PREDLOG PRIMENE KAIZEN METODE U OMLADINSKOM I PROFESIONALNOM SPORTU

  • Milica JOTOV
  • Tamara RATKOVIĆ
Ključne reči: Kaizen, sport, Japan, globalizacija, menadžment

Sažetak


Autori ovog rada imaju za cilj da istraze prisutnost i opravdanost primene Kaizen metode u sportu.Sport je fenomen od velikog društvenog i kulturnog značaja kojim se bavi mnoštvo ljudi, zbog čega je i podložan snažnim dinamičkim, diskontinuiranim, nelinearnim i neizvesnim promenama. U turbulentnim uslovima današnjice, sport kao delatnost od društvenog i privrednog interesa pod uticajem je velikih promena (kawarı 変わ) i rizika koje te promene postavljaju kako pred sam menadžment tako i pred samog sportistu. Predlog primene Kaizen metode u sportu i sportskoj industriji bazira se na angažovanosti i stalnom usavršavanju pojedinca, kroz temeljan i očigledan proces, prilagođen autentičnim potrebama svakog profesionalnog sportiste, a i sam sport i sportska delatnost prolaze kroz velike modifikacije usled globalnih svetskih i društveno tehnoloških promena koje uspešnost mere isključivo kroz prizmu valorizacije. Kaizen metoda može poboljšati efikasnost svake individue, svakog sportiste, ali isto tako i sportske organizacije. Uz primenu odgovarajuće Kaizen metode sam menadžment sportske organizacije timski može da ostvari brže postavljene ciljeve uz kvalitetno postavljanje operativnog i logističkog menadžmenta, sa postepenim i kontinuiranim poboljšanjem načina i organizacije poslovanja. Promovisanje Kaizen metode van matice iz koje je potekao, prepoznat je kao snažan alat koji ima za cilj racionalizovanje i uspešno korišćenje svih potencijalnih resursa. Smisao i potreba za Kaizen metodom jeste kontinuirano unapređivanje, sa uklanjanjem svih iluzornih faktora u toku stvaranja sportskih vrednosti odnosno rezultata.

Reference

Adžemović S. 2017, Kaizen Japanese business philosophy, Belgrade, Faculty of Philology, p. 2

Bartoluci, M. et al. (2004). Management in sports and tourism, Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb
Barši A. 2019. Application of techniques to Chu Chic in self-defense, Faculty of Sports and Physical Education, Belgrade, p. 7-153.
Bourg, J. F., & Gouguet, J. J. (2006). Sport and Globalization: Sport as a Global Public Good In W. &. : Andreff, Handbook on the Economics of Sport. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, Inc.
Jorga I.V., 1978; Kata, Sports Book Belgrade, p. 5-31
Kaningen D., 2008, Samurai Weapons, Boston, Periplus Edition, p. 103-117

Canoe, J. 1994, Kodokan Judo, Tokyo, Kodansha International, p. 15–23

Cleary, T. 2006. The Bushido Code of the Samurai, Baboon Belgrade, pp. 16–28.

Cooler, P. L. Sumo, 1987. Tokyo Weatherhill, p. 95-139

Prof. Dr. Marković. Lj.; Jotov, M.; Radenkovic, S.; Backović, N., 2016. Japan at the Dawn of Modernization, University of Belgrade, Faculty of Philology, Belgrade, p. 56.

Imaj.M., 2017. Kaizen: The Key to Japanese Business Success, Kaizen Institute, Serbia, Belgrade
Imaj.M., 1986. "KAIZEN: The Key to Japan’s Competitive Success," by The Kaizen

Musashi, M. Kunemote, and J. Mishima, 2013. The Book of Samurai
Belgrade, Tennessee, and Plateau, pp. 11–37

Nešić, M., 2014. Kaizen as a business philosophy for sports organizations, Faculty of Sport and Tourism, Novi Sad, TIMS AKTA, pp. 101-111

Ratković.T., Development possibilities of sport as a component of the national economy in an international business environment, doctoral thesis, Zadar, 2018

Rašković. M. 2016. Japanese culture and the Toyota system, Belgrade, Faculty of Philology

Smith, C.T. (2008). Introduction to Sport Marketing Oxford, OX: Butterworth-Heinemann

Turšinović, Ž., Sport and Kaizen, Belgrade, 2019., Quality yesterday, today, and tomorrow, p. 10
Internet sources:
https://www.soccerphile.com/soccerphile/archives/wc2002/fo/co/jf.html
https://www.soccerphile.com/soccerphile/archives/wc2002/fo/co/jf.html
https://www.tofugu.com/japan/japanese-baseball-history/
http://www.oldtokyo.com/a-history-of-tennis-in-japan-c-1920/
https://guidable.co/entertainment/sports/the-history-of-rugby-in-japan/
https://www.jica.go.jp/english/about/mission/index.html
https://www.kaizenmastery.com/sport-coaching
Objavljeno
2024/01/24
Rubrika
Članci