СВЕТОСАВЉЕ И МЕДИАЛА: ПАРАДИГМА УМЕТНИЧКОГ ПОКРЕТА

  • Милош Р. МИЛОВАНОВИЋ
Ključne reči: интегрално сликарство, перспектива, иконографија, космологија, исихазам, континуум, руска авангарда

Sažetak


Уметност Медиале је сагледана у светлости светосавског предања чији космолошки израз представља иконографија византинског стила. На њу се надовезује интегрално сликарство Леонида Шејке чији је мистични вертикализам установио парадигму овог покрета. Архитектура Предрага Ристића и геометријска теорија која је прати расветљавају Медиалу у појмовима континуума и исихастичке теологије. Они сажимају кључне поставке сложеног програма, битне за поимање светосавља које је развијено током XX века. Изведени закључци неговештавају савремени значај уметничког покрета ком су припадали Леонид Шејка, Миро Главуртић, Оља Ивањицки, Милић од Мачве, Милован Видак, Светозар Самуровић и Коста Брадић, а блиски су му такође били Дадо Ђурић, Владимир Величковић, Љуба Поповић и други.

Reference

Борисављевић 1948: Милутин Борисављевић. Оптичко-физиолошка перспектива, Београд: Министарство грађевина ФНРЈ.
Велимировић 2002: Николај Велимировић. Живот Светог Саве, Зрењанин: Петровград.
Вукотић 1977: Синиша Вуковић. „Медиала или континуум вредности и значења“. Градац: часопис за књижевност, уметност и друштвена питања, год. 5, књ. 17—18, 106—109.
Главуртић 1977: Миро Главуртић. „Прилог за повест Медиале“. Градац: часопис за књижевност, уметност и друштвена питања, год. 5, књ. 17—18, 35—53.
Ђурић 1995: Војислав Ј. Ђурић. „Узори Светог Саве“. Летопис Матице српске, год. 171, књ. 455, 491—498.
Елијаде 2015: Мирча Елијаде. Слике и симболи, Београд: Factum издаваштво.
Јовановић 2005: Томислав Јовановић (ур.) Варлаам и Јоасаф, Стара српска књижевност у 24 књиге, књ. 2, Београд: Српска књижевна задруга.
Кукић 1993: Бранко Кукић. Пут у замак: есеји о Леониду Шејки, Београд: Рад.
Лабулеј 1859: Édouard René de Laboulaye. „Variété“. Journal des débats politiques et litéraires, Jeudi 21. Juillet, 3—4; Mardi 26. Juillet, 2—3.
Лоски 2003: Владимир Лоски. Оглед о мистичком богословљу Источне цркве, Света гора: Манастир Хиландар.
Мамфорд 2010: Луис Мамфорд. Култура градова, Нови Сад: Mediterran Publishing.
Миловановић 2019: Милош Миловановић. „Исихазам и календарско питање“. Исихазам у животу Цркве српских и поморских земаља, Златко Матић (ур.) Манастир Тумане, 14. септембар 2019, Институт за систематско богословље ПБФ – Одбор за просвету и културу Епархије пожаревачко-браничевске – Манастир Тумане, Београд – Пожаревац, 157—173.
Миловановић 2020: Милош Миловановић. „Комплексност стваралаштва и комуникације“. Зборник радова: Прва међународна конференција смартарт – уметност и наука у примени: Од инспирације до интеракције, Београд, 28—30. новембар 2019, Београд: Факултет примењених уметности, 379—393.
Миловановић & Вујовић 2019: Miloš Milovanović & Višnja Vujović. “Is there an Eastern Christian aesthetics?” ICA 2019 Belgrade: 21st International Congress of Aesthetics – Proceedings, Nataša Janković & Boško Drobnjak & Marko Nikolić (eds.) Belgrade 22—26 July 2019, Belgrade: Faculty of Architecture, 2097—2104.
Миловановић & Милићевић 2008: Милош Миловановић & Вукашин Милићевић. „Вечност у једноме сату“. Саборност: часопис епархије Браничевске, год. 2, 273—287.
Миловановић & Томић 2016: Miloš Milovanović & Bojan M. Tomić. “Fractality and self-organization in the Orthodox iconography”. Complexity, vol. 21, no. S1, 55—68.
Поповић 1993: Јустин Поповић. Свтосавље као философија живота, Ваљево: Манастир Ћелије.
Радојчић 1952/53: Светозар Радојчић. „Једна сцена из романа о Варалааму и Јоасафу у Цркви Богородице Љевишке“. Старинар: орган Археолошког института, год. 3/4, 77—81.
Радојчић 1955: Светозар Радојчић. „Индија у нашој старој књижевности и уметности“. Међународна политика, год. 6, књ. 115, 13—14.
Ристић 1977: Предраг Ристић. „Медиала је била средина“. Градац: часопис за књижевност, уметност и друштвена питања, бр. 5, књ. 17—18, 110—114.
Ристић 2017: Предраг Ристић. Колач, Шабац: Глас Цркве.
Сантив 1907: Pierre Saintyves. Les Saints Successeurs des Dieux: essais de mythologie chrétienne, Paris: Librairie critique.
Шејка 1964: Леонид Шејка. Трактат о сликарству, Београд: Нолит.
Шејка 1972: Леонид Шејка. „Белешке о фигуративном сликарству“. Дело: месечни књижевни часопис, год. 18, књ. 10, 1095—1099.
Шејка 1982: Леонид Шејка. Град-ђубриште-замак, књ. 2, Београд: Књижевне новине.
Шпенглер 2010: Освалд Шпенглер. Пропаст запада, Београд: Утопија.
Objavljeno
2024/05/09
Rubrika
Članci