Povratak na detalje o rukopisu MIĊ LJENJE O USTAVNOPRAVNIM PITANJIMA KOJA SE POSTAVLJAJU POVODOM OSPORENIH ODREDABA ZAKONA O NACIONALNIM SAVETIMA - Izneto na Javnoj raspravi pred Ustavnim sudom 2. jula 2013. godine - Preuzmi Preuzmi PDF