Медицински конгреси и други научни и стручни скупови у доба пандемије COVID-19

КОНГРЕСИ И COVID-19

  • Dragutin Arsić PONS Medicinski časopis www.ponsjournal.info
Ključne reči: medicine, congresses as topic, organization and administration

Sažetak


ПОНС медицински часопис традиционално извештава о научним и стручним конгресима и скуповима у медицини који су од потенцијалног интереса за наше лекарство и сестринство. Међутим, актуелна пандемија COVID-19 је унела, скоро драматичне промене у организацију ових догађаја како у свету тако и код нас. Зато су и уобичајени прилози о медицинским научно-стручним скуповима у овом броју ПОНС медицинског часописа изостали. Уместо тога, у овом прилогу су анализирани су актуелни изазови код нас и у свету у овој области, могућности и стратегије превазилажења и њихов будући утицај на организаторе и учеснике конгреса и других научних, стручних и едукативних скупова у медицини.

Reference

1. European Society of Radiology (ESR). Medical conferences in the post-COVID world: a challenge, and an opportunity Eur Radiol 2020; 1–3. [Epub ahead of print]
2. Sidpra J, Chhabda S, Gaier C, Alwis A, Kumar N, Mankad K. Virtual multidisciplinary team meetings in the age of COVID-19: an effective and pragmatic alternative. Quant Imaging Med Surg 2020; 10: 1204-7.
3. Chase J, Davis G, Kossler T, Kushkuley B, Morgan S. Impact of COVID-19 on Medical Conferences and Live Events. Kansas City: Intouch Group, 2020. (www.intouchsol.com/blog/impact-of-covid-19-on-medical-conferences-and-live-events/). (Accessed on Oct 11th 2020)
4. Gottlieb M, Egan DJ, Krzyzaniak SM, Wagner J, Weizberg M, Chan T. Rethinking the approach to continuing professional development conferences in the era of COVID-19. J Contin Educ Health Prof 2020; 40(3): 187-91.
5. Predlog izmene i dopune Pravilnikа o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike. Beograd. Srpsko lekarsko društvo, 2020. (http://www.sld.org.rs/dotAsset/80695.pdf)
6. Woolston C. Learning to love virtual conferences in the coronavirus era. Nature 2020; 582: 135-136.
7. Porpiglia F, Checcucci E, Autorino R, Amparore D, Cooperberg MR, Ficarra V, Novara G. Traditional and virtual congress meetings during the COVID-19 pandemic and the post-COVID-19 era: is it time to change the paradigm? Eur Urol 2020; 78: 301-3.
8. Rekawek P, Rice P, Panchal N. The impact of COVID-19: Considerations for future dental conferences. J Dent Educ 2020. (doi: 10.1002/jdd.12330). (Online ahead of print).
Objavljeno
2020/10/29
Rubrika
Komentar