Kompresivna bandaža u terapiji ulcus crurisa

  • Sonja Simović Dom zdravlja Kragujevac
Ključne reči: Ključne reči: ulcus cruris, konpresivna bandaža, venska insuficijencija

Sažetak


Kompresivna bandaža u terapiji ulcus crurisa

Sonja Simović, Dom zdravlja Kragujevac

SAŽETAK

 

Ulcus cruris je ulceracija lokalizovana na koži donjih ekstremiteta. U najvećem broju slučajeva ova bolest nastaje kao rezultat hronične venske insuficijencije. Faktori rizika za nastanak ulceracija su: varikoziteti, tromboza dubokih vena, gojaznost i smanjena fizička aktivnost. Cilj ovog rada je da pokaže uspešnost kompresivne bandaže u epitelizaciji ulcusa u kratkom vremeskom periodu. Prikaz slučaja: pacijent  A. J. star 68 godina, po zanimanju gradjevinski radnik, dolazi kod izabranog lekara zbog bolova u predelu levog  skočnog zgloba. Nakon fizikalnog pregleda uočena ulceracija koja anamnestički perzistira tri meseca unazad. Pridružene bolesti: povišen krvni pritisak, visoke vrednosti holesterola i triglecerida kao i pušacki status unazad trideset godina. Nakon konsultativnih pregleda vaskularnog hirurga, sprovedena je kompresivna bandaža u trajanju od 12 nedelja. Na kontrolnom pregledu nakon tretmana, zaključeno je da je došlo do potpune epitalizacije ulcusa. Takodje, upićen je i savet da se kompresivne čarape koriste u naredne dve godine u cilju preventive nastanka novog ulcusa. Pravilna kompresivna terapija kod pacijenata sa ulcusom crurisom donosi višestruke benefite koji pre svega uključuju isceljenje rane u kratkom vremenskom periodu, brz nestanak bola kao simptoma, smanjenje troškova lečenja kao i proredjivanje neophodnih poseta  izabranom  lekaru.

 

Ključne reči: ulcus cruris, konpresivna bandaža, venska insuficijencija

Objavljeno
2021/01/12
Rubrika
Prikaz