МЕТАФИЗИЧКИ ПРОСТОРИ ТИШИНЕ МИЛОША КОРДИЋА

  • Марија С. ЈЕФТИМИЈЕВИЋ МИХАЈЛОВИЋ
Ključne reči: метафизичко песништво, метафизички пејзажи, урбани пејзажи, Ђорђо Де Кирико, тишина, енигма, мистерија

Sažetak


У раду се тумаче елементи претежно надреалистичке поетике у збирци Грло у ребрима савременог српског књижевника Милоша Кордића (1944), чији је стваралачки фокус од почетка био усмерен мање на човека, а више на стварност која га окружује. Кордићева слика света је не-антропоцентрична, заснована на надреалистичким представама флуидних реалитета и симболистичких, мистичних веза међу стварима и појавама, због чега је могуће успоставити интермедијални приступ „по сродности“ са метафизиком тишине „сликара снова“ Ђорђа де Кирика и његовом најпознатијом сликом „Мистерија и меланхолија улице“ (1914). Песник као да следи формулу овог великог италијанског сликара: „Треба сликати оно што се не види“, јер само таква (песничка) уметност открива енигме стварности која нас окружује и слути шта се скрива „с оне стране“ видљивог.  

Reference

Богутовић 2014: Драган Богутовић. „Милош Кордић стиховима лечио тугу прогнаника“. Вечерње новости, 6. април 2014. https://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:486014-Милош-Кордић-стиховима-лечио-тугу-прогнаника (приступљено: 20. 10. 2023).
Гордић 2021: Славко Гордић. „О видовима тематизације индивидуалног и колективног изгнаничког усуда у поезији Милоша Кордића“. Поља, Год. 65, бр. 527 (2021), 120–122.
Иванић 2015: Душан Иванић. „Утопијски калеидоскоп“. Летопис Матице српске, Год. 191, књ. 496, св. 1/2, јул-август, 173–176.
Кордић 1999: Милош Кордић. Изабране пјесме. Избор и поговор Милош Кордић, Загреб: Српско културно друштво: „Просвјета“.
Кордић 2023: Милош Кордић. Грло у ребрима. Београд: Српска књижевна задруга.
Коцић 2022: Љубиша Коцић. „Ниче – Де Кирико. Поетика носталгије за бесконачним“. Unus mundus: часопис за уметност, науку и културу, бр. 10 (2002), 119–145.
Marković 1988: Vito Marković. Poezija i metafizika. Beograd: Grafos.
Петковић 1978: Новица Петковић. „Светлости и сенке Мирослава Максимовића“. У: Мирослав Максимовић, Песме, Београд: Српска књижевна задруга.
Стефановић 1993: Јасмина Стефановић. „Ђорђо Де Кирико између традиционалног и модерног“. Свеске, Година V, бр. 15, Панчево, март 1993, 77–82.
Фридрих 2003: Хуго Фридрих. Структура модерне лирике: од средине 19. до средине 20. века. Превео Томислав Бекић, Нови Сад: Светови.
Шмид 1993: Виланд Шмид. „Седам градова Ђорђа Де Кирика (о митологији сликара – из каталога De Chirico, Centre Georges Pompidou, Париз, 1983. Свеске, Година V, бр. 15, Панчево, март 1993, 90–94.
Milošević 1990: Nikola Milošević. Antropološki eseji. Beograd: Beletra.
Riker 1996: Pol Riker. „Religija, ateizam i vera“. prevod: Aleksandar Dimitrijević, Gledišta, 1996, 3–4, 100–116.
Hegel 1986: Georg Vilhelm Fridrih Hegel. Estetika III. Preveo Nikola Popović, Beograd: BIGZ.
Šutić 1971: Miloslav Šutić. Misao koja ne odustaje. Beograd: Nolit.
Objavljeno
2024/04/29
Rubrika
Članci