Bulevar Dr Zorana Đinđića 52, 18000 Niš, Srbija

Odgovorna kontakt osoba

Nikola Burić
Profesor
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet i Klinika za Stomatologiju

Kontakt osoba za tehničku podršku

Nikola Burić