Povratak na detalje o rukopisu OPOZIV: Rmuš, V. 2017. Konstrukcije kvadrature kruga, udvajanja kocke i trisekcije ugla. Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, 65(3), str.617-640 Preuzmi Preuzmi PDF