ЗИДНО СЛИКАРСТВО У ЦРКВИ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА У ДОБРОТИНУ КОД ЛИПЉАНА

  • Ивана С. ЖЕНАРЈУ РАЈОВИЋ
Ključne reči: Добротин, Хаџи Костадин Крстев, зограф Игњат, зидно сликарство, црквена уметност XIX века, Рашко-призренска епархија

Sažetak


Црква Светог Димитрија у Добротину код Липљана, обновљена, осликана и опремљена у другој половини XIX века представља леп пример црквене уметности и верске обнове овог периода у Рашко-призренској епархији. Цркву је осликао велешки зограф Хаџи Костадин Крстев 1862. године, у време када је сликао и иконе за тамошњи иконостас. Предмет рада је изузетно богат програм зидног сликарства којим су покривене све зидне површине у цркви 

Reference

Бабић 1975: Гордана Бабић. „О живописаном украсу олтарских преграда“. Зборник за ликовне уметности 11, 3–41.
Гергова 2003: Иванка Гергова. „Иконография на помениците през поствизантийския период в България“. Зборник Матице српске за ликовне уметности 32–33, 61–70.
Гогољ 1995: Николај Гогољ. Тумачење Божанствене Литургије. прев. Александар Радојковић, Београд: Логос.
Женарју 2013: Ивана Женарју. „Зидно сликарство у цркви Свете Петке у селу Стража код Гњилана“. Баштина, 35, 315–343.
Женарју Рајовић 2016: Ивана Женарју Рајовић. Црквена уметност XIX века у Рашко-призренској епархији (1839–1912). Лепосавић: Институт за српску културу.
Женарју Рајовић 2018: Ивана Женарју Рајовић. „Зидно сликарство у цркви Светог Николе у Косовској Каменици“. Саопштења, L, 317–336.
Женарју Рајовић 2019: Ивана Женарју Рајовић. „Иконостас Хаџи Костадина Крстева у цркви Светог архангела Гаврила у Великом Ропотову код Гњилана“. Патримониум.мк, Списание за културното наследство – споменици, реставрација, музеи, 9, 14, 271–282.
Зоитакис 2008: Афанасий Зоитакис. Традиционное просветительство в Греции в XVIII веке: Косма Этолийский и Никодим Святогорец. Москва: Святая Гора.
Ивановић 1987: Милан Ивановић. „Црквени споменици, XIII–XX век“. Задужбине Косова, споменици и знамења српског народа. Ур. Атанасије Јевтић. Београд: Богословски факултет; Призрен: Епархија рашко-призренска Призрен, 387–547.
Ивановић 1998: Ивановић Милан. „Натписи и орнаменти на надгробним плочама, иконама и звонима српских цркава на Косову и Метохији XIV–XIX/XX век“. Косовско-метохијски зборник 2, 13–36.
Макуљевић 2003: Ненад Макуљевић. „Средњовековне теме у српском црквеном сликарству XIX века, Прилог рецепцији националног средњовековног наслеђа у српском сликарству XIX века“. Поствизантијска уметност на Балкану, I том, Зборник Матице српске за ликовне уметности 32–33, 193–211.
Макуљевић 2006: Ненад Макуљевић. Црква Светог Архангела Гаврила у Великом Градишту. Велико Градиште: Српска православна црквена општина.
Михаиловић 1985: Радмила Михаиловић. „Црква Ваведења Богородице манастира Бођани (Иконографија „женске цркве“ – припрате)“. Зборник Матице српске за ликовне уметности 21, 205–220.
Николовски 1984: Николовски Антоние. „Уметноста на XIX век во Македонија (извод од студијата)“. Културно наследство 9, 5–37.
Поповић 1995: Бојана В. Поповић. „Програм живописа у олтарском простору“. Зидно сликарство манастира Дечана, грађа и студије. Ур. Војислав Ј. Ђурић. Београд: САНУ, 77–97.
Свети Козма 2000: Свети Козма Етолски, поуке и пророчанства. Ур. Радомир Никчевић. Цетиње: Светигора.
Тимотијевић 1998: Мирослав Тимотијевић. „Serbia sacra и Serbia sancta у верско-политичком програму Карловачке митрополије“. Свети Сава у историји и традицији, Ур. Сима Ћирковић. Београд: САНУ, 387–431.
Томановић 1899: Лазар Томановић. Г. Руварац и Montegrenina. Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.
Objavljeno
2024/03/20
Rubrika
Članci