PRILOG NOVIJOJ ISTORIJI MEDICINE SOMBORA I TUZLE: UTICAJ MEDICINSKOG FAKULTETA NA PUBLIKOVANJE

  • Rajko Igić Department of Anesthesiology and Pain Management, Stroger Hospital of Cook County, Chicago, Illinois 60612, USA

Sažetak


Da bi se procenio uticaj novosnovanog fakulteta na naučno-stručno istraživanje, upoređen je broj publikacija objavljenih u indeksiranim časopisima (Medline/PubMed) autora iz Tuzle i Sombora. Ta dva grada su polovinom dvadesetog veka bila približno iste veličine. Danas u Somboru postoji samo Pedagoški fakultet (u sastavu Univerziteta u Novom Sadu) i u ovom prikazu taj grad je poslužio kao svojevrsna kontrola. Od 1977. do 1979. godine broj publikovanih radova u indeksiranim časopisima iz Sombora i iz Tuzle bio je veoma nizak (najviše 3 rada godišnje). Od 2009. do 2014. godine iz Sombora je broj publikacija i nadalje ostao nizak (od 0 do 4 rada godišnje), a iz Tuzle je u istom periodu publikovano po 65–98 radova godišnje. Ovaj veliki porast broja publikacija rezultat je pogodnog univerzitetskog miljea: velike obuhvaćenosti lekara i drugih stručnjaka postdiplomskim studijama, značajnom razmenom stručnjaka s fakultetima u zemlji i inostranstvu i prilivom finansijskih sredstava za obrazovanje studenata i za naučna istraživanja. Sombor nema odgovarajuće istraživačke podsticaje, niti se u njemu vrednuje napor istraživača. Povremeni pokušaji da se istraživanja u Somboru podstaknu nisu dovela do uspeha. I dalje lekari prikazuju gotovo svoja mnogobrojna saopštenja samo na simpozijumima, kongresima i predavanjima, a uprava Medicinskog centra ne stimuliše odlazak lekara na postdiplomske i doktorske studije ili na kraće usavršavanje u istraživačkim centrima. U ovom članku iznose se detalji o radu postdiplomskih studija na Medicinskom fakultetu u Tuzli, pominje se ideja iz 1960-ih o osnivanju medicinskog fakulteta u Somboru i ukazuje na mogućnost da veće zdravstvene ustanove pomognu prezaposlenom lekaru kako bi od svojih opservacija i rezultata ispitivanja priredio rukopis za časopis.

 

 

 

 

 

Reference

Berber S. Istorija somborskog zdravstva. Novi Sad, Matica srpska, 2004.

Kobilarov A, Sakač V. Famous medical doctors of Sombor and its history until the World War II. Archives Oncol 2010;18:115-9.

Danilović B. Bibliografija stručnih i naučnih radova lekara somborskog zdravstva 1944.-2014. godine. Sombor, Istorijski arhiv, 2015.

Igić R. The destiny of Germans in St. Ivan and other writings. Prospect, Biographical Publishing Company, 2002.

Igić R. Kako se pišu medicinska naučna saopštenja. Sarajevo, Veselin Masleša, 1980.

Tahirović H. Postgraduate studies (1978-1985) at the Medical Faculty of the University of Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina. Acta Medica Academica 2015;44:68-74.

Marušić M. Why physicians should publish, how easy it is, and how important it is in clinical work. Archive Oncol 11:59-64, 2003.

Igić R. Farmakologija renin-angiotenzin sistema. Banja Luka, Grafos, 2014.

Berber S. Prvi simpozijum kardiovaskularnih dispanzera Srbije. Sombor, SLD-Društvo lekara Vojvodine, 1998.

Zobenica M, Bjelogrlić M. Zbornik radova o samoubistvu. Sombor, Služba za neurlogiju, psihijatriju i zaštitu mentalnog zdravlja, 1989.

Danilović B. Hronika somborskih medicinskih dana. Sombor, Publikum, 2008.

Objavljeno
2016/09/22
Rubrika
Istoriografski prilog