ДУША, КВАНТНА СТРУКТУРА И МОЗАК – БИОЛОШКО-ФИЗИЧКИ АСПЕКТИ И ТЕОЛОГИЈА

  • Драган M. ПАВЛОВИЋ
  • Дарко М. ЂУРЂЕВИЋ
Ključne reči: душа, квантна теорија, микротубули, Penrose-Hameroff модел, декохеренца, енформија, квантно уплитање

Sažetak


Религија говори о души као суштини човековог бића али и савремене неуронауке и физика у својим истраживањима постају све ближе овом концепту. Душа је бесмртна по благодати. Из православног хришћанског аспекта највиши степен развоја људске душе је откривање и усмерење душе према Богу.

У основи целе физике лежи принцип акције из кога се изводе сви основни закони физике, а максимали облик овог принципа би одговарао биолошком понашању. Живи организми би се понашали као последица каузално одређених квантних процеса што још увек очекује експерименталне доказе. Penrose-Hameroff-љев модел сматра „душу“ квантним компјутером који постоји и у материјалном свету док је људска јединка жива, али по биолошкој смрти наставља живот у финој квантној структури створеног света. Према актуелним хипотезама у супресији квантних ефеката на макроплану учествује процес декохеренце, који настаје када квантни објекат ступа у контакт са околином.

Penrose-Hameroff-љев модел претпоставља да су тубулини квантне јединице у микротубулним квантним компјутерима. Дерандомизација (у смислу уређености), насупрот ентропије (у смислу неуређености) је битан предуслов живота. Дерандомизацију (уређеност) омогућује енформија. Неопходност увођења „трећег“ базичног принципа у теорију о „свему“ одражава неодрживост искључиво материјалистичког приступа. Новија истраживања не потврђују значај микротубула.

Могли би рећи да и наука и религија говоре о истим или сличним феноменима, спознатим на различите начине, са другачијом терминологијом али које конвергују.

Reference

Alfeyev 2009: Hilarion Alfeyev. „Eschatology”, in Mary B. Cunningham – Elizabeth Theokritoff, eds. The Cambridge companion to Orthodox Christian theology. Cambridge UK: Cambridge University Press.
Archbishop Chrysostomos 2006. „Eastern Orthodox theology and the nexus between the body, soul, and spirit”. in: Archbishop Chrysostomos. A guide to Оrthodox psychotherapy: the science, theology, and spiritual practice behind it and its clinical applications. Lanham, MD: University Press of America.
Ball 2017: Philip Ball. Nobody understands what consciousness is or how it works. Nobody understands quantum mechanics either. Could that be more than coincidence? http://www.bbc.com/earth/story/20170215-the-strange-link-between-the-human-mind-and-quantum-physics. 16 February 2017.
Bartheld, Bahney, Herculano-Houzel, 2016: Christopher von S. Bartheld, Jami Bahney, Suzana Herculano-Houzel. „The search for true numbers of neurons and glial cells in the human brain: A review of 150 years of cell counting”. J Comp Neurol 524 (18), 3865-95.
Bohr 1933: Bohr Niels. „Light and Life”. Nature 131, 421-423; 457-459.
Bulkeley 2005: Kelly Bulkeley. Introduction. in: Kelly Bulkeley, ed. Soul, Psyche, Brain. New York, NY: Palgrave Macmillan™, and Basingstoke, Hampshire, England: Houndmills.
Vannini 2007: Antonella Vannini. „Quantum Models of Consciousness”. Syntropy 1, 130-146.
Vedral 2011: Vlatko Vedral (2011). „Living in aquantum world”. Scientific American 304 , no. 6, 38-43.
Дамаскин 2001: Јован Дамаскин. Тачно излагање православне вере. Београд – Никшић: Агенција Јасен –ΑΛΗΘΕΙΑ.
Georgiev, Glazebrook 2018: Danko D. Georgiev, James F. Glazebrook. „The quantum physics of synaptic communication via the SNARE protein complex.” Prog Biophys Mol Biol 135, 16-29.
Grandpierre 2007: Grandpierre Attila. „Biological extension of the action principle: endpoint determination beyond the quantum level and the ultimate physical roots of consciousness,” NeuroQuantology 5, no. 4, 346-62.
Đorđević, Živanović, Pavlović, Mihajlović, Stašević Karličić 2017: Jelena Đorđević, Marko Živanović, Aleksandra Pavlović, Goran Mihajlović, Ivana Stašević Karličić, Dragan Pavlović. „Psychometric evaluation and validation of the Serbian version of “Reading the Mind in the Eyes” test. Psihologija 50, no 4, 483-502.

Зизјулас 1985: Јован Зизјулас. „Од маске до личности”. Богословље 29, 1-2, 17-40.
Zizzi 2006: Paola Zizzi. „Consciousness and Logic in a Quantum-Computing Universe”, Jack A. Tuszynski (eds). The Emerging Physics of Consciousness. The Frontiers Collection. Springer, Berlin, Heidelberg.
Јанарас 2000: Христо Јанарас. Азбучник вере. Нови Сад, Беседа.
Јевтић 2018: Атанасије Јевтић. Од слободе ка љубави, Призрен: Епархија рашко-призренска, Богословија Св. Кирила и Методија.
Jones 2005: James W. Jones. „Brain, Mind, and Spirit”. in: Bulkeley K, ed. Soul, Psyche, Brain. New York, NY: Palgrave Macmillan™, and Basingstoke, Hampshire, England: Houndmills.
Кубат 2008: Родољуб Кубат. Основе старозаветне антропологије. Београд – Нови Сад, Православни богословски факултет – Беседа.
Ларше 2008: Клод-Жан Ларше. Теологија болести. Центар ѕа црквене студије, Ниш.
Lee 2014: Joseph Lee. „The brain and the soul,” The Way 53, no. 1 (January 2014), 35-48.
Mountcastle 1997: Vernon Benjamin Mountcastle. „The columnar organization of the neocortex.” Brain 120, 701-22.
Nichols 1999: Aidan Nicholas. Light from the east. Authors and themes in orthodox theology. London: Sheed & Ward.
Ниски 2003: Григорије Ниски. О стварању човека. у: Господе, ко је човек?, Београд.
Papademetriou 1986: George C. Papademetriou. „An Orthodox Christian view of man”. ThAthen 57, 777-792.
Павловић 2012: Драган М. Павловић. Неуропсихологија, бихевиорална неурологија и неуропсихијатрија. Београд: Орион Арт, 2012. / Pavlović, Dragan M. Neuropsychology, behavioral neurology and neuropscychiatry. Belgrade, Orion Art.
Павловић 2019: Драган М. Павловић Неуротеологија – размеђе вере и неуронаука. у. Второй Международный конгресс православных ученых в Сербии, Польше, Белоруссии «Христианство и вызовы современного общества». Ниш, Сербия; Супрасль, Польша; Полоцк, Белоруссия, 276-282.
Павловић, Павловић 2016: Драган М. Павловић, Александра М. Павловић. Више кортикалне функције. Основе неурологије понашања и неуропсихологије. Београд. Орион Арт.
Павловић, Павловић 2018: Драган М. Павловић, Александра М. Павловић. Неуропсихологија. Од структуре до функције мозга. Београд: Орион Арт.
Влахос 2010: Јеротеј Влахос. Православна психотерапија. Наука Светих Отаца. Београд, Образ светачки.
Ракочевић, Јеленковић 2021: Милоје М. Ракочевић, Предраг Јеленковић. „Могуће интеракције науке и религије”. Црквене Студије 18, Ниш, 141-155.
Penrose, Hameroff 1995: Roger Penrose, Stuard Р. Ј. Hameroff. Conscious Stud 2, 99.
Phillips, Quake, 2006: Rob Phillips, R. Steve Р. Quake. „The Biological Frontier of Physics”. Physics Today 9, no. 5, 38-43.
Popper, 1959: Karl Popper. The logic of scientific discovery. London and New York: Routledge.
Popper, Eccles 1997: Karl Poppe, John Eccles. The self and its brain: an argument for interactionism. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag.
St. Gregory of Nyssa 2016. On the making of man. Aeterna Press.
Станојевић, Крстић: 2021: Станојевић Драган, Мирослав Крстић. „Преглед савремених истраживања религиозности и менталног здравља”. Црквене студије 18, Ниш, 157-172.
Sung 2006: Wokyung Sung. „Biological Physics – the Golden Crossroads between Physics and Life”. Crossroads: Journal of Asia Pacific center for Theoretical Physics 4, 1-3.
Свето Писмо. Нови Завет (2010): Београд, Свети Архијерејски Синод СПЦ.
Szent-Györgyi 1968: Albert Szent-Györgyi. „Bioelectronics”, Science 161, 988-990.
Toit 2002: Cornel W. du Toit. „The metaphysical mind in its physical environment: Religious implications of neuroscience”. HTS 58, no. 3, 1011-1031.
Флоровски 2005: Георгије Флоровски. „О бесмртности душе”. у: Црква је Живот, Београд, Образ светачки.
Hameroff, Chopra 2012: Stuard Hameroff, Deepak Chopra. „The “Quantum Soul”: A Scientific Hypothesis”. in: Alexander Moreira-Almeida – Franklin Santana Santos, editors. Exploring Frontiers of the Mind-Brain Relationship. (Springer Science+Business Media, LLC, 79-93.
Harrison 2009: Nonna Verna Harrison. „The human person as image and likeness of God.” in: Mary B. Cunningham – Elizabeth Theokritoff, eds. The Cambridge companion to Orthodox Christian theology. Cambridge UK: Cambridge University Press.
Hari 2014: Syamala D. Hari. „Quantum interactive dualism and Libet’s causal anomalies”. NeuroQuantology 12, no. 2, 247-261.
Watson, Bernard 2003: Donald Е. Watson, Williams, O. Bernard. „Eccles' model of the self controlling its brain”. NeuroQuantology 1, 119-128.
Wiesendanger 2016: Mario Wiesendanger. „Eccles' perspective of the forebrain, its role in skilled movements, and the mind-brain problem.” Prog Neurobiol 78, no. 3-5, 304-21.
Wolf 2016: Fred Alan Wolf. „Is the mind/soul a platonic akashic tachyonic holographic quantum field? Cosmos and History”. The Journal of Natural and Social Philosophy 12 (2), 276-300.
Objavljeno
2024/03/13
Rubrika
Članci