ПЕТАР СТАМБОЛИЋ (1913-2007) – СКИЦА ЗА БИОГРАФИЈУ

  • Петар Р. РИСТАНОВИЋ
Ključne reči: Петар Стамболић, СФРЈ, Савез комуниста Југославије, Савез комуниста Србије

Sažetak


У раду је скицирана биографија Петра Стамболића, комунисте, учесника рата против окупатора и револуције, високог партијског и државног функционера за време комунистичке Југославије. Стамболић, родом из Брезове код Ивањице, као студент се у Београду повезао са напредним студентским покретом, блиским забрањеној Комунистичкој Партији Југославије (КПЈ). Напредовао је у хијерархији Покрајинског комитета а Србију, и рат дочекао као један од истакнутијих српских комуниста. У први политичких план избио је након 1948, када је изабран за секретара Централног комитета (ЦК) КП Србије и председника владе Народне републике (НР) Србије. Током 1957, прешао је на функције у федерацији, прво на место председника Савезне народне Скупштине 1957-1963. а потом председника Савезног извршног већа (СИВ) 1963-1967. Врхунац каријере доживео је након пада Александра Ранковића, у чијој је смени активно учествовао. Све до 1984. задржао је функције на савезном нивоу, у председништвима ЦК СК Југославије и СФР Југославије. Захваљујући личном ауторитету сматран за најутицајнијег функционера из Србије током седамдесетих и прве половине осамдесетих.

Reference

Архив Србије
фонд Председништво СФРЈ (803)
фонд Канцеларија председника републике (837)
Историјски архив Београд
лични фонд Драже Марковића (2769)


Lukić 1990: Vojin Lukić. Brionski plenum. Obračun sa Aleksandrom Rankovićem: sećanja i saznanja. Beograd: Stručna knjiga.
Peta zemaljska konferencija KPJ 1980: Peta zemaljska konferencija KPJ (19-23. oktobar 1940), Beograd: Komunist.
Početak kraja SFRJ 1998: Početak kraja SFRJ: stenogram i drugi prateći dokumenti proširene sednice Izvršnog komiteta CK SKJ održane 14-16. marta 1962. godine. Arhiv Jugoslavije: Beograd.
Ранковић 2001: Александар Ранковић. Дневничке забелешке. Београд: Југословенска књига.
Савез комуниста у борби за националну равноправност 1968: Савез комуниста у борби за националну равноправност. Комунист: Београд.
Ћосић 2009: Добрица Ћосић. Лична историја једног доба: пишчеви записи. Књ. 2. Време отпора 1969-1980. Службени гласник: Београд.


Литература:
Glišić 2010: Vencelav Glišić. Susreti i razgovori : prilozi za biografiju Petra Stambolića. Službeni glasnik: Beograd.
Девић 2021: Немања Девић. Партизани у Србији 1941: oслободилачки или револуционарни рат? Службени гласник: Београд.
Đukić 1990: Slavoljub Đukić. Slom srpskih liberala: tehnologija političkih obračuna Josipa Broza. Filip Višnjić: Beograd.
Ђукић 1992: Славољуб Ђукић. Како се догодио вођа: борбе за власт у Србији после Јосипа Броза. Филип Вишњић: Београд.
Живковић 2018: Милутин Живковић. Између "Велике Албаније" и окупиране Србије. Нови Пазар, Тутин и Ибарски Колашин (1941-1944). Институт за српску културу: Лепосавић.
Jović 2003: Dejan Jović. Jugoslavija – država koje je odumrla. Uspon i pad Četvrte Jugoslavije (1974.-1990.). Prometej: Zagreb; Samizdat B92: Beograd.
Ко je ko u Jugoslaviji 1970: Ko je ko u Jugoslaviji: jugoslovenski savremenici. Hronometar: Beograd.
Мирковић 2018: Ена Мирковић. Благоје Нешковић. Институт за српску културу: Лепосавић.
Петрановић 1992: Бранко Петрановић. Србија у другом светском рату 1939-1945. Војноиздавачки и новински центар: Београд.
Ристановић 2019: Петар Ристановић. Косовско питање 1974-1989. Информатика: Београд; Прометеј: Нови Сад.
Ристановић 2020: Петар Ристановић. Илузија моћи. Српски критички интелектуалци и комунистички режим. Фондација Александар Невски, ИП Принцип: Београд.
Селинић 2022: Слободан Селинић. Србија 1980-1986. Политичка историја од Тита до Милошевића. Институт за новију историју Србије: Београд.
Чкребић 2009: Душан Чкребић. Поглед искоса: људи, судбине, коментари. Службени гласник: Београд.
Objavljeno
2024/04/04
Rubrika
Članci