РАД НА ДАЉИНУ СА ПОРОДИАМА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

  • Sandra Glamočak
Ključne reči: рад на даљину, телеинтервенције, COVID – 19, породице и деца са сметњама у развоју

Sažetak


Пандемија изазвана корона вирусом, довела је до великих промена у животу великог броја породица и као таква наметнула је нове образце понашања, који су захтевали низ свакодневих адаптација на новонасталу ситуацију. Утицај пандемије и придржавање свих прописаних епидемиолошких мера у циљу сузбијања заразе вирусом корона, несумњиво је извршио велики утицај на породице деце са сметњама у развоју јер је дошло до обуставе рада са децом. Из тог разлога онемогућени су сви облици директног пружања подршке деци са сметњама у развоју и њиховим породицама те су уместо тога уведени нови облици подршке у виртуелном окружењу. Рад на даљину подразумева начин пружања подршке породицама деце са сметњама у развоју путем технологије видео конференција. С обзиром на доступност и приступ технологији, приступ услугама путем телеинтервенције представља атрактивну и флексибилну опцију за породице, нарочито током изазовних ситуација овога типа.

Reference

1. UNICEF Srbija: https://www.unicef.org/serbia/korona-virucovid19; Преузето: 21.08.2020.
2. Schiariti V. The human rights of children with disabilities during health emergencies: the challenge of COVID-19. Dev Med Child Neurol. 2020; 62(6):661

3. Fazzi E, Galli J. New clinical needs and strategies for care in children with neurodisability during COVID-19. Dev Med Child Neurol. 2020; 62(7):879-880.
4. Омбудсман: https://www.ombudsmanapv.org/riv/index.php/covid-19.html; Преузето: 23.08.2020.
5. Wang C. The impact of COVID‐19 on autism research: Reflections from China. Autism Res. 2020; 13(7):1028.
6. Degli Espinosa F, Metko A, Raimondi M. et al. A Model of Support for Families of Children With Autism Living in the COVID-19 Lockdown: Lessons From Italy. Behav Anal Pract. 2020; 13(3):1-9

7. Courtenay K, Perera B. COVID-19 and people with intellectual disability: impacts of a pandemic. Ir J Psychol Med. 2020;1-6.

8. Smith A, Thomas E, Snoswell CL. et al. Telehealth for global emergencies: Implications for coronavirus disease 2019 (COVID-19). J Telemed Telecare. 2020 Jun;26(5):309-313.

9. Blogerr.com: https://naturalenvironments.blogspot.com/search?q=early+intervention+in+natural+environments; Преузето: 15.09.2020.
10. АОТА: https://www.aota.org/Practice/Manage/telehealth.aspx; Преузето: 15.09.2020.
11. Behl D, Blaiser K, Cook G. et al. A Multisite Study Evaluating the Benefits of Early Intervention via Telepractice. Infants & Young Children 2017; 30(2):147–161.
12. Hao Y, Franco JH, Sundarrajan M. et al. A Pilot Study Comparing Tele-therapy and In-Person Therapy: Perspectives from Parent-Mediated Intervention for Children with Autism Spectrum Disorders. J Autism Dev Disord. 2020.
13. Tigerconnect: https://tigerconnect.com/; Преузето: 10.09.2020.
14. MNT: https://www.medicalnewstoday.com/search?q=teleworking; Преузето: 10.09.2020.
15. Hjelm NM. Benefits and drawbacks of telemedicine. J Telemed Telecare. 2005; 11(2):60-70.
16. Cole B, Pickard K, Stredler-Brown A. Report on the Use of Telehealth in Early Intervention in Colorado: Strengths and Challenges with Telehealth as a Service Delivery Method. Int J Telerehabil. 2019; 12;11(1):33-40
Objavljeno
2022/03/21
Rubrika
Pregledni članak