Afirmacija radikalnih verskih stavova posredstvom društvenih mreža

  • Nemanja Stevanović
Ključne reči: друштвене мреже, радикализам, екстремизам, ставови, религија, технологија, комуникација.

Sažetak


Од најранијих облика живота па све до данас човек је у непрестаној потреби за средствима која би омогућила једноставнију и бржу комуникацију. Еволуција мозга и природне интелигенције као и технолошка револуција и развој вештачке интелигенције, првобитно за војне потребе, креирали су такве услове који су омогућили да се усмена комуникација, која је подразумевала физичку присутност, замени виртуелном, која је потпуно безусловна у том погледу и захтева само један минимум ресурса да би се могла практиковати. У таквој атмосфери, поготову с почетка XXI века, дошло је експанзивног раста понуда нових облика комуникације, где су се, судећи по броју корисника и значају за савремени практични живот, најбоље снашле друштвене мреже. Вирална употреба ових платформи за друштвену интеракцију и њихов незаустављиви прогрес отишли су неколико корака испред могућности човечанства, што за последицу има да се ови корисници неретко нађу у улози жртве недовршеног или површно спроведеног процеса уобличавања друштвених мрежа у свеобухватни нормативни округ. Емпиријско истраживање које је спроведено путем анкетног упитника показало је да су корисници друштвених мрежа константно изложени неком облику нетолерантног или насилног понашања, а да је део таквог понашања заснован и на екстремно радикалним верским ставовима. Међутим, вербално насиље праћено верским мотивима, када је реч о друштвеним мрежама, није системска и организована активност, иако показује потенцијал да у неком тренутку то постане, већ је део екстремистичког опуса који укључује и дискриминацију на основу осталих критеријума различитости.

Objavljeno
2022/01/12
Broj časopisa
Rubrika
Članci