PRIKAZ SLUČAJA BOLESNICE SA BROOK – SPIEGLER SINDROMOM

  • Gordana Savčić Dom zdravlja Kragujevac
  • Mirjana Paravina Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Odsek za dermatovenerologiju
  • Mladen Koravović Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

Sažetak


Brook-Spiegler sindrom je retko autozomno dominantno nasledno oboljenje sa varijabilnom penetracijom gena. Sindrom se manifestuje pojavom tri tipa tumora: multipli cilindromi, trihoepiteliomi i spiradenomi. Tumori mogu prekriti čitav skalp u vidu turbana, tako da se kao sinonim za ovu bolest koristi naziv i Turban tumor.

U radu je iznet prikaz slučaja bolesnice ženskog pola, starosti 48 godina, sa tipičnom kliničkom slikom  Brook-Spiegler sindroma, koja ima pozitivnu porodičnu anamnezu. Brook-Spiegler sindrom je takodje ispoljen kod majke, dve sestre, brata i sestričine naše bolesnice. Preporučena terapija ovog sindroma je hirurška, ali naša bolesnica nije prihvatila predloženo hirurško lečenje iz ličnih razloga zbog straha gubitka kose.

Objavljeno
2018/01/05
Rubrika
Prikaz