Povratak na detalje o rukopisu Efekti infuzije ultrakratko delujućeg beta-blokatora esmolola na kardiovaskularne parametre i kvalitet postoperativnog oporavka kod pacijenata planiranih za elektivnu plastičnu hirurgiju Preuzmi Preuzmi PDF