ИМОВИНА СРПСКЕ КРАЉЕВСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА У БЕОГРАДУ ПРЕМА РЕГИСТРУ ТАПИЈА 1930 - 1934. ГОДИНЕ

  • Снежана Б. АЛЕКСИЋ
Ključne reči: тапија, Српска Краљевска Академија Наука, Суд општине града Београда

Sažetak


Почетком 30-их година ХХ века у Београду је формирана евиденција о власништву над непокреностима. Радило се о тапијама које је сопственицима издавао Суд општине града Београда.  Издато је укупно 12.471 тапија, од којих је 10 потврђивало власништво Српске Краљевске Академије Наука.  Данас се ове тапије чувају у Историјском архиву Београда. Исте су, као приказ  архивске грађе,  приређене у овом раду, са циљем да допринесу широј слици о уређењу  имовинско-правних односина у Београду у времену Краљевине Југославије. Како тапије осим података о непокретностима сопственика садрже и  податке о имовини одређених личности који се јављају у улози граничара, исте могу послужити и просопографији Београда.  У овом раду, као репрезентативни пример тапијског ситема у Београду, због нарочитог националног значаја који поседује Српска Краљевска Академија Наука,  одабране су тапије које сведоче о њеној имовини. 

Reference

Историјски архив Београда - фонд Општина град Београда (ф6): кут.1383 - тапија 1799;
кут.1403 - тапија 6373; кут.1415 - тапија 8860; кут.1415 - тапија 8861; кут.1416 - тапија 8933; кут.1418 - тапија 9433; кут.1418 - тапија 9434; кут.1418 - тапија 9435; кут.1422 - тапија 10414; кут.1424 - тапија 10823.
Историјски архив Београда - фонд Скупштина града Београда (ф17): предмет 7.55-948.

Фонд: Управа града Београда (УГБ) – Картотека житеља (КЖ) – картони за: Михаило А. Пачић; Живко
С. Богдановић; Периша С. Стефановић; Олга Врангел; Бајлони Игњат.

Beogradske novine 1917: Bez autora. „Stručni savjetnici pri središtu za saobraćaj robom“, 18. april, 2.
Beogradske novine 1918: Bez autora. „Božićne svečanosti u Domu staraca i siročadi u Beogradu“, januar, 2.
Београдске општинске новине 1929: Без аутора. „Листа грађанског блока“, 29. јануар, 2.
Београдске општинске новине 1934: Без аутора „Списак лица којима је издата грађевинска дозвола“, 25.
јануар, 42
Београдске општинске новине 1935: „Списак лица којима су издате грађевинске дозволе“, 29. август, 476.
Београдске општинске новине 1935: Без аутора. „Списак лица којима су издате грађевинске дозволе“ , 13.септембар, 501.
Борба 1953: Без аутора. „Сведоци говоре о лажним сведочењима у Солуну“, 7. јун, 7.
Борба 1968: Без аутора. „Удружење носилаца Албанске споменице 1915-1916. године“, 20. фебруар,7
Бранич 1929: Без аутора. „Адвокати са територије Београдског Апелационог суда“, јул-децембар, 170.
Бранич 1934: Без аутора. „Записник 12. седнице Адвокатске коморе у Београду“, јул-август, 459.
Бранич 1938: Без имена аутора, „Записник 10. редовне скупштине Адвокатске коморе у Београду“, 1. октобар 583-584.
Време 1927: Без аутора. ,,Кандидатске листе још се спремају“, 6. август, 3.
Време.1927: Без аутора. ,,Припремање кандидатских листа“, 8. август, 1.
Време 1928: Без аутора. „Оглас“, 9. јун, 10.
Време 1930: Без аутора. „Правилник за извршење Закона о тапијама“, 3. фебриар, 1
Време 1932: Без аутора. „Читуља“, 6. јун, 7.
Време, 1941: Без аутора. ,,Читуља“, 26. јануар, 9.
Миленковић 1934: Д. Миленковић. „Катастар Београд“, Београдске општинске новине, Београд, бр. 1-3, Видовдан 1934.
Митровић 1983: Мирослав Митровић. ,,Смех на радију“. РТВ теорија и пракса, год.1983, књ.31, 110.
Обрадовић 1912: Срет. Ил. Обрадовић (ур.). Соколски годишњак 1911. Београд.
Паранос 1927: Теодор Паранос „Протест демократа“. Правда, 7. септембар, 3.
Перић 1934: Живојин Перић. Лично брачно право по српском Грађанском законику, Београд, 81-82.
Правда 1927: Без аутора. „Скупштина Београдске Берзе“, 23. мај, 4.
Правда 1927: Без аутора. „Скупштина Соколског друштва Београд 2“, 30. мај, 3.
Правда 1931: Без аутора. „Биланс појединих банака“, 24.април, 9.
Правда 1931: Без аутора. „Читуља“, 24. фебруар, 14.
Правда 1931: Без аутора. „Тестамент Живка Богдановића трговца“, 3. март, 7.
Правда 1933: Без аутора: „Прилози за београдску сиротињу“, 3. јануар, 14.
Правда 1934: Без имена аутора. „Скупштина пензионог фонда адвокатских комора у Београду, Скопљу и Подгорици“, 12. март, 3.
Правда 1937: Без аутора. „Бал 300 чуда“, 31. јануар, 10.
Правда 1937: Без имена аутора. „Пенсионо осигурање адвоката биће решено на ванредној скупштини“, 15. март 8.
Правда 1939: Без аутора. „Годишња скупштина Југословенског новинарског удружења секција Београд“, 3. април, 9.
Правда 1939: Без имена аутора. „Нова управа друштва за одгајивање племенитих голубова“, 16. фебруар, 8.
Службени војни лист 1929: Без имена аутора. ,,Читуља“, 1. март, 356-366.
Службени лист Српске књижевне задруге 1910: Без аутора. „Добротвори по 20-годишњем оснивачком
уплаћивању“, 1. јануар, 127.
Службени лист Српске књижевне задруге 1911: Без аутора. „Добротвори по 20-годишњем оснивачком уплаћивању“, 1. јануар, 114.
Службене новине Краљевине Југосавије 1930: Закон о издавању тапија на подручју апелационих судова у Београду и Скопљу и Великог суда у Подгорици, 7. фебруар.
Службене новине Краљевине Југославије 1930: Правилник за извршење Закона о издавању тапија, 7. фебруар.
Споменица педесетогодишњице београдске трговачке омладине 1880-1930, Београд, 1931, 187.
Стефановић 1916: Периша Стефановић. „Кореспоценција-оглас“ Београдске општинске новине. 5. јула, 4.
Стража 1915: Без аутора. „Страховита афера са опанцима“, 3. март, 1.
Трговински гласник 143: Без аутора. „Заслужним ученицима“. 3. јул, 4.
Objavljeno
2024/04/02
Rubrika
Članci