redakcija@imk14-rad.com

Odgovorna kontakt osoba

Goran Marković
Associate professor
Telefon +381606233603

Kontakt osoba za tehničku podršku

Bojan Beloica