Journal of Engineering Management, Vol. 6., No. 1, 9-21.


Inđić – Petrović – Ivanković – Đukić 2018: Dejan Inđić - Ivan Petrović – Negovan Ivanković – Đorđe Đukić. ''Chemical Accident Area Reconnaissance by Unmanned Aircraft'', Vojno delo, Vol. 70, No. 8, 109-127.


Kokanović 2023: Nebojša Kokanović. Organizacija višeslojne protivvazduhoplovne odbrane u uslovima opasnosti od napada ''rojeva'' dronova iz vazdušnog prostora. Beograd: Univerzitet odbrane u Beogradu, [specijalistički rad].


Kolarek 2010: Mladen Kolarek. “Bespilotne letjelice za potrebe fotogrametrije”. Ekscentar, No. 12, 70-73.


Mitzer-Oliemans-Janovsky 2020: Stijn Mitzer - Joost Oliemans – Jakub Janovsky - 'Dan' & 'COIN',. “The fight for Nagorno-Karabakh: documenting losses on the sides of Armenia and Azerbaijan.” Oryx,(September 27, 2020) <https://www. oryxspioenkop. com/2020/09/the-fight-for-nagorno-karabakh> [10. june 2023.]


Petrović – Kankaraš – Stojiljković 2016: Ivan Petrović - Milan Kankaraš – Zoran Stojiljković. ''Potential forms endangering of the Airspace sovereignty''. Zbornik radova ICDQM-2016, Ed. Ljubiša Papić, Prijevor: Istraživacki centar DQM, 2016, 524-528.


Rogers 2021: James Rogers. ''Future threats: Military UAS, terrorist drones, and the dangers of the second drone age''. In Drone Warfare: The Joint Air Power Competence Centre, Trends and Emerging Issues.Eds. Matthew Willis, André Haider, Daniel C. Teletin, Daniel Wagner, Kalkar, Germany: The Joint Air Power Competence Centre, 481-505.


Shaikh – Rumbaugh 2020: Shaan Shaikh - Wes Rumbaugh.The air and missile war in Nagorno-Karabakh: Lessons for the future of strike and defense”. Center for Strategic and International Studies8 <https://www.csis.org/analysis/air-and-missile-warnagorno-karabakh-lessons-future-strike-and-defense> [31.may 2023.]


Terzić 2022: Miroslav Terzić: ''Critical review of the protection of aircraft defense forces during the conflict in Nagorno Karabah in 2020''. Small Wars & Insurgencies, Vol. 33, No.6, 1017-1031.


Trivedi 2021: Neeraj Trivedi: ''Armenia-Azerbaijan Conflict: Implications for India''. CLAWS Journal, Vol. 14, No. 1, 85-100.


Zaborowski 2021: Maciej Zaborowski. ''Lessons Learned from the 2020 Armenia-Azerbaijan War over Nagorno-Karabakh''. Near east south Asia, Center for strategic studies, 1-4.< Snapshot Paper Template Feb 17 (nesa-center.org)>. [06. june .2023.]


Parezanović 2022:Marko Parezanović, ''Zaštita ustavnog poretka''. Priština- Leposavić:Institut za srpsku kulturu,


Zakon o vazdušnom saobraćaju, ''Službeni glasnik RS'', br. 73/2010, 57/2011, 93/2012, 45/2015, 66/2015 - dr. zakon, 83/2018 i 9/2020. https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-vazdusnom-saobracaju-republike-srbije.html. [11.june.2023].

Objavljeno
2023/07/11
Rubrika
Članci