ТЕХНОЛОШКИ ДЕТЕРМИНИЗАМ И КУЛТУРНА ЕВОЛУЦИЈА: ЗНАЧАЈ KУЛТУРНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У ЕТИЧКОJ ПРОЦЕНИ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ

  • Боривоје В. БАЛТЕЗАРЕВИЋ
Ključne reči: технолошки детерминизам, културна еволуција, вештачка интелигенција(AI), културни диверзитет, eтичка процена, дигитални јаз

Sažetak


Ово рад се бави анализом трајног дискурса о технолошком детерминизму и његовом дубоком утицају на процес културних промена. У оквиру мултидисциплинарног дискурса, стављен је централни нагласак на променљиви на трансформативни потенцијал нових технологија, посебно вештачке интелигенције (AI), и њихове последице на културну еволуцију и очување људског идентитета. Осим тога, ова анализа проширује своје разматрање на етичке димензије у примени (AI) и кључну улогу коју игра културна различитост у етичком сагледавању ових технологија. Ослањајући се кључне изворе у овој области, рад се бави концептуализацијом технолошког детерминизма, пратећи увиде научника попут Винера и Маклуена (Winner and McLuhan). Док заступници технолошког детерминизма тврде да нове технологије, попут (AI), делују као носиоци културне трансформације, супротстављене перспективе овде перципирају опасну ерозију културне разноликости. У овом контексту, студија критички анализира Винерову "Аутономну технологију" да би разјаснила социо-политичке последице технолошког детерминизма, наглашавајући потребу за уравнотеженом етичком проценом. Свесни трансформативне моћи (AI), научници попут Бострома и Флоридија (Bostrom, Floridi) истраживали су етичке димензије њене примене . Рад разматра њихове резултате, истичући наглашавајући императив етичке будности у развоју и примени AI технологија. Они тврде да етичка сагледавања AI морају бити инхерентно везана за очување и унапређење културне разноликости, чиме се обезбеђује равномерна дистрибуција користи од AI. Рад такође истражује постојећи дигитални јаз и његову сложену везу са етичком проценом AI и истиче отрежњујућу стварност да неједнак приступ технологији појачава друштвене разлике. Како су показали  ДиМаџио и Харгитаи (DiMaggio, Hargittai), дигитални јаз појачава постојеће неједнакости, наглашавајући етички императив решавања диспаритета у приступу у примени AI. У закључку, овај рад се залаже за нијансирано разумевање улоге технолошког детерминизма у културној еволуцији и централне важности културне различитости у етичкој процени AI. Наглашава се етичка обавеза за  ублажавањем разлика у приступу технологији, чиме се осигурава праведнија и културно разноврснија будућност у доба вештачке интелигенције.

Reference

Bostrom 2017: Nick Bostrom. Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford University Press.


Chen 2020: Lu Chen. Digital Transformations and Cultural Evolution. Springer International Publishing.


Dewey 2016: John Dewey. The Public and its Problems. Penn State Press.


DiMaggio, Hargittai 2015: DiMaggio Paul, Eszter Hargittai. From the 'Digital Divide' to 'Digital Inequality': Studying Internet Use As Penetration Increases. Princeton University Press.


Floridi 2019: Floridi Luciano. Ethics of Artificial Intelligence and Robotics. Stanford Encyclopedia of Philosophy.


Garcia 2019: Víctor Jesús García-Morales. Artificial Intelligence and Cultural Evolution: Challenges and Opportunities. University of Barcelona Press.


Harari 2018: Harari, Yuval Noah. 21 Lessons for the 21st Century. Random House.


Johnson 2020: Deborah Johnson. Computer Systems: Moral Entities but not Moral Agents. Ethics and Information Technology Journal, 83-92.


McLuhan 2003: McLuhan, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man. MIT Press.


Rawls 2018: John Rawls. A Theory of Justice. Harvard University Press.


 Helbing, Hausladen 2022: Helbing Dirk, Carina Ines Hausladen. Socio-Economic Implications of the Digital Revolution, in: Chen, P., Elsner, W. and Pyka, A. (eds.), Handbook of Complexity Economics, Routledge, London, New York, 2022., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3771289.


Sachs 2019: Sachs Jeffrey D. The Age of Sustainable Development. Columbia University Press.


Smith 2005: Smith, Merrit Roe. Technological Determinism in American Culture. In M. R. Smith & L. Marx (Eds.), Does Technology Drive History? MIT Press.


Winner 1977: Winner, Langdon. Autonomous Technology: Technics-out-of-Control as a Theme in Political Thought. MIT Press.

Objavljeno
2024/02/12
Rubrika
Članci