Podstičemo Vas da se, kao čitalac, prijavite za primanje obaveštenja o novim izdanjima ovog časopisa! Koristite Registrujte se link na vrhu početne stranice časopisa! Kao registrovani čitalac, dobijaćete putem e-pošte sadržaj svakog novog broja ovog časopisa. Istovremeno, Vaša registracija pomaže časopisu, pošto lista prijavljenih čitalaca pruža uredništvu neprocenjive informacije u pogledu ostvarene čitalačke podrške. Pogledajte Izjavu o privatnosti časopisa, kojom se garantuje da Vaše ime i adrese e-pošte neće biti korišćeni za druge potrebe!