ТЕРОРИЗАМ ХРВАТСКОГ РЕВОЛУЦИОНАРНОГ ПОКРЕТА - УСТАША

  • Борис Љ. БУРСАЋ
Ključne reči: тероризам, Усташа - Хрватски револуционарни покрет, Хрватски ослободилачки покрет, Крижари, Хрватско револуционарно братство, Лубурићевци, Хрватско крижарско братство

Sažetak


Људска историја обележена је различитим терористичким деловањима, стога можемо рећи да тероризам карактерише скоро све епохе људске цивилизације. Од јеврејске зилотске групације познатије као Сикари, преко шитске верске секте Асасина из 11. века па све до Француске револуције, Пролећа народа и познатих бомбашких напада и атентата, тероризам као облик насиља представља једну од водећих претњи безбедности. Таласи тероризма у последњих 100 година запљускују савремену цивилизацију а сваки талас са собом носи неки нови облик терористичке активности. Један такав талас „запљуснуо“ је и простор бивше Југославије и на светлост дана „избацио“ једну терористичку творевину коју у литератури препознајемо као Усташа - Хрватски револуционарни покрет. Управо ће овај покрет,  његов настанак и еволуција бити предмет детаљне анализе овог научног рада, такође ћемо посебну пажњу посветити радикалној идеологији покрета, терористичким активностима и злочинима, поготово над српским становништвом.

Reference

Andress 2006: Andress David. The Terror: The Merciless War for Freedom in Revolutionary France. Farrar, Straus and Giroux, 179.
Бурсаћ - Глумац 2017: Бурсаћ Борис - Глумац Станислав. Терористичке организације у 19 веку. FBIM Transactions, Вол. 5, Broj. 1 , страна 32-44.
Booswort 2006: Booswort Richard.Mussolini's Italy: Life Under the Fascist Dictatorship, 1915-1945. New York: The Penguin Press, 284.
Вукушић 2012: Вукушић Боже. ХРБ - Рат прије рата. Загреб: Клуб хрватских повратника из исељеништва.
Димитријевић 2017: Димитријевић Бојан. Усташка војска НДХ 1941-1945 - одговор Милану Кољанину. Полемике, страна 189.
Djokić 2003: Djokić Dejan. Yugoslavism: Histories of failed Idea, 1918–1992. The University of Wisconsin Press, 19.
Јареб 2007: Јареб Марио. Усташко-домобрански покрет од настанка до травња 1941. Анали Завода за повијесне знаности Хрватске академије знаности и умјетности у Дубровнику, страна 126-127.
Kaplan 2021: Kaplan Jeffrey. Waves of Political Terrorism. Oxford University Press, 24.
Кризман 1987: Кризман Богдан. Анте Павелић и усташе.Загреб: Глобус.
Lane-Poole 1906: Lane-Poole Stanley. Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem. G. P. Putnam's Sons, 131-147.
Петрановић 1988: Петрановић Бранко. Историја Југославије 1918-1988. Нолит, страна 179.
Петров - Станковић 2020: Петров Владан, Станковић Марко. Уставно право. Правни факултет - Универзитет у Београду, страна 133.
Петровић 2008: Петровић Александра. Велики процеси на филмској траци. Политика, страна 1-2.
Пешут 1995: Пешут Мане. Крајина у рату 1941−1945. Београд, страна 51.
Rapoport 2013: Rapoport David. The four waves of modern terror: International dimensions and consequences. An International History of Terrorism: Western and Non-Western Experiences, 1-29.
Раделић 2011: Раделић Зденко. Крижари - герила у Хрватској 1945.-1950. Загреб: Хрватски институт за повијест, страна 523-587.
Симеуновић 2009: Симеуновић Драган. Тероризам, општи део, Београд: Правни факутет у Београду, страна 100. страна 109.
Симеуновић 2009: Симеуновић Драган. Тероризам, општи део, Београд: Правни факутет у Београду, страна 109.
Суботић 2022: Суботић Момчило. О вишестраначју код Срба - Политиколошки историјски аспект. Београд: Институт за политичке студије, Политичка ревија 1/2022, страна 51-69.
Tomasevich 2002: Tomasevich Jozo. War and Revolution in Yugoslavia, 1941-1945: Occupation and Collaboration. Stanford University Press, 34.
Трифковић 2016: Трифковић Срђа. Усташе, балканско срце таме.Београд: Катена мунди.
Yeomans 2013: Yeomans Rory. Visions of Annihilation: The Ustasha Regime and the Cultural Politics of Fascism, 1941-1945. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗВОРИ

Time 1981: Biological Warfare: Dark Harvest. https://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,922652,00.html. 20.05.2022.
Гарашанин 2023: Гарашанин Миомир. Борбена црква и крижари. Београд: Политика: https://www.politika.rs/scc/clanak/580985/Borbena-crkva-i-krizari. 18.01.2024
Јанковић 2009: Јанковић Зорица. Марсејски атентат. Време: https://vreme.com/mozaik/marsejski-atentat/. 18.01.2024
Карановић 2020: Карановић Огњен. Односи Срба и Хрвта у Краљевини СХС 1928/29. године - Убиство Стјепана Радића. Нови Сад: Културни центар Новог Сада: https://www.kcns.org.rs/agora/odnosi-srba-i-hrvata-u-kraljevini-shs-1928-29-godine-ubistvo-stjepana-radica/ . 18.01.2024
Wikiizvor 2024: Wikiizvor. Устав хрватске револуционарне организације "Усташе" https://hr.wikisource.org/wiki/Ustav_hrvatske_revolucionarne_organizacije_%22Usta%C5%A1e%22 . 18.01.2024
Objavljeno
2024/03/13
Rubrika
Članci