РАД ЕПИСКОПА САВЕ ДЕЧАНЦА НА ПРИВРЕДНОМ ПЛАНУ У КРАЉЕВУ И ОКОЛИНИ КРАЈЕМ 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА

  • Александар И. ПАУНОВИЋ
Ključne reči: Сава Бараћ Дечанац, Задруге, Задругарство, Земљорадничка задруга, Краљево, Пољопривреда

Sažetak


Овај рад је замишљен као прилог историји привреде на основу рада Епископа Саве (Бараћ) Дечанца а на основу неких његових уредби, аката и беседа крајем 19. и почетком 20. века. Време када се српска држава градила и развијала, гледајући да одбаци заостале принципе у животу и раду које су биле оставштина вишевековног ропства. Сава Дечанац је то, као учен и искусан човек, јако добро разумео и желео је да да свој прилог тој борби. Издавши две наредбе, два акта, он је са положаја на којем је био покушао да учествује у јачању српског сељака, земљорадника. Учествовао је у формирању земљорадничких задруга као у оснивању пчеларске задруге и тиме дао допринос развоју и модернизацији привреде на подручју његове јурисдикције а и шире.

Reference

Архив Епархије жичке, фонд Намесништво, 1899, бр. 504/761.


Архив Епархије жичке, фонд Намесништво, 1899, бр. 504.


Архив Епархије жичке, фонд Намесништво, 1899, бр. 62/2.


Архив Епархије жичке, фонд Конзисторија, 1900, бр.668


Повеља краља Милутина манастиру Бањска-Светостефанска хрисовуља, Београд 2011.


Вивијан 2010: Херберт Вивијан. Сербија рај сиромашних, Београд: Службени гласник.


Вуковић 1996:  Сава Вуковић, Српски јерарси од IX do XII ВЕКА. Београд-Подгорица- Крагујевац. Евро, Унирекс, Каленић. 1996.


Вукосављевић 2012: Сретен Вукосављевић. Историја сељачког друштва V, Београд: Службени гласник.


Гарић Петровић 2017: Гордана Гарић Петровић. Земљорадња у Србији (1878-1912), Београд, Српски генеалошки центар, Историјски институт Београд.


Гарић Петровић 2023: Гордана Гарић Петровић. „Пољопривреда у краљевачкој општини на крају 19. века.“ Краљево-град и људи. Зборник радова. Ур. Александар Растовић, Весна Милојевић. Београд-Краљево: Историјски институт Београд-Историјски архив Краљево, 257-272.


Даниловић 2023: Драгољуб Даниловић. „Краљево и Жичка епархија од 1882. до 1903. године.“ Краљево-град и људи. Зборник радова. Ур. Александар Растовић, Весна Милојевић. Београд-Краљево: Историјски институт Београд-Историјски архив Краљево, 239-254.


Дурковић-Јакшић 1989: Љубомир Дурковић-Јакшић. „Епископ жички Сава Дечанац и његов преглед жичке Епархије 1892-1896.“ Епархијски управни одбор пеавославне Епархије жичке, Краљево.


Маржик 2015: Славомир Маржик. Карановац-Краљево у српској штампи 1868-1903. Краљево: Народни музеј Краљево.


Mihajlović 2007: Bogomir Mihajlović. „Lečenje pčelinjim proizvodima“. Beograd. Partenon.


Новаков 2023: Александра Ж. Новаков. „Ученици Ратарске школе у Краљеву и Богословије у Призрену“ Публицистика у развоју друштва и државе I Од новинског извештаја до објективне историје. Карановац-Краљево у српским новинама 1835-1918.. Зборник радова. Ур. Дарко Гучанин. Краљево: Народни музеј Краљево, 287-301.


Пауновић 2023: Александар Пауновић. „Прилог историји пчеларства у краљеву и околини (1900-1901. године)“ Публицистика у развоју друштва и државе I Од новинског извештаја до објективне историје. Карановац-Краљево у српским новинама 1835-1918. Зборник радова. Ур. Дарко Гучанин. Краљево: Народни музеј Краљево, 375-387.


Пауновић 2023: Александар Пауновић. „Прилог о почетку задругарства у краљевини Србији“ Наша прошлост. Зборник радова. Ур. Татјана Михаиловић. Краљево: Нарони музеј Краљево-Историјски архив Краљево, 157-170.


Савић-Радовић 2018: Мирјана Савић-Предраг Радовић. Хвала пчелама-историја пчеларства у краљевачком крају, Краљево. Народни музеј Краљево-Друштво пчелара.

Objavljeno
2024/04/21
Rubrika
Članci