ИНИЦИЈАТИВА „ОТВОРЕНИ БАЛКАН“ ПУТ ОД ИДЕЈЕ ДО ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

  • Зоран М. РИСТИЋ
  • Александар M. ДАМЊАНОВИЋ
  • Драган M. НЕДЕЉКОВИЋ
Ključne reči: Интеграције, заједничко тржиште, регионална сарадња, одрживи развој, слобода кретања

Sažetak


Судбину земаља Западног Балкана током историје углавном су одређивали политички фактори, а њихово укључивање у интеграционе процесе представља покушај да се економским факторима и одрживом развоју да примат, у односу на политичке факторе. Данас наилазимо на велики број коментара, изјаве експерата и представника политичких организација о потенцијалним ефектима иницијативе „Отворени Балкан“, али и на недостатак озбиљнијиј теоријских и емпиријских истраживања о њеном напретку и потенцијалним ефектима на одрживи развој региона. Управо због наведеног, аутори овог рада пажњу посвећују проналажењу одговора на питање како се развијала ова иницијатива и који су њени потенцијални ефекти на одрживи развој, односно у којој мери она доприноси повећању благостања чланица и земаља у окружењу. Емпиријски докази за прихватљивост најважнијих ставова и закључака који се у раду износе, обезбеђени су кроз истраживање у коме је учествовао први аутор овог рада, а на основу података које је прикупила Агенција Фактор Плус у свим земљама потписницама иницијативе.

Reference

Balkans Policy Research Group. (2021). Регионална сарадња на Западном Балкану Регионалног Економског Подручја, „мини-шенгена“ и Заједничког Регионалног Тржишта https://balkansgroup.org/wp-content/uploads/2021/02/Regionalna-saradnja-na-Zapadnom-Balkanu_KOMPARATIVNA-ANALIZA-REGIONALNOG-EKONOMSKOG-PODRUČJA-„MINI-ŠENGENA“-I-ZAJEDNIČKOG-REGIONALNOG-TRŽIŠTA_WEB-1.pdf
Блажевска К. (2022). Отворени Балкан пред отвореним питањима https://www.dw.com/sr/otvoreni-balkan-pred-otvorenim-pitanjima/a-62057329
Bown, C. P., Lederman, D., Pienknagura, S., Robertson, R. (2017). Better Neighbors: Toward a Renewal of
Economic Integration in Latin America. Washington, DC: World bank.
Chairʼs Conclusion. (2019). Retreived from https://officialgazette.gov.gy/index.php/publications/1210-official-gazettes-21st-december-2019
Ђукановић, Д., Ђорђевић, Б. (2020). (2020). „Мали Шенген” – концепт, имплементација и контроверзе. Међународни проблеми. Година LXXII, бр 3/2020. Институт за међународну политику и привреду, Београд. 595-619.
European Western Balkans. (2020а). Вучић, Заев и Рама одржали су видео састанак о „Мини-шенгену“. https://europeanwesternbalkans.com/2020/10/30/vucic-zaev-and-rama-held-a-video-meeting-on-mini-schengen/
European Western Balkans. (2020б). Северна Македонија, Албанија и Србија потписале меморандум за борбу против коронавируса. https://europeanwesternbalkans.com/2020/11/09/north-macedonia-albania-and-serbia-signed-amemorandum-to-fight-coronavirus/
Joint Declaration by the President of the Republic of Serbia, Prime Minister of the Republic of Albania and the Prime Minister of the Republic North Macedonia on Implementing the EU Four Freedoms in the Western Balkans. (2019). https://fer.org.rs/wp-content/uploads/2019/11/Deklaracija-tri-predsednika-09.10.2019.-Final-Public.docx
Јововић, Д, Иваз, М. (2021), Регионалне економске интеграције, Универзитет у Приштини, Правни факултет.
Куртов, Д., Славковић, Р. (2017). Економске интеграције као фактор безбедности држава. Војно дело. Универзитет одбране Војна академија. Београд. вол. 69, бр. 8, 222-239.
Лопандић, Д. (2021). Реформа Европске уније, Западни Балкан и Србија Закаснела интеграција. https://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/monog/article/download/497/450/
Matthew, H., (2019). Western Balkan leaders plot their own 'mini-Schengen' zone. https://www.euronews.com/2019/11/11/western-balkan-leaders-plot-their-own-mini-schengen-zone
Марушић, С. Ј., (2021). Balkan ‘Mini-Schengen’ Leaders Eye Open Borders by 2023. https://balkaninsight.com/2021/07/29/balkan-mini-schengen-leaders-eye-open-borders-by-2023/
Милутиновић, С. (2021), „Теоријско-емпиријска гледишта о ефектима економских интеграцијас“ Економски видици, XXVI (2021), Бр. 3-4, стр. 287 – 299.
Ohrid Summit – 10 November 2019: Accelerating the Implementation of the EU Four Freedoms in the Western Balkans. (2019). https://europeanwesternbalkans.com/ 2019/11/10/leaders-agree-on-further-steps-towards-mini-schengen-in-ohrid/
Отворени Балкан 2021: Један глас и шанса за све https://www.ifimes.org/ba/istrazivanja/otvoreni-balkan-2021-jedan-glas-i-sansa-za-sve/4973
Отворени Балкан 2022 (2022). Инструмент за суочавање са кризама - зима 2022/23. https://www.ifimes.org/ba/istrazivanja/otvoreni-balkan-2022-instrument-za-suocavanje-sa-krizama-zima-202223/5081
Поповић Петровић, И., Бјелић, П. (2018). Европска трговинска интеграција, Универзитет у Београду Економски факултет, Београд.
RFE/RL's Balkan Service. (2021). Serbia, North Macedonia, Albania Push Forward On 'Open Balkans' Initiative. https://www.rferl.org/amp/serbia-macedonia-open-balkans/31384360.html#aoh=16277336248243&_ct=1627735176495&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%3A%20%251%24s
Рапаић, С. (2020). „Мали Шенген” као могућност нове регионалне економске интеграције. Међународни проблеми. Година LXXII, бр 3/2020. Институт за међународну политику и привреду. Београд, 566-594.
Ристић З. (2022). Потенцијални позитивни економски ефекти иницијативе „Отворени Балкан“, Policy Report, Конгрес Српско Америчког пријатељства, Београд.
Ристић, Ж., Ристић, К. (2013). Међународна економија и финансије, ЕтноСтил, Београд.
Симић, Ј., (2019). Three countries agree mini Schengen in the Balkans. www.euractiv.com
Ташковић, М. (2019). „Мали Шенген“ нам доноси уштеде и јединствено тржиште, али и ове изазове. https://www.blic.rs/vesti/politika/mali-sengen-nam-donosi-ustede-i-jedinstveno-trziste-ali-i-oveizazove/2bl0h50
Заједничка изјава учесника састанка иницијативе Отворени Балкан: „Будућност проширења – поглед из региона“ https://www.predsednik.rs/docs/2021/11/04/saopstenje-za-medije-zajednicka-izjava-open-balkan-04.11.2021..pdf
Заједничко регионално тржиште. (2021). https://api.pks.rs/storage/assets/Common%20Regional%20Market%20Factsheet%20%E2%80%93%20verzija%20na%20srpskom.PDF
World Bank Group (2017). Западни Балкан: Биљешке о регионалној економској интеграцији. https://documents1.worldbank.org/curated/pt/466791499701754727/pdf/117236-BOSNIAN-x-WB-Regional-Economic-Integration-Issues-Notes-7-July-2017-translation.pdf
World Bank Group (2022). Western Balkans Regular Economic Report No.19 Subdued Recovery. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35509/ Subdued-Recovery.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Objavljeno
2024/03/25
Rubrika
Članci